פתרון בעיות של סוללה

להלן פתרונות לכמה בעיות נפוצות עם סוללות של מחשב נייד.

הצג הכל

סמל הסוללה תמיד ריק.

סמל סוללה ריק (סמל ללא צבע) מציין שהמחשב הנייד פועל עם כוח סוללה, אך אין אפשרות לזהות או למדוד אחוז טעינה. ייתכן שתצטרך להחליף את הסוללה או שייתכן ויש בעיה בחומרת המחשב. כדי לקבל מידע נוסף, עיין במידע שצורף למחשב הנייד או עבור לאתר האינטרנט של היצרן.

כשאני מרחף מעל לסמל הסוללה, הוא מציין שאחוז טעינת הסוללה נמוך מ- 100 אחוזים, למרות שהמחשב הנייד מחובר לחשמל ואינו נטען.

ייתכן שהסוללה ישנה. במקרים מסוימים, כשהסוללה ישנה, אחוז טעינה מלא מוצג כפחות מ- 100 אחוזים.

עצות

  • כשהסוללה כבר לא יכולה להחזיק טעינה, אל תזרוק אותה. במקום זאת, היפטר ממנה בדרך הנאותה על-ידי לקיחתה למרכז מיחזור או למתקן פסולת מסוכנת.

  • אל תקנה סוללה חלופית מסוג Lithium-ion (Li-ion)‎ אלא אם אתה מתכוון להשתמש בה באופן מיידי. סוללות מסוג Lithium-ion מחזיקות מעמד רק שנתיים עד שלוש שנים, בין אם משתמשים בהן ובין אם לאו.

  • אם למחשב הנייד שלך יש תא סוללה שני וברצונך להגדיל את הזמן שהמחשב הנייד פועל עם כוח סוללה, התקן סוללה נוספת בתא השני. לפני שתקנה את הסוללה, ודא שיש לה תאריך ייצור עדכני.

למרות שהסוללה חדשה, היא מחזיקה מעמד רק 20 עד 30 דקות לאחר טעינה מלאה.

בעיות של סוללות קשורות לעיתים קרובות לסוללה עצמה. אם אתה נתקל בבעיה זו, פנה אל יצרן המחשב הנייד. אם רכשת את הסוללה בנפרד מהמחשב הנייד, פנה אל יצרן הסוללה.

הסוללה לא שומרת את הטעינה.

בעיות בסוללות קשורות לעתים קרובות לסוללה עצמה. אם אתה נתקל בבעיה זו, פנה אל יצרן המחשב הנייד. אם רכשת את הסוללה בנפרד מהמחשב הנייד, פנה אל יצרן הסוללה.

הסוללה לא מחזיקה מעמד כבעבר.

בעיות בסוללות קשורות לעתים קרובות לסוללה עצמה. אם אתה נתקל בבעיה זו, פנה אל יצרן המחשב הנייד. אם רכשת את הסוללה בנפרד מהמחשב הנייד, פנה אל יצרן הסוללה.

אחוז טעינת הסוללה לא מגיע אף פעם ל- 100 אחוזים.

בעיות בסוללות קשורות לעתים קרובות לסוללה עצמה. אם אתה נתקל בבעיה זו, פנה אל יצרן המחשב הנייד. אם רכשת את הסוללה בנפרד מהמחשב הנייד, פנה אל יצרן הסוללה.

המחשב הנייד מתחמם מאוד לאחר כשעה.

בעיות בסוללות קשורות לעתים קרובות לסוללה עצמה. אם אתה נתקל בבעיה זו, פנה אל יצרן המחשב הנייד. אם רכשת את הסוללה בנפרד מהמחשב הנייד, פנה אל יצרן הסוללה.