מד הסוללה: שאלות נפוצות


להלן תשובות למספר שאלות נפוצות אודות סמל הסוללה ומד הסוללה. אם יש לך בעיות עם הסוללה שלך, ראה פתרונות לבעיות נפוצות בסוללה.

הצג הכל

מדוע איני רואה סמל סוללה באזור ההודעות?

ייתכן שהסמל מוסתר. להלן הוראות כיצד להציג את סמל הסוללה:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשורת המשימות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 2. תחת אזור ההודעות, לחץ על התאמה אישית.

 3. בסמלי אזור ההודעות, לחץ על הפעל או בטל סמלי מערכת.

 4. בדף הפעל או בטל סמלי מערכת, תחת אופני פעולה, לחץ על פועל ברשימה הנפתחת לצד צריכת חשמל ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תמונה של עמוד סמלי מערכת
  דף סמלי מערכת

אם אין באפשרותך לשנות את הגדרות צריכת החשמל, ייתכן שלא מותקנת סוללה במחשב. לחלופין, ייתכן שהגדרה זו מנוהלת על-ידימנהל המערכת שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע Windows לא מאפשר לשנות הגדרת מערכת?

הערות

 • סמל הסוללה לא יופיע אם אתה משתמש במחשב שולחני ללא אל-פסק (UPS), או אם אתה משתמש ב- UPS המחובר למחשב שלך באמצעות כבל טורי.

 • אם אתה משתמש ב- UPS עם חיבור אפיק טורי אוניברסלי (USB) ואינך רואה סמל סוללה באזור ההודעות, ודא שכבל ה- USB מה- UPS מחובר ליציאת USB במחשב. אם כבל ה- USB מחובר ליציאת USB, אך עדיין אינך רואה את סמל הסוללה, עיין במידע שצורף ל- UPS או עדכן את מנהל ההתקן של ה- UPS. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכון מנהלי התקנים: קישורים מומלצים.

מדוע סמל הסוללה ממשיך להשתנות?

סמל הסוללה משנה את המראה שלו בהתאם לחיבור המחשב שלך לחשמל או לסוללה. הוא מראה אם הסוללה בטעינה או אם היא נטענה מלאה. סמל הסוללה גם מציין את אחוז טעינת הסוללה הנותר בתוספות קבועות של 10 אחוזים ומשנה את המראה אם אחוז טעינת הסוללה מגיע לרמות נמוכות או קריטיות. הסמל משנה את המראה שלו גם אם לא אותרה אף סוללה.

הטבלה הבאה מסבירה את משמעות סמלי הסוללה השונים.

מצב סוללה סמל הסבר
מצב סוללה

המחשב שלך מחובר לחשמל.

סמל
תמונה של סמל סוללה בעת טעינה
הסבר

סמל הסוללה מהבהב לזמן קצר בעת חיבור המחשב לחשמל בפעם הראשונה. בעת טעינת הסוללה, סמל הסוללה מתמלא בתוספות קבועות של 10 אחוזים, החל מ- 10 אחוזים. אם סמל הסוללה אינו מתמלא, ייתכן שהסוללה לא מדווחת על מצב טעינה. אם המחשב שלך מחובר לחשמל זמן רב ורמת הסוללה נשארת נמוכה, ייתכן שיש בעיה בחומרת המחשב. אם יש לך סוללה ישנה יותר, ייתכן שהיא נטענה במלואה, אך הטעינה המלאה לא תוצג כ- 100 אחוזים.

מצב סוללה

הסוללה שלך נטענה במלואה.

סמל
תמונה של סמל סוללה מלאה עם תקע אוניברסלי לצידה
הסבר

המחשב שלך מחובר לחשמל והסוללה נטענה במלואה.

מצב סוללה

המחשב שלך פועל באמצעות כוח סוללה והסוללה מתרוקנת.

סמל
תמונה של סמל סוללה עם טעינה פוחתת
הסבר

כשהמחשב שלך פועל באמצעות כוח סוללה, הסמל מציג את אחוז הטעינה הנותר בתוספות קבועות של 10 אחוזים עד שאחוז הטעינה מגיע לרמת סוללה חלשה.

מצב סוללה

הסוללה חלשה.

סמל
תמונה של סמל סוללה כאשר הסוללה מגיעה לרמה חלשה
הסבר

טעינת הסוללה הגיעה לרמת סוללה חלשה.

הערה  אם תגדיר את רמת הסוללה הנמוכה ליותר מ- 25 אחוזים, לא תוכל לראות את סמל ההתראה של רמת הסוללה הנמוכה. כדי לשנות את רמת הסוללה הנמוכה, ראה כיצד ניתן לשנות את הודעת הסוללה החלשה?.

