דרישות המערכת של Internet Explorer 9

מחשב/מעבד

 • מחשב עם מעבד של 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64) של 1 ג'יגה-הרץ (GHz).

מערכת הפעלה

 • גירסת 32 סיביות של Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • גירסת 64 סיביות של Windows Vista עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • גירסת 32 סיביות של Windows 7 או גירסה מתקדמת יותר

 • גירסת 64 סיביות של Windows 7 או גירסה מתקדמת יותר

 • גירסת 32 סיביות של Windows Server 2008 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • גירסת 64 סיביות של Windows Server 2008 עם Service Pack 2‏ (SP2) או גירסה מתקדמת יותר

 • גירסת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2

זיכרון

 • גירסת 32 סיביות של Windows Vista ‏- 512 מגה-בתים (MB)

 • גירסת 64 סיביות של Windows Vista -‏ ‎512 MB

 • גירסת 32 סיביות של Windows 7 -‏ ‎512 MB

 • גירסת 64 סיביות של Windows 7 -‏ ‎512 MB

 • גירסת 32 סיביות של Windows Server 2008 -‏ ‎512 MB

 • גירסת 64 סיביות של Windows Server 2008 -‏ ‎512 MB

 • גירסת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 ‏- ‎512 MB

שטח בכונן הקשיח

 • גירסת 32 סיביות של Windows Vista ‏- ‎70 MB

 • גירסת 64 סיביות של Windows Vista -‏ ‎120 MB

 • גירסת 32 סיביות של Windows 7 -‏ ‎70 MB

 • גירסת 64 סיביות של Windows 7 -‏ ‎120 MB

 • גירסת 32 סיביות של Windows Server 2008 -‏ ‎150 MB

 • גירסת 64 סיביות של Windows Server 2008 -‏ ‎200 MB

 • גירסת 64 סיביות של Windows Server 2008 R2 ‏- 200‎ MB

כונן

 • כונן תקליטורים (אם ההתקנה מתבצעת מתקליטור)

צג

 • צג Super VGA ‏(‎800 x 600) או צג בעל רזולוציה גבוהה יותר עם 256 צבעים

ציוד היקפי

 • מודם או חיבור לאינטרנט

 • Microsoft Mouse,‏ Microsoft IntelliMouse או התקן הצבעה תואם