כיצד לנהל את המועדפים ב- Internet Explorer 9

מועדפים הם קישורים לאתרי אינטרנט שניתן להוסיף ל- Windows Internet Explorer 9. באפשרותך להציג את המועדפים ב'מרכז המועדפים' על-ידי לחיצה על לחצן מועדפיםתמונה של לחצן 'מועדפים' ולחיצה על הכרטיסיה מועדפים.

אם אתה מעוניין בגישה קלה לכמה מאתרי האינטרנט המועדפים עליך, תוכל להציג את סרגל המועדפים כך שהקישורים יהיו גלויים תמיד בדפדפן.

הצג הכל

כדי להוסיף אתר אינטרנט למועדפים

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

 2. עבור אל דף אינטרנט שברצונך להוסיף כדף מועדף.

 3. לחץ על לחצן מועדפיםתמונה של לחצן 'מועדפים' ולאחר מכן לחץ על הוסף למועדפים.
 4. הקלד שם עבור הפריט המועדף ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ליד צור ב, לחץ על לחצן מועדפים ולאחר מכן לחץ על מיקום.

  • לחץ על תיקיה חדשה ולאחר מכן הקלד שם. ליד צור ב, לחץ על לחצן מועדפיםתמונה של לחצן 'מועדפים', לחץ על מיקום ולאחר מכן לחץ על צור.
 5. לחץ על הוסף.

כדי להוסיף דף אינטרנט לסרגל המועדפים

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

 2. אם סרגל המועדפים אינו גלוי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן מועדפיםתמונה של לחצן 'מועדפים' ולאחר מכן בחר סרגל מועדפים.
 3. עבור אל דף האינטרנט שברצונך להוסיף לסרגל המועדפים.

 4. לחץ על לחצן הוסף לסרגל המועדפיםתמונה של לחצן 'הוסף לסרגל המועדפים'.

הערות

 • כדי למחוק דף אינטרנט מסרגל המועדפים, לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מחק.

 • ניתן גם להוסיף דף אינטרנט לסרגל המועדפים על-ידי גרירת סמל דף אינטרנט משורת הכתובת או קישור לסרגל המועדפים.

כדי לסדר את המועדפים

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

 2. לחץ על לחצן מועדפיםתמונה של לחצן 'מועדפים', לחץ על החץ ליד לחצן הוסף למועדפים ולאחר מכן לחץ על סידור מועדפים.
 3. בתיבת הדו-שיח סידור מועדפים, תראה רשימה של הקישורים והתיקיות של הפריטים המועדפים עליך. מכאן באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

  • פתיחת תיקיות: לחץ על תיקיה כדי להרחיב אותה ולראות את הקישורים שהיא מכילה.

  • יצירת תיקיות חדשות: לחץ על תיקיה חדשה, הקלד שם עבור התיקיה החדשה ולאחר מכן הקש Enter.

   תיקיות משמשות לצורך סידור קישורי הפריטים המועדפים בקבוצות בעלות משמעות. לדוגמה, ניתן ליצור תיקיה אחת עבור קישורים למוסדות פיננסיים ואחרת עבור קישורים לבלוגים המועדפים עליך.

  • העברת מועדפים: לחץ על קישור או תיקיה ולאחר מכן גרור אותם אל המיקום החדש או התיקיה החדשה. באפשרותך להעביר פריטים גם על-ידי לחיצה על הקישור או התיקיה, לחיצה על העברה ובחירת התיקיה שאליה ברצונך להעביר את הפריט.

  • שינוי שמות של קישורים או תיקיות: לחץ על קישור או תיקיה ולאחר מכן לחץ על שנה שם. הקלד את השם החדש ולאחר מכן הקש Enter.

  • מחיקת קישורים או תיקיות: לחץ על קישור או תיקיה ולאחר מכן לחץ על מחק.

 4. כשתסיים לסדר את הפריטים המועדפים, לחץ על סגור.

הערה

 • כדי לסדר את המועדפים בסדר אלפביתי ב'מרכז המועדפים', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט כלשהו ולאחר מכן לחץ על מיין לפי שם.