השגת התצוגה הטובה ביותר בצג שלך

Windows בוחר את הגדרות התצוגה הטובות ביותר עבור המחשב שלך, בהתאם לצג שלך. אם ברצונך לכוונן את הגדרות התצוגה, או אם הן השתנו וברצונך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, להלן מספר פעולות שבאפשרותך לנסות.

הצג הכל

להגדיר את הצג לרזולוציה המקורית

מומלץ להגדיר את רזולוציית הצג לזו שהוא תוכנן להציג (רזולוציה זו נקראת רזולוציה מקורית). כדי לראות את הרזולוציה המקורית של הצג שלך, בדוק את הגדרות התצוגה בהגדרות המחשב.

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.)

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. הקש או לחץ על מחוון הרזולוציה וגרור אותו עד שתמצא את הרזולוציה המסומנת במילה (מומלץ). זוהי הרזולוציה המקורית של הצג שלך—זוהי בדרך כלל הרזולוציה הגבוהה ביותר שבה יכול הצג שלך לתמוך.

 4. הקש או לחץ על החל.

אפשרויות רזולוציה בהגדרות המחשב
המחוון בהגדרות המחשב מציג את הרזולוציה המומלצת עבור הצג שלך.

צגים יכולים לתמוך ברזולוציות נמוכות מהרזולוציות המקורית שלהם, אך ברזולוציות אלו הטקסט לא ייראה חד מספיק והתצוגה עשויה להיות קטנה, ממורכזת במסך, עם קצוות שחורים או מתוחה.

רזולוציות מסך מומלצות

גודל צג הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)
גודל צג

צג בגודל 19 אינץ' עם יחס רוחב-גובה סטנדרטי

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1280 × 1024

גודל צג

צג בגודל 20 אינץ' עם יחס רוחב-גובה סטנדרטי

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1600 × 1200

גודל צג

צגים רחבים של 20 ו- 22 אינץ'

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1680 × 1050

גודל צג

צג רחב בגודל 24 אינץ'

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1920 × 1200

גודל צג של מחשב נישא הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)
גודל צג של מחשב נישא

צג של מחשב נישא ביחס רוחב-גובה סטנדרטי בגודל 13 אינץ' עד 15 אינץ'

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1400 × 1050

גודל צג של מחשב נישא

צג רחב של מחשב נישא בגודל 13 אינץ' עד 15 אינץ'

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1280 × 800

גודל צג של מחשב נישא

צג רחב של מחשב נישא בגודל 17 אינץ'

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1680 × 1050

גודל צג של מחשב נישא

צג של Tablet

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1360 × 768

הגדרת בהירות וחדות

באפשרותך לקבוע את הבהירות והניגודיות עבור רוב הצגים באמצעות לחצנים או פקדים אחרים הממוקמים על הצג. אם אינך בטוח כיצד לכוונן את הבהירות והניגודיות עבור הצג שלך, עיין בחוברת ההדרכה או באתר האינטרנט של היצרן. באפשרותך גם לבדוק אם יש במחשב שלך הגדרת בהירות. ואם יש לך מחשב נישא, באפשרותך לכוונן את הבהירות ב- Windows.

כדי להתאים בהירות באופן אוטומטי

מחשבים מסוימים מתאימים את בהירות המסך באופן אוטומטי בהתבסס על כמות האור שיש בחדר שבו אתה משתמש במחשב. כדי לראות אם הגדרה זו קיימת במחשב שלך, בצע שלבים אלה.

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.)

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. ודא שהמחוון התאם את בהירות המסך שלי באופן אוטומטי פועל.

  (אם אינך מעוניין שבהירות המסך תשתנה אוטומטית, הקש או לחץ על התאם את בהירות המסך שלי באופן אוטומטי כדי לכבותו.)

 4. הקש או לחץ על החל.

הערה

 • ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה במחשבים מסוימים.

