שימוש במנהל ההרחבות ב- Internet Explorer 8

מידע זה חל על ‎Windows Internet Explorer 8.

באפשרותך להציג ולנהל את סרגלי הכלים וההרחבות, ספקי החיפוש, המאיצים ורשימות סינון InPrivate שלך באמצעות ניהול הרחבות.

פתיחת ניהול הרחבות

כדי לפתוח את ניהול הרחבות, בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על Internet Explorer.

 2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על נהל הרחבות.

 3. מכאן, באפשרותך להציג או לנהל כל אחד מסוגי ההרחבות הבאים:

  • סרגלי כלים והרחבות. הצג, הפוך לזמינים או הפוך ללא זמינים סרגלי כלים, פקדי ActiveX, אובייקטים עוזרים של הדפדפן (BHO) והרחבות דפדפן.

  • ספקי חיפוש. הצג, שנה ברירות מחדל והוסף או הסר ספקי חיפוש. בנוסף, באפשרותך למנוע מתוכניות את שינוי ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל עבורך.

  • מאיצים. הצג, שנה ברירות מחדל והוסף או הסר מאיצים.

  • רשימה של סינון InPrivate. הצג מצב ונהל את הרשימה של אתרי אינטרנט חסומים.

עבודה עם עמודות בניהול הרחבות

ניהול הרחבות מציג מידע אודות הרחבות בעמודות שבאפשרותך לבחור להציג או להסתיר. סוגי הרחבות מסוימים כוללים מספר גדול יותר של עמודות מזה המוצג כברירת מחדל. כדי להציג או להסתיר עמודות נוספות, בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על Internet Explorer.

 2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על נהל הרחבות.

 3. תחת סוגי הרחבות, לחץ על קטגוריה.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת כלשהי מכותרות העמודות ולאחר מכן הצבע על עמודות כדי לראות את רשימת העמודות הזמינות.

 5. לחץ על העמודה שברצונך להוסיף.

 6. חזור על שלבים 4 ו- 5 עבור כל עמודה נוספת שברצונך להוסיף.

הטבלאות הבאות מסבירות מהן העמודות הזמינות עבור כל אחד מסוגי ההרחבות המפורטים בניהול הרחבות:

סרגלי כלים והרחבות

עמודה זו מציגה מידע זה
עמודה זו

שם

מציגה מידע זה

השם הידידותי של ההרחבה.

עמודה זו

יישום

מציגה מידע זה

שם התוכנית שאיתה פועלת ההרחבה. יישום זה תמיד יהיה Internet Explorer.

עמודה זו

מפרסם

מציגה מידע זה

השם של החברה או של אתר האינטרנט (אם ידוע) שפרסמו או יצרו את ההרחבה.

עמודה זו

מצב

מציגה מידע זה

קביעה אם ההרחבה מוגדרת כזמינה או כלא זמינה. שים לב שהרחבות המוגדרות כזמינות לא תמיד פועלות או נמצאות בזיכרון, למשל כאשר הרחבה לא היתה בשימוש במהלך הפעלת הגלישה שלך.

עמודה זו

סוג

מציגה מידע זה

זיהוי סוג ההרחבה, למשל אובייקט עוזר של דפדפן (BHO) או פקד ActiveX.

עמודה זו

גישה אחרונה

מציגה מידע זה

התאריך והשעה שבהם ההרחבה היתה בשימוש לאחרונה. עבור הרחבות כגון פקדי ActiveX, ערך זה הוא לעתים קרובות התאריך והשעה שבהם פתחת את הפעלת הגלישה הנוכחית.

עמודה זו

תאריך קובץ

מציגה מידע זה

התאריך והשעה שבהם הקובץ המכיל את ההרחבה נוצר.

עמודה זו

בשימוש

מציגה מידע זה

מספר הפעמים שבהן Internet Explorer או אתר אינטרנט ניגשו להרחבה.

עמודה זו

חסום

מציגה מידע זה

מספר הפעמים שבהן נמנעה הפעלה של ההרחבה.

עמודה זו

מזהה מחלקה

מציגה מידע זה

מזהה ייחודי עבור כל הרחבה המשמש את Internet Explorer ואת Windows.

עמודה זו

קובץ

מציגה מידע זה

שם הקובץ של ההרחבה, אשר בדרך כלל כולל סיומת DLL.

עמודה זו

בתיקיה

מציגה מידע זה

התיקיה שבה מאוחסן קובץ ההרחבה במחשב שלך.

עמודה זו

גירסה

מציגה מידע זה

מספר הגירסה של המפרסם. אם אתה נתקל בבעיות עם הרחבה או פקד שעשויים להיות מיושנים, יכול להיות יעיל להשוות מספר זה למספר של הגירסה העדכנית ביותר באתר האינטרנט של המפרסם.

עמודה זו

זמן טעינה

מציגה מידע זה

משך הזמן הממוצע בשניות שארכו הטעינה והשלמת האתחול של הרחבה, בהתבסס על עשרת משכי הזמן האחרונים של טעינה. הרחבות נטענות כאשר נפתחים חלון או כרטיסיה חדשים.

ספקי חיפוש

עמודה זו מציגה מידע זה
עמודה זו

שם

מציגה מידע זה

השם של ספק החיפוש המופיע בתיבת החיפוש של Internet Explorer.

עמודה זו

מצב

מציגה מידע זה

ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל.

עמודה זו

סדר פירוט

מציגה מידע זה

הסדר שלפיו מופיעים ספקי חיפוש בעת לחיצה על תיבת החיפוש או על החץ שבסמוך לתיבת החיפוש.

עמודה זו

הצעות חיפוש

מציגה מידע זה

קביעה אם ספק החיפוש מספק הצעות חיפוש. אלה מונחי חיפוש קשורים שהספק מציע.

עמודה זו

כתובת לחיפוש

מציגה מידע זה

כתובת האינטרנט שאליה יישלחו מונחי החיפוש שלך.

עמודה זו

כתובת להצעות

מציגה מידע זה

כתובת האינטרנט שאליה ספק חיפוש נתון ישלח את הטקסט שאתה מקליד כדי לאחזר הצעות חיפוש.

מאיצים

עמודה זו מציגה מידע זה
עמודה זו

שם

מציגה מידע זה

השם המוצג בתפריט 'מאיץ' ובדף 'כרטיסיה חדשה'.

עמודה זו

כתובת

מציגה מידע זה

הכתובת שאליה יעבור המאיץ בעת בחירה בו.

עמודה זו

קטגוריה

מציגה מידע זה

סוג השירות שהמאיץ מספק לטקסט המועתק שלך, כגון 'בלוג', 'הגדר', 'מפה' או 'תרגם'.

עמודה זו

מצב

מציגה מידע זה

קביעה אם מאיץ מהווה את ברירת המחדל עבור הקטגוריה ואם הוא מוגדר כזמין או כלא זמין.

רשימה של סינון InPrivate

עמודה זו מציגה מידע זה
עמודה זו

מצב

מציגה מידע זה

קביעה אם כתובת אינטרנט חסומה או מותרת.

עמודה זו

כתובת

מציגה מידע זה

כתובתו של תוכן המשותף בין אתרי אינטרנט מרובים.

עמודה זו

קובץ

מציגה מידע זה

שם הקובץ של התוכן המשותף.