משימות תחזוקה המשפרות את הביצועים

במשך הזמן, מחשבים נעשים אטיים יותר עקב חוסר ארגון של קבצים וצריכת משאבים על-ידי תוכנות בלתי נחוצות. Microsoft Windows XP כולל כלים לניקוי המחשב ולשחזור הביצועים שלו.

לפני שתבצע פעולה כלשהי, צור גיבוי למחשב שלך.

הסרת תוכניות שאינן בשימוש

תחילה, הסר תוכניות שאינך משתמש בהן עוד. תוכניות תופסות שטח במחשב, וחלקן פועלות ברקע ללא ידיעתך. הסרת תוכניות שאינך משתמש בהן יכולה לעזור לשחזר את ביצועי המחשב שלך.

התקן והפעל תוכנות אנטי-ריגול

את רוב התוכניות ניתן להסיר באמצעות הפונקציה 'הוספה או הסרה של תוכניות' שניתן לגשת אליה מלוח הבקרה, אך תוכנות אנטי-ריגול הן עקשניות יותר. Windows Defender (תוכנה המוצעת להורדה ללא תשלום מ- Microsoft) או תוכנית אנטי-ריגול אחרת יכולה לגלות ולהסיר תוכניות אלה. עליך להקפיד שתמיד תהיה מותקנת במחשב שלך תוכנת אנטי-ריגול, מכיוון שתוכנות ריגול עלולות להתקין את עצמן במחשב שלך ללא ידיעתך. לאחר שתתקין תוכנת אנטי-ריגול, הפעל אותה כדי לגלות ולהסיר תוכניות בלתי רצויות.

פינוי שטח מבוזבז

הסרת תוכניות שאינן בשימוש היא דרך מצוינת לפינוי שטח דיסק, שתוביל להאצת ביצועי המחשב שלך. דרך נוספת למציאת שטח דיסק מבוזבז היא להשתמש בכלי 'ניקוי הדיסק'.

כדי להפעיל את הכלי 'ניקוי הדיסק'

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דיסק מקומי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה כללי, לחץ על לחצן ניקוי הדיסק. לכלי ניקוי הדיסק יידרשו כמה דקות לבדיקת הדיסק שלך.

 4. תיבת הדו-שיח ניקוי הדיסק תופיע. בחר בכל אחת מתיבות הסימון ברשימה קבצים למחיקה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כאשר תתבקש, לחץ על כן. לכלי ניקוי הדיסק יידרשו כמה דקות להסרת קבצים אלה, שיספקו לך שטח נוסף.

  אם יש לך יותר מכונן קשיח אחד, חזור על תהליך זה עבור כל כונן קשיח המופיע תחת 'המחשב שלי'.

איחוי הכונן הקשיח

כאשר קבצים מפוצלים, למחשב נדרש זמן רב יותר לקריאתם מכיוון שעליו לדלג לחלקים שונים של הכונן הקשיח. האיחוי משפר את ביצועי המחשב שלך על-ידי ארגון מחדש של הקבצים. בעוד הפיצול נראה מסובך, ניתן בקלות לבצע איחוי למחשב.

כדי לאחות את המחשב שלך

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דיסק מקומי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה כלים ולאחר מכן לחץ על איחוי כעת.

 4. תיבת הדו-שיח מאחה הדיסק מופיעה. לחץ על הכונן הקשיח שלך ולאחר מכן לחץ על בצע איחוי.

 5. מאחה הדיסק יפעל למשך כמה דקות לפחות, אם כי ייתכן שהפעולה תימשך כמה שעות. כאשר תתבקש, לחץ על סגור.

  אם יש לך יותר מכונן קשיח אחד, חזור על תהליך זה עבור כל כונן קשיח ברשימה, החל משלב 4.

ניתוק חיבורי רשת שאינם בשימוש

הבעיה בכונני רשת היא ש- Windows XP ינסה להתחבר לכונן הרשת בעת אתחול. אם המחשב המרוחק אינו מגיב באופן מיידי, Windows XP ימתין, ומשך האתחול יתארך. בנוסף, תוכניות מסוימות ינסו להתחבר לכונן הרשת כאשר תבצע עיון בקבצים ובתיקיות. כדי למזער את הבעיה, באפשרותך לנתק את כל הכוננים שאינם בשימוש.

כדי לנתק כונני רשת שאינם בשימוש

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על המחשב שלי.

 2. בתפריט כלים, לחץ על נתק כונן רשת.

 3. בחר את כונני הרשת שאינך זקוק להם עוד ולאחר מכן לחץ על אישור.