יצירה ואתחול של מחיצת דיסק קשיח


כדי ליצור מחיצה או אמצעי אחסון (שני המונחים משמשים לעתים קרובות באותה משמעות) בדיסק קשיח, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת, וצריך להיות שטח דיסק לא מוקצה או שטח פנוי בתוך מחיצה מורחבת בדיסק הקשיח.

אם לא קיים שטח לא מוקצה בדיסק, באפשרותך ליצור אותו על-ידי כיווץ מחיצה קיימת, מחיקת מחיצה או באמצעות תוכנית חלוקה למחיצות של ספק חיצוני. לקבלת מידע נוסף, ראה האם באפשרותי לחלק מחדש את הדיסק הקשיח למחיצות?

לקבלת מידע נוסף אודות אתחול מחדש של דיסק קשיח, ראה אתחול דיסקים וכוננים: שאלות נפוצות.

הצג הכל

כדי ליצור ולאתחל מחיצה חדשה (אמצעי אחסון)

 1. פתח את 'ניהול מחשב' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה, לחיצה על כלי ניהול ולאחר מכן לחיצה כפולה על ניהול מחשב. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בחלונית הימנית, תחת אחסון, לחץ על ניהול דיסקים.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור לא מוקצה בדיסק הקשיח ולאחר מכן לחץ על אמצעי אחסון פשוט חדש.

 4. באשף אמצעי האחסון הפשוט החדש, לחץ על הבא.

 5. הקלד את הגודל של אמצעי האחסון שברצונך ליצור במגה-בתים (MB) או אשר את הגודל המרבי המהווה ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. אשר את אות הכונן המשמשת כברירת מחדל או בחר אות כונן אחרת כדי לזהות את המחיצה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בתיבת הדו-שיח אתחול מחיצה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אין ברצונך לאתחל את אמצעי האחסון כעת, לחץ על אל תאתחל אמצעי אחסון זה ולאחר מכן לחץ על הבא.

  • כדי לאתחל את אמצעי האחסון עם הגדרות ברירת המחדל, לחץ על הבא.

 8. סקור את האפשרויות ולאחר מכן לחץ על סיום.

הערה

 • כשאתה יוצר מחיצות חדשות בדיסק בסיסי, שלוש המחיצות הראשונות יאותחלו כמחיצות ראשיות. החל מהמחיצה הרביעית, תצורתה של כל מחיצה תיקבע ככונן לוגי בתוך מחיצה מורחבת.

כדי לאתחל מחיצה קיימת (אמצעי אחסון)

אזהרה

 • אתחול אמצעי אחסון ישמיד את כל הנתונים במחיצה. הקפד לגבות את הנתונים שברצונך לשמור לפני שתתחיל.

 1. פתח את 'ניהול מחשב' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה, לחיצה על כלי ניהול ולאחר מכן לחיצה כפולה על ניהול מחשב. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. בחלונית הימנית, תחת אחסון, לחץ על ניהול דיסקים.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי האחסון שברצונך לאתחל ולאחר מכן לחץ על אתחול.

 4. כדי לאתחל את אמצעי האחסון עם הגדרות ברירת המחדל, בתיבת הדו-שיח אתחול, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שנית על אישור.

הערות

 • אין באפשרותך לאתחל דיסק או מחיצה הנמצאים כעת בשימוש, לרבות המחיצה המכילה את Windows.

 • האפשרות בצע אתחול מהיר תיצור טבלת קבצים חדשה, אך לא תחליף או תמחוק באופן מלא את אמצעי האחסון. אתחול מהיר מתבצע במהירות רבה בהרבה מאתחול רגיל, המוחק באופן מלא את כל הנתונים הקיימים באמצעי האחסון.