חיבור מיקרופון, נגן מוסיקה או התקן שמע אחר למחשב


באפשרותך לחבר מיקרופון, נגן מוסיקה נישא או התקן שמע אחר למחשב שלך באמצעות אחד השקעים בחזית, בגב או בצד המחשב. שקעים אלה מתחברים ישירות לכרטיס הקול או למעבד הקול של המחשב שלך.

רוב המחשבים השולחניים כוללים לפחות שקע קו נכנס אחד לחיבור נגן מוסיקה או התקן שמע אחר ושקע קו יוצא אחד לחיבור רמקולים. שקעים אלה מופיעים בדרך כלל בגב המחשב השולחני. ברבים מהמחשבים השולחניים יש גם שקע מיקרופון שנמצא לרוב בחזית המחשב.

ברוב המחשבים הנישאים אין שקעי קו יוצא, אך לרוב יש בהם שקעי מיקרופון ואוזניות שנמצאים בחזית או בצד המחשב הנישא.

תמונה של שקע מיקרופון, שקע line-in ושקע line-out
שקעי מיקרופון, כניסה ויציאה במחשב שולחני טיפוסי

אם אינך שומע קולות שבאים מהתקן שמע שחיברת לאחד השקעים במחשב, בדוק כדי לוודא שהשקע אינו מושתק. לשם כך, בצע את ההוראות שלהלן.

הצג הכל

כדי לחבר נגן מוסיקה או התקן שמע אחר למחשב שולחני

לאחר שחיברת נגן מוסיקה או התקן שמע אחר לשקע קו נכנס והפעלת את ההתקן, בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את 'קול' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד קול ולאחר מכן לחץ על קול.

 2. לחץ על הכרטיסיה הקלטה, לחץ על קו נכנס ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה רמות וודא שלחצן השתק נראה כך תמונה של לחצן 'השתק' במצב כבוי. אם הלחצן נראה כך תמונה של לחצן 'השתק' במצב מופעל, לחץ עליו כדי להפעיל את הקול עבור חיבור זה ולאחר מכן לחץ על החל.
 4. לחץ על הכרטיסיה האזנה, בחר בתיבת הסימון האזן להתקן זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערות

 • אם אינך שומע דבר, ודא שעוצמת הקול מוגברת בהתקן.

 • באפשרותך גם לשנות את עוצמת הקו הנכנס בכרטיסיה רמות. בחר במחוון שתחת קו נכנס, גרור אותו ימינה או שמאלה כדי להגביר או להחליש את העוצמה של התקן השמע ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי לחבר נגן מוסיקה או התקן שמע אחר למחשב נישא

אם קיים שקע קו נכנס במחשב הנישא שלך, עקוב אחר ההוראות שלעיל לחיבור נגן מוסיקה למחשב שולחני. אך כדי לחבר נגן מוסיקה או התקן שמע אחר לרוב המחשבים הנישאים, יהיה עליך לחבר אותו לשקע מיקרופון. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את 'קול' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד קול ולאחר מכן לחץ על קול.

 2. לחץ על הכרטיסיה הקלטה, לחץ על מיקרופון ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה האזנה, בחר בתיבת הסימון האזן להתקן זה ולאחר מכן לחץ על החל.

 4. לחץ על הכרטיסיה רמות וודא שלחצן השתק נראה כך תמונה של לחצן 'השתק' במצב כבוי. אם הלחצן נראה כך תמונה של לחצן 'השתק' במצב מופעל, לחץ עליו כדי להפעיל את הקול עבור חיבור זה ולאחר מכן לחץ על החל.
 5. השמע מוסיקה או צלילים אחרים בהתקן שלך כדי לבדוק את עוצמת הקול שבאה מרמקולי המחשב שלך. בחר במחוון שתחת מיקרופון, גרור אותו ימינה או שמאלה כדי להגביר או להחליש את העוצמה של התקן השמע ולאחר מכן לחץ על אישור. ייתכן שגם תרצה לכוונן את עוצמת הקול בהתקן שלך.

  הערה

  • אם אתה שומע רעש שבא מהרמקולים, נסה להחליש את העוצמה בנגן המוסיקה וגם בכרטיסיה רמות. שקע המיקרופון נועד לקבל קול ממיקרופון, שהוא שונה מקול שבא מנגן מוסיקה.

כדי לחבר מיקרופון למחשב

לאחר חיבור מיקרופון לשקע המיקרופון במחשב והפעלתו (אם קיים לחצן הפעלה במיקרופון), בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את 'קול' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולאחר מכן לחיצה על לוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד קול ולאחר מכן לחץ על קול.

 2. לחץ על הכרטיסיה הקלטה, לחץ על מיקרופון ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. לחץ על הכרטיסיה רמות וודא שלחצן השתק נראה כך תמונה של לחצן 'השתק' במצב כבוי. אם הלחצן נראה כך תמונה של לחצן 'השתק' במצב מופעל, לחץ עליו כדי להפעיל את הקול עבור חיבור זה ולאחר מכן לחץ על החל.
 4. (אופציונלי) כדי להאזין לצלילי מיקרופון דרך רמקולים או אוזניות, לחץ על הכרטיסיה האזנה, לחץ על תיבת הסימון האזן להתקן זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  ‏‏הערה

  • באפשרותך לשנות את עוצמת הקו הנכנס בכרטיסיה רמות. בחר במחוון שתחת קו נכנס, גרור אותו ימינה או שמאלה כדי להגביר או להחליש את העוצמה של התקן השמע ולאחר מכן לחץ על אישור. נסה זאת אם אינך שומע שום צליל שבא מהמיקרופון.

  תמונה של תיבת הדו-שיח 'מאפייני מיקרופון'
  תיבת הדו-שיח 'מאפייני מיקרופון' מראה שהקול פועל

‏‏הערה

 • באפשרותך גם לחבר את רוב נגני המוסיקה הנישאים ליציאת אפיק טורי אוניברסלי (USB) במחשב במקום לחבר אותם ישירות לכרטיס הקול של המחשב. אם תעשה זאת במקום לחבר את ההתקן לשקע, Windows ינסה לזהות את ההתקן ולהתקין מנהל התקן עבורו. תכונה זו מאפשרת לך להשתמש בתוכנית מוסיקה או בתוכנה אחרת כדי לסנכרן מוסיקה להתקן. לקבלת מידע נוסף, ראה סינכרון מוסיקה, תמונות, אנשי קשר ולוחות שנה עם מכשיר נייד.זקוק לעזרה נוספת?