התחברות ל- Bluetooth ולהתקני רשת או התקנים אלחוטיים אחרים

באפשרותך לחבר טלפון אלחוטי, לוח מקשים, עכבר או התקן אחר למחשב שלך. התקנים אלה כוללים התקני Bluetooth והתקני רשת אלחוטית (Wi‑Fi). באפשרותך להוסיף למחשב גם התקן רשת, כגון מדפסת רשת, התקן אחסון או Windows Media Center Extender.

צפה בסרטון וידאו זה כדי ללמוד כיצד לחבר למחשב שלך Bluetooth והתקנים אלחוטיים או התקני רשת אחרים (1:17)

אין צורך להוסיף התקנים שכבר מחוברים למחשב שלך באמצעות כבל USB או חיבור חוטי אחר. Windows יזהה ויציג אותם באופן אוטומטי.

תמונה של אשף 'הוספת התקן'
רשימת התקנים באשף הוספת התקן

הערה

 • Bluetooth אינו נתמך באף גירסה של Windows Server.

הצג הכל

כדי להוסיף התקן אלחוטי או התקן רשת

 1. פתח את 'לוח הבקרה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה.

 2. תחת חומרה וקול, לחץ על הוספת התקן ולאחר מכן פעל לפי ההוראות.

  אם אינך רואה את ההתקן האלחוטי או את התקן הרשת שברצונך להוסיף, ראה את ההוראות שלהלן.

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת מדפסת אלחוטית או מדפסת רשת, ראה התקנת מדפסת.

כדי למצוא התקן אלחוטי

אם Windows אינו מצליח לזהות התקן אלחוטי שברצונך להוסיף למחשב שלך, להלן מספר עצות שיסייעו לך.

 • ודא כי ההתקן שאתה מנסה להתאים (לחבר) אינו כבוי, בעל סוללה חלשה או במצב שינה.

 • ודא שלא הוספת כבר את ההתקן למחשב. התקנים שכבר התווספו אינם מוצגים ברשימת ההתקנים שבאפשרותך להתחבר אליהם באשף 'הוספת התקן'.

 • ודא כי ההתקן נמצא בטווח האלחוט של המחשב, בדרך כלל בטווח של 2-3 מטרים עבור רוב התקני ה- Bluetooth, או בטווח של 30 מטרים עבור התקן Wi-Fi. אם אינך בטוח אם ההתקן נמצא בטווח המתאים, נסה לקרב אותו למחשב. אם קיים קיר בין ההתקן למחשב, נסה למקם את ההתקן ואת המחשב באותו החדר.

 • ודא כי לא קיימים התקנים אחרים המפריעים להתקן האלחוטי, כגון מיקרוגל, טלפון אלחוטי או התקנים אלחוטיים אחרים.

 • אם המחשב שלך משתמש במתאם חיצוני מסוג Bluetooth או Wi-Fi, ודא כי המתאם פועל כראוי וכי הוא מצורף ומותקן כראוי.

 • אם יכולת Bluetooth משולבת במחשב, ודא כי משדר הרדיו של ה- Bluetooth פועל. פעולה זו עשויה גם להפעיל ולכבות את מקלט הרשת האלחוטית שלך. למחשבים נישאים רבים יש מתג חיצוני עבור הפעלתו וכיבויו של המשדר. אם אינך בטוח לגבי אופן הפעלתו, עיין במידע המצורף למחשב או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.

 • ודא כי ההתקן ניתן לגילוי. כאשר התקן Bluetooth מוגדר כ'ניתן לגילוי', הוא שולח אותות רדיו כדי להודיע להתקנים ומחשבים נוספים על מיקומו. אם אינך בטוח לגבי אופן ההגדרה של ההתקן כ'ניתן לגילוי', עיין במידע המצורף להתקן או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן. ייתכן שקיים בהתקן (כגון עכבר או לוח מקשים אלחוטי) לחצן שיש ללחוץ עליו, ואילו בהתקנים אחרים (כגון טלפון נייד מסוג Bluetooth) ייתכן כי קיימת הגדרה בתפריט התוכנה שעליך לבחור בה כדי להפוך את ההתקן לניתן לגילוי.

