שחזור הגדרות 'חומת האש של Windows'

אם שינית חלק מההגדרות של חומת האש של Windows וברצונך לבטל את השינויים שערכת, באפשרותך לשחזר את הגדרות חומת האש להגדרות (ברירת המחדל) המקוריות.

  1. פתח את 'חומת אש של Windows' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד חומת אש ולאחר מכן לחץ על חומת אש של Windows.

  2. בחלונית הימנית, לחץ על שחזר ברירות מחדל. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

    תמונה של קישור שחזר ברירות מחדל בחומת האש של Windows
    קישור 'שחזור ברירות מחדל' ב'חומת האש של Windows'.
  3. בתיבת הדו-שיח המופיעה, לחץ על שחזר ברירות מחדל. עם הופעת הבקשה לאישור, לחץ על כן.

אזהרה

  • שחזור הגדרות ברירת המחדל מוביל להסרה של כל הגדרות חומת האש של Windows שביצעת עבור כל סוגי המיקומים ברשת. הדבר עלול לגרום לתוכניות מסוימות שאפשרת בעבר דרך חומת האש להפסיק לפעול.