כדי להתאים בהירות עבור מסך של מחשב נישא

עבור רוב מסכי המחשבים הנישאים, באפשרותך להתאים את הבהירות ב'אפשרויות צריכת חשמל' של Windows.

 1. פתח את 'אפשרויות צריכת חשמל' על-ידי החלקה מהירה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת אפשרויות צריכת חשמל בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על אפשרויות צריכת חשמל.

 2. תחת התוכנית שברצונך לשנות, הקש או לחץ על שנה הגדרות תוכנית.

 3. בדף שנה הגדרות עבור התוכנית, בחר את הגדרות הבהירות הדף שבהן ברצונך להשתמש כאשר המחשב שלך פועל על סוללות (אם הדבר ישים) וכאשר הוא מחובר לחשמל.

הערה

 • במחשב נישא, באפשרותך גם לנסות להתאים את הבהירות על-ידי החזקת מקש Fn לחוץ ולאחר מכן לחיצה על מקש הפונקציה המתאים כדי להגדיל (לחצן הגדלת בהירות) או להפחית (לחצן הפחתת בהירות) את בהירות התצוגה.

התאמת ההגדרות עבור צגים מרובים

אם אתה משתמש ביותר מצג אחד, באפשרותך לזהות את הצגים המחוברים, לזהות צג נוסף, לשנות את כיוון המסך, לבחור מה יוצג בכל אחד מהמסכים ולבחור איזה מהם ישמש כצג הראשי.

זיהוי הצגים שלך

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.)

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. הקש או לחץ על זיהוי.

זיהוי צג נוסף

אם למחשב שלך מחובר צג נוסף, אך Windows לא זיהה אותו באופן אוטומטי, באפשרותך לזהותו באופן ידני בהגדרות המחשב.

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.)

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. הקש או לחץ על זיהוי.

שינוי כיוון המסך

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.)

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. ברשימה כיוון, בחר את כיוון המסך שבו ברצונך להשתמש.

בחר מה יוצג בכל אחד מהצגים

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.)

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. ברשימה צגים מרובים, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • הרחב. תצוגה מתמשכת אחת תתפרס על-פני כל הצגים שלך.

  • שכפל. אותה תצוגה תופיע בכל אחד מהצגים שלך.

  • הצג רק ב- 1. התצוגה תופיע רק בצג הראשון.

  • הצג רק ב- 2. התצוגה תופיע רק במסך השני.

בחירת התצוגה הראשית

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.)

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על תצוגה.

 3. בתמונת התצוגה המקדימה, הקש או לחץ על הצג שבו ברצונך להשתמש כצג הראשי שלך כדי לבחור אותו.

 4. בחר בתיבת הסימון הפוך לתצוגה הראשית שלי.

עצות

 • באפשרותך להשתמש בארבע הפינות של כל צג כדי לפתוח את מסך 'התחל', צ'ארמס ואת האפליקציות שבהן השתמשת לאחרונה.

 • באפשרותך להציג את מסך 'התחל' ואפליקציות מחנות Windows בצג אחד בלבד בכל פעם. בעת פתיחת מסך 'התחל', צ'ארמס או אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה בצג אחר, אפליקציות מחנות Windows יועברו אף הן לצג זה.

הגדלה של טקסט ופריטים אחרים בשולחן העבודה

אם הטקסט ופריטים אחרים (כגון סמלים) בשולחן העבודה קטנים מדי, באפשרותך להגדיל אותם בלי לשנות את רזולוציית המסך.

 1. פתח את 'רזולוציית מסך' על-ידי החלקה מהירה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת הגדלת טקסט בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על הגדל או הקטן טקסט ופריטים אחרים.

 2. גרור את המחוון עד שהפריטים בתמונת התצוגה המקדימה יגיעו לגודל הרצוי לך.

 3. הקש או לחץ על החל.

  תוכל לראות את השינוי בפעם הבאה שתיכנס אל Windows.

הערה

 • ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה עבור צגים מסוימים.

