הספריות חדשות ב- Windows 7. להלן תשובות לשאלות נפוצות אודות ספריות.

הצג הכל

מהי ספריה?

ספריות הן המקום שבו אתה מנהל את המסמכים, המוסיקה, התמונות וקבצים אחרים שלך. באפשרותך לעיין בקבצים באופן שבו תעיין בתיקיה, או להציג את הקבצים מאורגנים לפי מאפיינים כגון תאריך, סוג ומחבר.

במובנים מסוימים, ספריה דומה לתיקיה. לדוגמה, בעת פתיחת ספריה, תראה קבצים - אחד או יותר. עם זאת, שלא כמו בתיקיה, ספריה אוספת קבצים המאוחסנים במיקומים שונים. זהו הבדל קל אך חשוב. ספריות לא מאחסנות את הפריטים שלך בפועל. הן מנטרות תיקיות המכילות את הפריטים שלך ומאפשרות לך לגשת לפריטים ולארגן אותם בדרכים שונות. לדוגמה, אם ברשותך קבצי מוסיקה בתיקיות בכונן הקשיח ובכונן חיצוני, באפשרותך לגשת לכל קבצי המוסיקה שלך בו-זמנית באמצעות הספריה 'מוסיקה'.

כיצד ניתן ליצור או לשנות ספריה?

ל- Windows יש ארבע ספריות ברירת מחדל: מסמכים, מוסיקה, תמונות וקטעי וידאו. באפשרותך גם ליצור ספריות חדשות. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת ספריה חדשה.

להלן מספר דרכים שבהן תוכל לשנות ספריה קיימת:

 • כלול או הסר תיקיה. ספריות אוספות תוכן מתיקיות כלולות או ממיקומי ספריות. ניתן לכלול עד 50 תיקיות בספריה אחת. לקבלת מידע נוסף, ראה הכללת תיקיות בספריה.

 • שנה את מיקום השמירה המוגדר כברירת מחדל.מיקום השמירה המוגדר כברירת מחדל קובע היכן פריט מאוחסן כאשר הוא מועתק, מועבר או נשמר בספריה. לקבלת מידע נוסף, ראה התאמה אישית של ספריה.

 • שנה את סוג הקובץ שספריה ממוטבת עבורו. ניתן למטב כל ספריה עבור סוג קובץ מסוים (כגון מוסיקה או תמונות). מיטוב ספריה עבור סוג קובץ מסוים משנה את האפשרויות הזמינות לארגון הקבצים. לקבלת מידע נוסף, ראה התאמה אישית של ספריה.

מה יקרה אם אמחק ספריה או פריטים בספריה?

אם תמחק ספריה, הספריה עצמה מועברת לסל המיחזור. הקבצים והתיקיות שניתן היה לגשת אליהם בספריה מאוחסנים במקום אחר ולכן לא נמחקים. אם מחקת בשוגג אחת מארבע ספריות ברירת המחדל (מסמכים, מוסיקה, תמונות או קטעי וידאו), באפשרותך לשחזר אותה למצבה המקורי בחלונית הניווט על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על ספריות ולאחר מכן על-ידי לחיצה על שחזר ספריות ברירת מחדל.

אם תמחק קבצים או תיקיות מתוך ספריה, הם יימחקו גם מהמיקומים המקוריים שלהם. אם ברצונך להסיר פריט מספריה אך לא למחוק אותו מהמיקום שבו הוא מאוחסן, עליך להסיר את התיקיה שמכילה את הפריט. בעת הסרת תיקיה מספריה, כל הפריטים בתיקיה יוסרו (אך לא יימחקו). לקבלת מידע נוסף, ראה הכללת תיקיות בספריה.

באותו אופן, אם תכלול תיקיה בספריה ולאחר מכן תמחק את התיקיה מהמיקום המקורי שלה, התיקיה לא תהיה עוד נגישה בספריה.

מדוע אין באפשרותי לחפש או לארגן קבצים מתיקיה שכללתי לאחרונה בספריה?