מצב סוללה

הסוללה חלשה באופן קריטי.

סמל
סמל סוללה כאשר הטעינה מגיעה לרמת הסוללה הקריטית
הסבר

טעינת הסוללה הגיעה לרמת סוללה הקריטית. כברירת מחדל, כשטעינת הסוללה שלך מגיעה לרמת הסוללה הקריטית, סמל הסוללה מציג הודעת סוללה קריטית והמחשב הנישא שלך נכנס למצב שינה (Hibernation).

כדי לשנות את רמת הסוללה הקריטית, ראה כיצד ניתן לשנות את הודעת הסוללה החלשה?

מצב סוללה

מצב הסוללה אינו ידוע.

סמל
תמונה של סמל סוללה כאשר אין אפשרות לקבוע את הטעינה הנותרת
הסבר

אין אפשרות לקבוע את אחוז הטעינה הנותר בסוללה.

מצב סוללה

Windows אינו מסוגל לאתר סוללה בתא הסוללה, או שהסוללה אינה פועלת כראוי.

סמל
תמונה של סמל כאשר לא זוהתה סוללה או כאשר הסוללה פגומה
הסבר

המחשב שלך מחובר לחשמל ואינו מאתר אף סוללה, או שהסוללה אינה פועלת כראוי. ייתכן שהסוללה לא מותקנת כראוי בתא הסוללה או שייתכן שיש בעיה בסוללה או בחומרת המחשב. כדי לקבל מידע נוסף, עיין בתיעוד שצורף לסוללה או עבור לאתר האינטרנט של היצרן.

מדוע הזמן הנותר במד הסוללה משתנה באופן קיצוני לפעמים?

צריכת החשמל משתנה כל הזמן, בהתאם לפעולות שאתה מבצע ולמשך הזמן של כל פעולה. לדוגמה, צפיה ב- DVD צורכת יותר כוח סוללה במידה ניכרת מאשר קריאה או כתיבה של הודעת דואר אלקטרוני. בשל סיבות אלה, מד הסוללה לעיתים משתהה בדיווח אחוז הטעינה ובזמן הנותר המוערך. לקבלת מידע נוסף, ראה עד כמה מדויק מד הסוללה?

כיצד באפשרותי להסתיר את סמל הסוללה באזור ההודעות?

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשורת המשימות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 2. תחת אזור ההודעות, לחץ על התאמה אישית.

 3. בסמלי אזור ההודעות, לחץ על הפעל או בטל סמלי מערכת.

 4. בדף הפעל או בטל סמלי מערכת, לחץ על החץ שליד צריכת חשמל, לחץ על לא פועל ולאחר מכן לחץ על אישור.

כיצד באפשרותי לבחור אילו תוכניות צריכת חשמל יופיעו במד הסוללה?

מד הסוללה יכול להציג שתי תוכניות צריכת חשמל.

תמונה של מד סוללה המציג תוכניות חיסכון בצריכת חשמל
מד סוללה המציג תוכניות צריכת חשמל

כדי לבחור אילו תוכניות צריכת חשמל יופיעו במד הסוללה

 1. פתח את 'אפשרויות צריכת חשמל' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה ולאחר מכן לחיצה על אפשרויות צריכת חשמל.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בעמוד בחר תוכנית צריכת חשמל, לחץ על תוכניות נוספות ולאחר מכן בחר בתוכנית. כל תוכנית שתיצור, לרבות תוכניות שיצרן המחשב סיפק, תופיע תחת תוכניות נוספות.

  • יצירת תוכנית צריכת חשמל חדשה. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי, יצירה או מחיקה של תוכנית (ערכת) צריכת חשמל.

  כברירת מחדל, תוכנית צריכת החשמל שתבחר או תיצור תיהפך לתוכנית הפעילה ולאחר מכן היא תופיע במד הסוללה. כדי להפוך תוכנית אחרת לפעילה, בחר אותה מהרשימה.

מדוע אין באפשרותי לבחור בתוכנית צריכת חשמל ממד הסוללה?

ייתכן שאין לך את זכויות המשתמש הנדרשות כדי לבחור תוכנית צריכת חשמל אחרת. אם המחשב שלך הוא חלק מרשת בארגון, כגון בית ספר או חברה, ייתכן שמנהל המערכת של הארגון תכנן עבורך את תוכנית צריכת החשמל הפעילה במקום לאפשר לך לבחור תוכנית.זקוק לעזרה נוספת?