מחיקת מחיצה של דיסק קשיח


כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת.

בעת מחיקת מחיצה או אמצעי אחסון של דיסק קשיח (לעתים המונחים מחיצה ואמצעי אחסון מוחלפים), נוצר שטח ריק שבו באפשרותך להשתמש כדי ליצור מחיצות חדשות.

אם הדיסק הקשיח מוגדר כעת כמחיצה יחידה, אין באפשרותך למחוק אותו. בנוסף, אין באפשרותך למחוק את מחיצת המערכת, מחיצת האתחול או כל מחיצה אחרת המכילה את קובץ ההחלפה של הזיכרון הווירטואלי, משום ש- Windows זקוק למידע זה כדי לפעול כראוי. לקבלת מידע נוסף, ראה האם באפשרותי לחלק מחדש את הדיסק הקשיח למחיצות?

אזהרה

  • כל הנתונים במחיצה יאבדו כשתמחק אותה. הקפד לגבות את הקבצים שברצונך לשמור במיקום אחר לפני שתתחיל.

צפה בסרטון וידאו זה כדי ללמוד כיצד למחוק מחיצה (1:17)

כדי למחוק מחיצה

  1. פתח את 'ניהול מחשב' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה, לחיצה על כלי ניהול ולאחר מכן לחיצה כפולה על ניהול מחשב. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  2. בחלונית הימנית, תחת אחסון, לחץ על ניהול דיסקים.

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי האחסון, כגון מחיצה או כונן לוגי, שברצונך למחוק, ולאחר מכן לחץ על מחיקת אמצעי אחסון.

  4. לחץ על כן כדי למחוק את אמצעי האחסון.

אם אתה מוחק מחיצה ראשית, השטח הריק שנוצר נקרא שטח דיסק לא מוקצה. אם אתה מוחק כונן לוגי בתוך מחיצה מורחבת, השטח הריק שנוצר נקרא שטח פנוי. באפשרותך להשתמש כעת בשטח הריק כדי ליצור אמצעי אחסון נוספים. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה יצירה ואתחול של מחיצת דיסק קשיח.זקוק לעזרה נוספת?