ביטול הגדרות שהומלצו בעת התקנת Windows 7

בעת התקנת Windows, ייתכן שבחרת להיעזר בהגדרות מומלצות כדי להפוך את המחשב לאמין ובטוח יותר. אם ברצונך לבטל הגדרות אלה או חלק מהן, פעל לפי הפרוצדורות הרלוונטיות המופיעות בהמשך.

הערה

 • במצבים מסוימים, לדוגמה כאשר המחשב מנוהל על-ידי מנהל מערכת, ייתכן שלא יהיה באפשרותך לבצע את כל השינויים שלהלן (האפשרויות לא יהיו זמינות). במקרה כזה, שאל את מנהל המערכת אם באפשרותך לשנות הגדרות אלה.

הצג הכל

התקנה של עדכונים חשובים ומומלצים

השימוש בהגדרות המומלצות מפעיל את העדכונים האוטומטיים, מקבל את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר מ- ‎Windows Update בעת חיבור התקנים חדשים ומוריד את המידע המפורט העדכני ביותר עבור ההתקנים שלך. כדי לבטל כל אחת מהגדרות אלה, בצע את הפעולות הבאות:

ביטול העדכון האוטומטי של Windows

קבלת עדכונים אוטומטיים עשויה לסייע בהגנה על המחשב. ללא עדכונים אוטומטיים, המחשב עשוי להיות פגיע לאיומי אבטחה.

 1. פתח את ‎Windows Update על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Update ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על ‎Windows Update.

 2. בחלונית הימנית, לחץ על שנה הגדרות.

 3. תחת עדכונים חשובים, לחץ על אף פעם אל תבדוק אם קיימים עדכונים (לא מומלץ) ולאחר מכן לחץ על אישור. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

בחירה שלא לקבל את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר מ- ‎Windows Update

באפשרותך לשלוט באופן שבו Windows יחפש מנהלי התקנים בעת חיבור חומרה חדשה או התקנים חדשים למחשב. כדי לשנות את ההגדרות כך ש- ‎Windows Update לא יחפש אחר מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר בעת חיבור התקנים חדשים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את 'לוח הבקרה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה.

 2. תחת חומרה וקול, לחץ על הצג התקנים ומדפסות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המחשב ולאחר מכן לחץ על הגדרות התקנת התקן.

 4. לחץ על לא, אפשר לי לבחור אילו פעולות לבצע, לחץ על אל תתקין אף פעם תוכנות מנהלי התקנים מתוך ‎Windows Update ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

בחירה שלא להוריד את המידע המפורט העדכני ביותר עבור התקנים

באפשרות Windows להוריד מידע מפורט, כגון שם ההתקנים וסמלי ההתקנים, כך שיהיה קל יותר לזהות את ההתקנים שלך ב- Windows. אם אין ברצונך להוריד מידע זה אודות התקנים מהאינטרנט, בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את 'לוח הבקרה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה.

 2. תחת חומרה וקול, לחץ על הצג התקנים ומדפסות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המחשב שלך ולאחר מכן לחץ על הגדרות התקנת התקנים.

 4. לחץ על לא, אפשר לי לבחור אילו פעולות לבצע, נקה את תיבת הסימון החלף סמלי התקנים כלליים בסמלים משופרים ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

סיוע בהפיכת הגלישה באינטרנט לבטוחה יותר

שימוש בהגדרות המומלצות מביא להפעלת ‎Windows Defender ומסנן SmartScreen ב- Internet Explorer. כדי לבטל הגדרות אלה, בצע את הפעולות הבאות:

ביטול ‎Windows Defender

‎Windows Defender מתריע כאשר תוכנות ריגול ותוכנות אחרות שעשויות להיות בלתי רצויות, מנסות להתקין עצמן, לפעול במחשב או לשנות הגדרות חשובות של Windows. ללא ‎Windows Defender, המחשב עשוי להיות פגיע יותר לאיומי אבטחה.

 1. פתח את ‎Windows Defender על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' בתיבת החיפוש, הקלד Defender ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על ‎Windows Defender.

 2. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על מנהל, נקה את תיבת הסימון השתמש בתוכנית זו ולאחר מכן לחץ על שמור. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

ביטול מסנן SmartScreen ב- Internet Explorer

מסנן SmartScreen הוא תכונה ב- Internet Explorer המסייעת לזהות אתרי אינטרנט של דיוג. מסנן SmartScreen יכול גם לסייע להגן עליך מפני התקנת תוכנות זדוניות, שהן תוכנות המיועדות להזיק במכוון למחשב שלך, כגון וירוסים, תולעים וסוסים טרויאניים.

אזהרה

 • ביטול מסנן SmartScreen עשוי להפוך את המחשב שלך לפגיע יותר לאיומי אבטחה.

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

 2. לחץ על לחצן בטיחות, הצבע על מסנן SmartScreen ולאחר מכן בחר באפשרות בטל את מסנן SmartScreen.

 3. בתיבת הדו-שיח מסנן SmartScreen של Microsoft, לחץ על אישור.

