חיבור המחשב לטלוויזיהכדי לחבר את המחשב לטלוויזיה, במחשב צריכה להיות יציאת פלט שמתאימה לאחת מיציאות הקלט של הטלוויזיה.

איור של חיבורי VGA,‏ DVI, וידאו קומפוזיט, S-Video,‏ HDMI ו- Component Video
הצג הכל

הרכיבים הדרושים לך אם ברשותך HDTV

מכיוון שכמעט בכל מחשב יש יציאת פלט, באפשרותך להשתמש בכבל כדי לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה בהבחנה גבוהה (HDTV). במרבית המחשבים יש יציאת פלט מסוג VGA (כך שהשימוש בכבלים מסוג VGA נפוץ מאוד). מחשבים אחרים כוללים ממשק חזותי דיגיטלי (DVI), ממשק מולטימידיה בהבחנה גבוהה (HDMI), או יציאות פלט ווידאו של רכיבים, וכולם דורשים סוגים שונים של כבלים.

התרחישים הבאים מציגים כיצד באפשרותך לחבר מחשב לטלוויזיה בהבחנה גבוהה (HDTV):

אם למחשב שלך יש סוג זה של יציאת פלט
הוא אמור לפעול עם סוג זה של יציאת קלט של טלוויזיה
באמצעות סוג זה של כבל

HDMI

HDMI

HDMI ל- HDMI

DVI

DVI או HDMI

DVI ל- DVI או DVI ל- HDMI

VGA

VGA

VGA ל- VGA

לקבלת מידע נוסף, ראה HDTV: שאלות נפוצות.

הפריטים הדרושים לך אם יש ברשותך טלוויזיה בהבחנה רגילה

מרבית הטלוויזיות בהבחנה רגילה תומכות בחיבורי וידאו קומפוזיט בלבד או בחיבורי S-Video. אם המחשב שלך תומך באחד מאלה, ייתכן שבאפשרותך לחבר אותו לטלוויזיה שלך. עם זאת, שני סוגי חיבורים אלה יציגו תצוגות שאינן חדות כמו התוצאות שתקבל באמצעות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HDTV) או באמצעות צג מחשב רגיל.

התרחישים הבאים מציגים כיצד באפשרותך לחבר מחשב לטלוויזיה בהבחנה רגילה:

אם למחשב שלך יש סוג זה של יציאת פלט
הוא אמור לפעול עם סוג זה של יציאת קלט של טלוויזיה
באמצעות סוג זה של כבל

וידאו קומפוזיט

וידאו קומפוזיט

וידאו קומפוזיט לווידאו קומפוזיט

S-Video

S-Video

S-Video ל- S-Video

חיבור המחשב לטלוויזיה

לאחר שהשגת את הכבל הנכון, בצע את השלבים הבאים כדי לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה:

  1. כבה את המחשב והנח אותו בקירבת הטלוויזיה. נתק את הצג, אך השאר את העכבר ולוח המקשים מחוברים.

  2. חבר את כבל הווידאו המתאים מיציאת המחשב לטלוויזיה שלך.

  3. הפעל את הטלוויזיה והגדר עבורה את יציאת הקלט שמתאימה ליציאת הפלט של המחשב. ייתכן שיהיה עליך לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה שלך לקבלת הוראות כיצד לבצע פעולה זו.

  4. הפעל את המחשב.

    עליך לראות את מסך Windows מוצג בטלוויזיה. אם המסך נראה מתוח או שחלק מהמסך נראה חתוך, ייתכן שעליך להתאים את רזולוציית המסך ב- Windows. לקבלת מידע נוסף, ראה השגת התצוגה הטובה ביותר בצג שלך.

    אם אינך רואה את Windows בטלוויזיה, ייתכן שעליך לחבר מחדש את המחשב לצג ולהתאים את רזולוציית המסך לפני שתחבר את הטלוויזיה.

הערות

  • כבלים עבור VGA, DVI ועבור וידאו של רכיבים אינם תומכים באותות שמע. לעומת זאת, כבלים מסוג HDMI תומכים באותות שמע, אך לא כל כרטיסי הווידאו המאפשרים HDMI תומכים בשמע. אם הטלוויזיה באבחנה הגבוהה שלך (HDTV) שלך כוללת קלט שמע, ייתכן שבאפשרותך לחבר כבל שמע נפרד מכרטיס הקול של המחשב ישירות לטלוויזיה. אחרת, יהיה עליך לחבר את אות השמע להתקן אחר, כגון רמקולים חיצוניים של מחשב או מערכת הסטריאו הביתית. לקבלת מידע נוסף אודות כרטיסי קול, ראה כרטיסי קול: שאלות נפוצות.

  • אם המחשב אינו תומך בסוג חיבור הווידאו הדרוש לך, ייתכן שבאפשרותך להתקין כרטיס וידאו חדש הכולל את החיבור הנכון.זקוק לעזרה נוספת?