באפשרותך גם לשנות את גודל הטקסט עבור פריטים ספציפיים ב- Windows, כגון פסי כותרת של חלונות או תיאורי כלים, בלי לשנות את הגודל של פריטים אחרים בשולחן העבודה.

 1. פתח את 'רזולוציית מסך' על-ידי החלקה מהירה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת הגדלת טקסט בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על הגדל או הקטן טקסט ופריטים אחרים.

 2. תחת שנה את גודל הטקסט בלבד, בחר בפריט שברצונך לשנות ובחר גודל טקסט. אם ברצונך להפוך את הטקסט למודגש, בחר בתיבת הסימון מודגש.

 3. הקש או לחץ על החל.

  תוכל לראות את השינוי בפעם הבאה שתיכנס אל Windows.

עזרה בהפיכת הטקסט לקריא יותר

טכנולוגיית ClearType שב- Windows מסייעת להפוך את טקסט המסך שלך לברור וחלק ככל האפשר והיא יכולה לעזור בהקלה על הקריאה מהמסך למשך פרקי זמן ארוכים. אם הטקסט שעל המסך שלך נראה מטושטש, ודא ש- ClearType פועל.

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. בתיבת החיפוש, הזן ClearType ולאחר מכן הקש או לחץ על התאם טקסט של ClearType.

 3. ודא שתיבת הסימון הפעל ClearType נבחרה ולאחר מכן הקש או לחץ על הבא. בכל עמוד, הקש או לחץ על דוגמת הטקסט שנראית לך הטובה ביותר.

 4. בעמוד האחרון של הכוונן, הקש או לחץ על סיום כדי לשמור את ההגדרות שלך. נדרשת הרשאת מנהל מערכת ייתכן שתתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או לאשר את הבחירה שלך.

כיול הצג

'כיול צבעי צג' עוזר לך לשפר את צבע הצג שלך ולהבטיח שהצבעים מיוצגים על-גבי הצג באופן מדויק.

כדי להשתמש ב'כיול צבעי צג'

 1. פתח את 'כיול צבעי צג' על-ידי החלקה מהירה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת כיול צבעי צג בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על כייל את צבע הצג. נדרשת הרשאת מנהל מערכת ייתכן שתתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או לאשר את הבחירה שלך.

 2. בעמוד ברוך הבא אל כיול צבעי צג, הקש או לחץ על הבא כדי להמשיך.

 3. בעמוד קביעת הגדרות צבעים בסיסיות, לחץ על לחצן Menu (תפריט) בצג שלך (סביר להניח שהוא נמצא בחלק הקדמי). יופיע תפריט על המסך. השתמש בלחצני הצג כדי לנווט בתפריט שעל המסך כדי לאמת (או לכוונן) הגדרה אחת או יותר מבין ההגדרות הבאות:

  • אתר את תפריט הצבעים לבחירת מצב הצבע ולאחר מכן הגדר את התצוגה ל- sRGB.

  • אם אתה רואה את האפשרות לבחירה בטמפרטורת צבעים (המכונה גם 'נקודה לבנה') ולא במצב צבעים, הגדר את טמפרטורת הצבעים ל- D65 (או 6500).

  • אתר את התפריט כדי להגדיר ערך גאמה. הגדר גאמה ל- 2.2, שהיא הגדרת ברירת המחדל.

  • אם אין באפשרותך לאתר אף אחת מהגדרות אלה, אתר הגדרה בתפריט שעל המסך שמאפשרת לך לאפס את התצוגה להגדרות הצבעים שנקבעו כברירת מחדל על-ידי היצרן, ולאחר מכן בחר באפשרות זו.

  אם הגדרות הצבעים הבסיסיות אינן מוצגות בתפריט המסך של הצג שלך, פשוט הקש או לחץ על הבא כדי להמשיך.

  הערה

  • לחצני התפריט והצג משתנים מדגם לדגם ומיצרן ליצרן. לקבלת עזרה בשימוש בלחצנים של הצג, עיין במדריך או באתר האינטרנט של היצרן.

