גיבוי ושחזור: שאלות נפוצות


להלן תשובות למספר שאלות נפוצות אודות גיבוי ושחזור של קבצים.

הצג הכל

אילו כלי גיבוי מספק Windows?

Windows מספק את כלי הגיבוי הבאים:

כלי תיאור
כלי

גיבוי קבצים

תיאור

'גיבוי Windows' מאפשר לך להכין עותקים של קבצי נתונים עבור כל האנשים שמשתמשים במחשב. תוכל לאפשר ל- Windows לבחור מה לגבות או לבחור תיקיות, ספריות וכוננים בודדים שברצונך לגבות. כברירת מחדל, הגיבויים נוצרים בלוח זמנים קבוע. באפשרותך לשנות את לוח הזמנים וכן ליצור גיבוי באופן ידני בכל עת. לאחר שהגדרת את 'גיבוי Windows', ‏Windows עוקב אחר הקבצים והתיקיות החדשים או אלה ששונו ומוסיף אותם לגיבוי. כדי להגדיר גיבוי קבצים, ראה גיבוי הקבצים שלך.

כלי

גיבוי תמונת מערכת

תיאור

'גיבוי Windows' מספק לך את היכולת ליצור תמונת מערכת, שהיא תמונה מדויקת של כונן. תמונת מערכת כוללת את הגדרות Windows ואת הגדרות המערכת, התוכניות והקבצים שלך. תוכל להשתמש בתמונת מערכת כדי לשחזר את תוכן המחשב אם הדיסק הקשיח או המחשב יפסיקו אי פעם לפעול. בעת שחזור המחשב שלך מתמונת מערכת, מדובר בשחזור מלא; לא ניתן לבחור פריטים בודדים לשחזור וכל התוכניות, הגדרות המערכת והקבצים הנוכחיים שלך מוחלפים. למרות שסוג זה של גיבוי כולל את הקבצים האישיים שלך, מומלץ לגבות את הקבצים שלך באופן קבוע באמצעות 'גיבוי Windows' כדי שתוכל לשחזר קבצים ותיקיות בודדים כנדרש. בעת הגדרת גיבוי קבצים מתוזמן, באפשרותך לבחור אם ברצונך לכלול תמונת מערכת. תמונת מערכת זו כוללת רק את הכוננים הדרושים להפעלת Windows. באפשרותך ליצור תמונת מערכת באופן ידני אם ברצונך לכלול כונני נתונים נוספים.

כלי

גירסאות קודמות

תיאור

גירסאות קודמות הן עותקים של קבצים ותיקיות ש- Windows שומר באופן אוטומטי כחלק מהגנת המערכת. באפשרותך להשתמש בגירסאות קודמות לשחזור של קבצים או תיקיות ששינית או מחקת בטעות, או קבצים שנפגמו. בהתאם לסוג הקובץ או התיקיה, באפשרותך לפתוח, לשמור במיקום חדש, או לשחזר גירסה קודמת. גירסאות קודמות עשויות להיות שימושיות, אך אין להתייחס אליהן כגיבוי כי הקבצים מוחלפים בגירסאות חדשות ולא יהיו זמינים אם הכונן ייכשל. לקבלת מידע נוסף, ראה גירסאות קודמות של קבצים: שאלות נפוצות.

כלי

שחזור המערכת

תיאור

'שחזור המערכת' מסייע לך לשחזר את קבצי המערכת של המחשב לנקודה קודמת בזמן. בדרך זו ניתן לבטל את שינויי המערכת שבוצעו במחשב מבלי להשפיע על הקבצים האישיים כגון דואר אלקטרוני, מסמכים או תמונות. 'שחזור המערכת' משתמש בתכונה בשם הגנת מערכת כדי ליצור ולשמור נקודות שחזור במחשב באופן קבוע. נקודות שחזור אלה מכילות מידע אודות הגדרות מערכת הרישום ומידע נוסף של המערכת שבו משתמש Windows. כמו כן, באפשרותך ליצור נקודות שחזור באופן ידני. לקבלת מידע נוסף אודות 'שחזור המערכת', ראה מהו 'שחזור המערכת'?.

כמה שטח אחסון נדרש לגיבוי קבצים?