אם תיקיה ממיקום שאינו כלול באינדקס (כגון כונן קשיח חיצוני או רשת) נכללה לאחרונה בספריה ומכילה מספר גדול של קבצים, ייתכן שיחלוף זמן-מה עד שהספריה תוסיף קבצים אלה לאינדקס. במהלך ההכללה באינדקס, חיפושים וסידורי קבצים עשויים להיראות חלקיים. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת אינדקס, ראה שיפור החיפושים של Windows באמצעות האינדקס: שאלות נפוצות.

אילו סוגים של מיקומים נתמכים בספריות?

באפשרותך לכלול תיקיות בספריה ממיקומים שונים רבים, כגון כונן C במחשב, כונן קשיח חיצוני או רשת.

היכן מאוחסנת התיקיה?
האם ניתן לכלול אותה בספריה?

בכונן C

כן.

בכונן קשיח חיצוני

כן, אך התוכן לא יהיה זמין אם הכונן מנותק.

בדיסק קשיח נוסף במחשב שלך

כן.

בכונן הבזק מסוג USB

רק אם ההתקן מופיע בחלונית הניווט, תחת 'מחשב', במקטע 'כונני דיסקים קשיחים'. הדבר מוגדר על-ידי יצרן ההתקן, ובמקרים מסוימים ניתן לשנותו. צור קשר עם היצרן לקבלת מידע נוסף.

התוכן לא יהיה זמין אם הכונן מנותק.

באמצעי אחסון נשלפים (כגון תקליטור או DVD)

לא.

ברשת

כן, כל עוד מיקום הרשת סדור באינדקס או שהתיקיה הפכה לזמינה באופן לא מקוון. (ראה שאלה להלן.)

במחשב שונה בקבוצה הביתית שלך

כן. לקבלת מידע נוסף, חפש "הוספת מחשבים לקבוצה ביתית" בעזרה ותמיכה של Windows.

הערה

 • רק תיקיות יכולות להיכלל בספריות. לא ניתן לכלול פריטים אחרים במחשב שלך (כגון חיפושים שמורים ומחברי חיפוש).

מדוע התקבלה הודעה לפיה לא ניתן לכלול מיקום מכיוון שאינו סדור באינדקס?

משמעות ההודעה היא שהתיקיה מאוחסנת במיקום רשת שלא צורף לאינדקס. ניתן לכלול תיקיית רשת בספריה רק אם תוכן התיקיה נוסף לאינדקס החיפוש. אם התיקיה כבר סדורה באינדקס בהתקן שבו היא מאוחסנת, תוכל לכלול אותה ישירות בספריה.

אם תיקיית הרשת אינה סדורה באינדקס, דרך נוחה לעשות זאת היא להפוך את התיקיה לזמינה באופן לא מקוון. פעולה זו תיצור גירסאות לא מקוונות של הקבצים בתיקיה ותוסיף קבצים אלה לאינדקס החיפוש במחשב. לאחר שתהפוך תיקיה לזמינה באופן לא מקוון, תוכל לכלול אותה בספריה.

כשאתה הופך תיקיית רשת לזמינה באופן לא מקוון, עותקים של כל הקבצים בתיקיה זו יאוחסנו בדיסק הקשיח של המחשב שלך. קח זאת בחשבון אם תיקיית הרשת מכילה מספר קבצים גדול.

כדי להפוך תיקיה לזמינה באופן לא מקוון

 1. בעת החיבור לרשת, אתר את תיקיית הרשת שברצונך להפוך לזמינה במצב לא מקוון.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ולאחר מכן לחץ על זמין תמיד במצב לא מקוון.

  תמונה של הפקודה 'זמין תמיד במצב לא מקוון'
  הפקודה 'זמין תמיד במצב לא מקוון'

הערות

 • אם אינך רואה את הפקודה 'זמין תמיד במצב לא מקוון' בתפריט הלחיצה הימנית של תיקיית רשת, ייתכן שאתה משתמש במהדורה של Windows 7 שאינה תומכת בקבצים לא מקוונים.

 • אם תיקיית הרשת שאתה מנסה לכלול מאוחסנת במחשב שבו פועלת גירסה קודמת של Windows, ייתכן שתוכל להתאים אותו לספריות של Windows 7 על-ידי התקנת Windows Search 4.0 במחשב ולאחר מכן צירופו לאינדקס. לקבלת מידע נוסף אודות Windows Search 4.0, ראה את אתר האינטרנט של Windows Search.