אפשרויות הפעלה מתקדמות (לרבות מצב בטוח)


מסך 'אפשרויות אתחול מתקדמות' מאפשר לך להפעיל את Windows במצבי פתרון בעיות מתקדמים. באפשרותך לקבל גישה לתפריט באמצעות הפעלת המחשב והקשה על מקש F8 לפני ש- Windows מופעל.

אפשרויות מסוימות, כגון מצב בטוח, מפעילות את Windows במצב מוגבל, שבו רק היישומים הבסיסיים מופעלים. אם בעיה אינה מופיעה שוב לאחר הפעלת המחשב במצב בטוח, ניתן לשלול את הגדרות ברירת המחדל ואת מנהלי ההתקנים והשירותים הבסיסיים כגורמים אפשריים לבעיה. אפשרויות אחרות מפעילות את Windows עם תכונות מתקדמות המיועדות לשמש מנהלי מערכת ומומחי IT. לקבלת מידע נוסף, עבור אל אתר האינטרנט של Microsoft עבור מומחי טכנולוגיית מידע. (הדף עשוי להיות באנגלית)

הצג הכל

תיקון המחשב שלך

הצגת רשימה של כלי שחזור מערכת בהם באפשרותך להשתמש כדי לתקן בעיות באתחול, להפעיל כלי אבחון או לשחזר את המערכת שלך. אפשרות זו זמינה רק אם הכלים מותקנים בדיסק הקשיח של המחשב. אם קיים ברשותך דיסק התקנה של Windows, כלי שחזור המערכת ממוקמים בדיסק זה. לקבלת מידע נוסף, ראה תיקון אתחול: שאלות נפוצות.

'מצב בטוח'

הפעלת Windows עם מספר מינימלי של מנהלי התקנים ושירותים. לקבלת מידע נוסף, ראה מהו מצב בטוח?

'מצב בטוח' עם עבודה ברשת

להפעלת Windows במצב בטוח וכולל את מנהלי ההתקנים ואת השירותים של הרשת הדרושים לקבלת גישה לאינטרנט או למחשבים אחרים ברשת.

'מצב בטוח' עם 'שורת פקודה'

להפעלת Windows במצב בטוח עם חלון שורת פקודה ולא בממשק הרגיל של Windows. אפשרות זו מיועדת עבור מומחי IT ומנהלי מערכת.

הפוך את 'רישום אתחול' לזמין

יצירת קובץ, ntbtlog.txt, המפרט את כל מנהלי ההתקנים המותקנים בעת ההפעלה ועשויים לסייע בפתרון בעיות מתקדם.

הפוך וידאו ברזולוציה נמוכה (640×480) לזמין

הפעלת Windows באמצעות מנהל המסך הנוכחי ותוך שימוש בהגדרות של רזולוציה נמוכה וקצב רענוןנמוך. באפשרותך להשתמש במצב זה לאיפוס הגדרות התצוגה. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי רזולוציית המסך.

התצורה האחרונה הידועה כטובה (מתקדם)

להפעלת Windows עם תצורת מערכת הרישום ומנהלי ההתקנים האחרונה שפעלה בהצלחה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בתצורה הטובה הידועה האחרונה.

'מצב שחזור שירות ספריות'

מפעיל את בקר התחום של Windows שבו פועל Active Directory כך שניתן לשחזר את שירות מדריך הכתובות. אפשרות זו מיועדת עבור מומחי IT ומנהלי מערכת.

'מצב איתור באגים'

להפעלת Windows במצב פתרון בעיות מתקדם המיועד עבור מומחי IT ומנהלי מערכת.

הפוך 'הפעלה מחדש אוטומטית במצב של כשל במערכת' ללא זמינה

למניעת הפעלה מחדש אוטומטית של Windows אם שגיאה גורמת לכשל ב- Windows. בחר באפשרות זו רק אם Windows תקוע בלולאה כאשר Windows מנסה שוב ושוב ולא מצליח לבצע הפעלה מחדש.

Disable Driver Signature Enforcement

אפשרות להתקנת מנהלי התקנים המכילים חתימות לא מתאימות.

הפעל את Windows באופן רגיל

להפעלת Windows במצב הרגיל.זקוק לעזרה נוספת?