שטח האחסון הנדרש תלוי בגודל הקבצים שתגבה. מומלץ לשמור את הגיבוי בכונן קשיח חיצוני עם נפח של ‎200 GB לפחות. 'גיבוי Windows' עוקב אחר הקבצים שנוספו או שונו מאז הגיבוי האחרון ולאחר מכן מעדכן את הגיבוי הקיים, פעולה החוסכת בשטח דיסק. באפשרותך לנהל את שטח הדיסק המשמש לגיבויים על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. פתח את 'גיבוי ושחזור' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על גיבוי ושחזור.

 2. לחץ על נהל שטח. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  ‏‏הערה

  • אם לא הגדרת גיבוי, לא תראה את נהל שטח.

 3. כדי למחוק גיבויי קבצים ישנים יותר, תחת גיבוי קבצי נתונים לחץ על הצגת גיבויים.

  לאחר מכן תוכל לבחור את גיבויי הקבצים שברצונך למחוק, פעולה שתפנה שטח דיסק. מחיקת ערך ברשימה לא תשפיע על גיבויים אחרים. אם אתה חושב שלא תזדקק לגירסה של הקבצים שלך מתקופת גיבוי מסוימת, באפשרותך למחוק את אותו גיבוי. מומלץ תמיד לשמור את הגיבוי האחרון.

 4. כדי לשנות את גודל השטח המנוצל לגיבוי תמונות מערכת, תחת תמונת מערכת לחץ על שינוי הגדרות.

  לאחר מכן באפשרותך לבחור ש- Windows ישמור גיבויי תמונות מערכת ישנים יותר או רק את גיבוי תמונת המערכת האחרון.

כיצד ניתן להציג את תוכן הגיבוי?

באפשרותך להציג את תוכן הגיבוי על-ידי פתיחת 'אשף שחזור הקבצים'.

 1. פתח את 'גיבוי ושחזור' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחיצה על גיבוי ושחזור.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הקבצים שלך, לחץ על שחזר את הקבצים שלי.

  • כדי להציג את הקבצים של כל המשתמשים, לחץ על שחזר את קבצי כל המשתמשים. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעיין בתוכן הגיבוי, לחץ על אתר קבצים או אתר תיקיות.

   בעת איתור תיקיות, לא ניתן לראות את הקבצים הבודדים בתוך התיקיות. כדי להציג קבצים בודדים, השתמש באפשרות אתר קבצים.

  • כדי לחפש בתוכן הגיבוי, לחץ על חפש, הקלד שם קובץ או רק חלק מהשם ולאחר מכן לחץ על חפש.

כיצד ניתן לשחזר קבצים?

ניתן לשחזר קבצים באמצעות 'אשף שחזור הקבצים'. באפשרותך לשחזר קבצים בודדים, קבצים מרובים או את כל הקבצים בגיבוי. באפשרותך גם לשחזר רק את הקבצים שלך או את הקבצים של כל האנשים שמשתמשים במחשב. כדי לשחזר קבצים, ראה שחזור קבצים מגיבוי.

האם ניתן לשחזר קבצים שמחקתי בטעות?

כן. ישנן שתי דרכים לשחזור קבצים:

 • אם יש לך גיבוי המכיל את הקובץ, באפשרותך לשחזר את הקובץ מהגיבוי. לקבלת מידע נוסף, ראה שחזור קבצים מגיבוי.

 • אם אין ברשותך גיבוי המכיל את הקובץ, ייתכן שתוכל לשחזר גירסה קודמת של הקובץ. Windows שומר אוטומטית עותקים של קבצים ששונו (כולל קבצים שנמחקו) בעזרת נקודות שחזור; קבצים אלה נקראים גירסאות קודמות. כדי להשתמש בגירסאות קודמות כדי לשחזר קובץ, ראה שחזור קבצים שאבדו או נמחקו.

כיצד ניתן לקבל קבצים בחזרה אם המחשב הפסיק לפעול?

אפשרות זו תלויה בסוג הגיבויים שביצעת ובסוג הקבצים ברצונך לשחזר.

 • אם יש ברשותך גיבוי תמונת מערכת, באפשרותך לשחזר את Windows, התוכניות והקבצים שלך. כדי לקבל הוראות לשחזור המחשב באמצעות גיבוי תמונת מערכת, ראה שחזור המחשב מגיבוי של תמונת מערכת.

 • אם יש ברשותך גיבוי קבצים, באפשרותך לשחזר את הקבצים במחשב אחר או לתקן את המחשב שלך ולאחר מכן לשחזר את הקבצים בו. כדי לקבל הוראות לשחזור קבצים, ראה שחזור קבצים מגיבוי.

מזהה מאמר: MSW700055זקוק לעזרה נוספת?