מודמים: שאלות נפוצות

להלן תשובות למספר שאלות נפוצות אודות מודמים.

הצג הכל

אילו סוגים שונים של מודמים קיימים?

קיימים שני סוגים נפוצים של מודמים:

  • מודמי פס רחב. מודמי פס רחב מתחברים לכבל או לקו Digital Subscriber Line (DSL)‎ ומספקים גישה מהירה לאינטרנט.

  • מודמי חיוג. מודמי חיוג מתחברים לאינטרנט באמצעות קו טלפון, בדרך כלל במהירויות איטיות בהרבה ממודמים בפס רחב.

כיצד ניתן לדעת באיזה סוג מודם משתמש המחשב?

אם יש ברשותך גישה לאינטרנט בפס רחב באמצעות ספק שירותי אינטרנט (ISP), סביר להניח שיש ברשותך מודם פס רחב. המודם בדרך כלל מחובר לכבל או לקו DSL ולאחר מכן מחובר למחשב באמצעות כבל Ethernet ומתאם רשת.

רוב המודמים המוכללים במחשבים הם מודמי חיוג והם מתחברים לאינטרנט באמצעות קו טלפון.

כיצד ניתן לשנות את הגדרות המודם?

  1. פתח את 'אפשרויות טלפון ומודם' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על חומרה וקול ולאחר מכן לחיצה על אפשרויות טלפון ומודם.

    הערה

    • ייתכן שיהיה עליך לספק מידע בתיבת הדו-שיח 'מידע מיקום', כגון המדינה או האזור שלך ואי אילו כללי חיוג מיוחדים, לפני שתקבל גישה לתיבת הדו-שיח 'אפשרויות טלפון ומודם'.

  2. לחץ על הכרטיסיה מודמים.

  3. בחר את המודם שעבורו ברצונך לשנות הגדרות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. שנה את ההגדרות הרצויות.

מה זה TAPI?

Telephony Application Programming Interface (TAPI)‎ הוא פרוטוקול סטנדרטי ב- Windows, המאפשר למחשב להשתמש בקווי טלפון עבור שירותי תקשורת.

מה זה Modem on Hold (MOH)‎ וכיצד ניתן לקבוע אם תכונה זו קיימת במודם?

Modem on Hold היא תכונה המאפשרת למודם החיוג לפעול עם שיחה ממתינה. אם התכונה Modem on Hold מופעלת ומתקבלת שיחה בקו שבו משתמש המודם, למודם יש אפשרות לעבור למצב המתנה ולאחר השלמת השיחה, להמשיך מהנקודה שבה הפסקת.

הן על המודם והן על ספק שירותי האינטרנט (ISP) לתמוך בתכונה Modem on Hold כדי שתעבוד. פנה לספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך ובדוק את הגדרות המודם כדי לקבוע אם יש באפשרותך להשתמש ב- Modem on Hold. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי הגדרות המודם.