 • אם אתה מנסה להוסיף התקן רשת אלחוטי, יש לקבוע את תצורתו עבור הרשת האלחוטית שלך כדי שתוכל להוסיפו למחשב. אם אינך בטוח כיצד לעשות זאת, עיין במידע המצורף להתקן או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.

  הערה

  • יש להעביר התקני Wi-Fi מסוימים למצב גילוי הידוע כ'התקנה אלחוטית מאובטחת' (WPS) לפני שניתן יהיה לזהות אותם. לקבלת מידע נוסף, בדוק את המידע המצורף להתקן או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.

 • אם אתה משתמש בתוכנת Bluetooth של יצרן שאינו Microsoft, ייתכן ש- Windows לא יוכל לזהות את התקן Bluetooth שלך ולאפשר לך להוסיף אותו למחשב. כדי לבדוק אם תוכנת Bluetooth שלך מקורה ב- Microsoft, בצע את השלבים הבאים:

  1. פתח את 'לוח הבקרה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה.

  2. בתיבת החיפוש של 'לוח הבקרה', הקלד Bluetooth ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות Bluetooth.

  3. בתיבת הדו-שיח הגדרות Bluetooth, לחץ על הכרטיסיה חומרה וחפש את Microsoft Bluetooth Enumerator. אם אינך רואה זאת, מקורה של תוכנת Bluetooth שלך אינו ב- Microsoft.

כדי לחפש התקן רשת

להלן כמה עצות שיסייעו ל- Windows לזהות התקן רשת שאותו ברצונך להוסיף למחשב שלך.

 • ודא כי ההתקן מחובר כבר לאותה רשת שאליה מחובר המחשב. אם מדובר בהתקן רשת חוטי, ודא כי הוא מחובר לרשת ומופעל. אם מדובר בהתקן Wi-Fi, ודא כי הוא פועל וכי תצורתו נקבעה כראוי להתחברות לרשת. אם אינך בטוח כיצד לעשות זאת, עיין במידע המצורף להתקן או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.

 • ודא שלא הוספת כבר את ההתקן למחשב. התקנים שכבר נוספו אינם מוצגים ברשימת ההתקנים שבאפשרותך להתחבר אליהם באשף הוספת התקן.

 • לאחר חיבור התקן חדש לרשת, המתן מספר שניות עד ש- Windows יגלה אותו.

 • ודא כי חומת האש של הרשת אינה חוסמת את הופעת ההתקן ברשימת ההתקנים שבאפשרותך להוסיף. ייתכן כי יהיה עליך להפעיל גילוי רשת. לקבלת מידע, ראה הפיכת גילוי רשת לזמין או ללא זמין.

 • לא כל התקני הרשת ניתנים להוספה למחשב, גם אם ניתן לזהות את ההתקן במחשב. כדי לגלות אם ניתן לחבר התקן מסוים למחשב, עיין במידע המצורף להתקן או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.

 • את רוב התקני הרשת ניתן לגלות רק אם הם נמצאים באותה רשת משנה שבה נמצא המחשב. אם הרשת שלך מכילה רשתות משנה מרובות המחוברות יחד, נסה לחבר את ההתקן לאותה רשת משנה של הרשת. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל הרשת שלך.

 • ודא שלהתקן הרשת יש כתובת IP וכתובת רשת מתאימה. רוב נתבי הרשת מקצים כתובות IP באופן אוטומטי עם חיבור ההתקנים לרשת. לקבלת מידע נוסף, פנה למנהל הרשת שלך.

 • ודא כי תצורת ההתקן נקבעה כך שההתקן ישדר את נוכחותו ברשת. רוב התקני הרשת עושים זאת באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף, עיין במידע המצורף להתקן או עבור אל אתר האינטרנט של היצרן.

 • אם אתה מתקשה לגלות או להתחבר לנתב הרשת או להתקן רשת אחר, נסה לעדכן את התוכנה בהתקן. תוכנת התקן זה נקראת קושחה. חפש באתר האינטרנט של היצרן עדכוני קושחה הזמינים להורדה.