קבלת פתרונות לבעיות באופן מקוון

השימוש בהגדרות המומלצות מפעיל את דיווח הבעיות של Windows והעזרה והתמיכה המקוונות של Windows ומשיג את ערכות פתרון הבעיות העדכניות ביותר בעת פתרון בעיות. כדי לבטל כל אחת מהגדרות אלה, בצע את הפעולות הבאות:

ביטול דיווח הבעיות של Windows

דיווח הבעיות של Windows שולח מידע ל- Microsoft כדי לסייע בפיתוח ושיפור פתרונות לבעיות. דיווח על בעיות עשוי לסייע לך במציאת פתרון כאשר תיתקל בבעיה במחשב בעתיד. כדי לבטל את דיווח הבעיות של Windows, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את 'מרכז הפעולות' על-ידי לחיצה על לחצן התחל תמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה ולאחר מכן, תחת מערכת ואבטחה, לחיצה על סקור את מצב המחשב שלך.

 2. לחץ על תחזוקה ולאחר מכן תחת חפש פתרונות לדוחות בעיה, לחץ על הגדרות.

 3. לחץ על אף פעם אל תחפש פתרונות (לא מומלץ) ולאחר מכן לחץ על אישור.

ביטול העזרה והתמיכה המקוונות של Windows

אם המחשב שלך מחובר לאינטרנט, באפשרותך למצוא את תוכן העזרה העדכני ביותר מתוך העזרה המקוונת של Windows תוצאות החיפוש של העזרה המקוונת של Windows כוללות תוכן חדש, כך שיהיה לך סיכוי טוב יותר למצוא תשובות.

 1. לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחץ על עזרה ותמיכה.
 2. בסרגל הכלים ב'עזרה ותמיכה של Windows', לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הגדרות.

 3. תחת תוצאות חיפוש, נקה את תיבת הסימון שפר את תוצאות החיפוש שלי באמצעות העזרה המקוונת (מומלץ)‎ ולאחר מכן לחץ על אישור. המילים עזרה לא מקוונת יוצגו בפינה השמאלית התחתונה של חלון העזרה והתמיכה כאשר אינך מחובר.

בחירה שלא לקבל את ערכות פתרון הבעיות העדכניות ביותר בעת פתרון בעיות

ערכות פתרון הבעיות העדכניות ביותר מסייעות לך להתמודד עם בעיות באמצעות הפתרונות העדכניים ביותר. אם אין ברצונך שמשתמשים כלשהם במחשב יקבלו את ערכות פתרון הבעיות העדכניות ביותר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את 'לוח הבקרה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה.

 2. תחת מערכת ואבטחה, לחץ על חפש ופתור בעיות.

 3. בחלונית הימנית, לחץ על שנה הגדרות. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 4. תחת הגדרות אחרות, נקה את תיבת הסימון אפשר למשתמשים לאתר פותרי בעיות הזמינים בשירות פתרון בעיות מקוון של Windows ולאחר מכן לחץ על אישור. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

עזרה ל- Microsoft לשפר את Windows

השימוש בהגדרות המומלצות מפעיל את ה'תוכנית לשיפור חוויית הלקוח', את ה'תוכנית לשיפור חוויית העזרה' ואת אוסף המחרוזות לחיפוש. כדי לבטל הגדרות אלו, בצע את הפעולות הבאות:

ביטול התוכנית לשיפור חוויית הלקוח

תוכנית זו מסייעת ל- Microsoft לשפר את Windows. מבלי להוות הפרעה, התוכנית אוספת מידע אודות החומרה במחשב ואודות אופן השימוש שלך ב- Windows.

 1. פתח את 'מרכז הפעולות' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה ולאחר מכן, תחת מערכת ואבטחה, לחיצה על סקור את מצב המחשב שלך.

 2. בחלונית הימנית, לחץ על שנה את הגדרות מרכז הפעולות.

 3. תחת הגדרות קשורות, לחץ על הגדרות התוכנית לשיפור חוויית הלקוח.

 4. בחר בלא, איני מעוניין להשתתף בתוכנית ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

ביטול 'התוכנית לשיפור חווית העזרה' ואוסף מחרוזות החיפוש

השתתפותך בתוכנית מסייעת ל- Microsoft לשפר את האיכות והרלוונטיות של חוויית העזרה. התוכנית אוספת את המילים והמשפטים שאתה מקליד בתיבת החיפוש של 'עזרה'. מידע זה אודות 'מחרוזות החיפוש' מסייע לשפר את תוצאות החיפוש בעזרה. כדי לבטל את 'התוכנית לשיפור חוויית העזרה', בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחץ על עזרה ותמיכה.
 2. בסרגל הכלים ב'עזרה ותמיכה של Windows', לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הגדרות.

 3. תחת התוכנית לשיפור חוויית העזרה, נקה את תיבת הסימון הצטרף לתוכנית לשיפור חוויית העזרה ולאחר מכן לחץ על אישור.