 4. בכל אחד מהעמודים ב'כיול צבעי צג', בצע את ההוראות שעל המסך והקש או לחץ על הבא בסיום. הרשימה הבאה מכילה מידע נוסף על כל אחת מההגדרות.

  • גאמה. הגדרה זו עוזרת להבטיח שפרטים כגון צללים של צבע והצללות ייראו נכון במסך שלך.

  • בהירות. הגדרה זו קובעת כיצד ייראו צבעים וצללים כהים על המסך שלך. באפשרותך לכוונן את הבהירות כך שצבעים כהים יופיעו במדויק, באופן שבו עדיין תוכל לראות צללים, קווי מיתאר ופרטים אחרים בתמונות הכהות יותר. אם מוגדרת בהירות גבוהה מדי, צבעים שחורים יופיעו כבהירים ואפורים. כדי להתאים הגדרות בהירות, חפש לחצן Brightness (בהירות) או Menu (תפריט) על הצג שלך. אם אתה משתמש במחשב נישא, נסה להתאים את הבהירות על-ידי לחיצה ממושכת על מקש Fn ולאחר מכן הקשה על מקש הפונקציה המתאים כדי להגדיל (לחצן הגדלת בהירות) או להפחית (לחצן הפחתת בהירות) את בהירות הצג.
  • חדות. הגדרה זו קובעת כיצד ייראו צבעים לבנים ובהירים על המסך שלך. באפשרותך לכוונן את החדות כך שהפריטים המרכזיים בתמונות יופיעו בצורה מדויקת. כדי לשנות הגדרות חדות, חפש לחצן Contrast (חדות) או לחצן Menu (תפריט) על הצג שלך. (במחשבים נישאים בדרך כלל אין פקדי חדות.)

  • איזון צבעים. איזון הצבעים משפר את האופן שבו גווני אפור מופיעים על המסך.

 5. בעמוד יצרת בהצלחה כיול חדש, הקש או לחץ על כיול קודם כדי לראות את כיול הצג הישן. הקש או לחץ על כיול נוכחי כדי לראות את כיול הצג החדש שלך.

 6. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לכיול שבו ברצונך להשתמש:

  • כדי להשתמש בכיול החדש, הקש או לחץ על סיום.

  • כדי להשתמש בכיול הקודם, הקש או לחץ על ביטול.

 7. בחר אם להשתמש ב'כוונן טקסט של ClearType' כדי לעזור להבטיח שטקסט יופיע בבירור עם הכיול החדש שלך.

הערה

 • אם יש ברשותך התקן ותוכנה של כיול צג, מומלץ להשתמש בהם במקום ב'כיול צבעי צג' מאחר שהם יספקו תוצאות כיול טובות יותר.

בחירת הגדרות התצוגה הטובות ביותר עבור צג CRT

אם יש ברשותך צג ישן יותר מסוג שפופרת קרן קתודית (CRT), חשוב לשנות את רזולוציית המסך לרזולוציה הגבוהה ביותר הזמינה המספקת צבע של 32 סיביות. בנוסף, יש להגדיר קצב רענון של לפחות 72 הרץ כדי למנוע הבהוב של המסך.

פתרונות מומלצים עבור צגי CRT

גודל צג הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)
גודל צג

צג CRT בגודל 15 אינץ'

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1024 × 768

גודל צג

צג CRT בגודל 17-19 אינץ'

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1280 × 1024

גודל צג

צג CRT בגודל 20 אינץ' ומעלה

הרזולוציה המומלצת (בפיקסלים)

‎1600 × 1200

הערה

 • צגי CRT לא מגיעים בדרך כלל בגדלים של מסך רחב. כמעט כל צגי ה- CRT מגיעים ביחס גובה-רוחב רגיל של 4:3 וברזולוציה סטנדרטית.

זקוק לעזרה נוספת?