באפשרותך להשתמש ב'ניקוי דיסק' כדי לצמצם את מספר הקבצים הלא נחוצים בכוננים שלך, פעולה שעוזרת למחשב שלך לפעול מהר יותר. פעולה זו יכולה למחוק קבצים וקבצי מערכת זמניים, לרוקן את סל המיחזור ולהסיר מגוון של פריטים אחרים שייתכן שאינך זקוק להם עוד.

כדי למחוק קבצים

הפרוצדורה הבאה מוחקת קבצים המשויכים לחשבון המשתמש שלך. באפשרותך גם להשתמש ב'ניקוי דיסק' כדי למחוק קבצי מערכת במחשב שלך.

 1. כדי לפתוח את 'ניקוי הדיסק' משולחן העבודה, החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחץ על הגדרות), הקש או לחץ על לוח הבקרה, הקלד ניהול בתיבת החיפוש, הקש או לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן הקש או לחץ פעמיים על ניקוי הדיסק.

 2. ברשימה כוננים, בחר את הכונן שברצונך לנקות ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.

 3. בתיבת הדו-שיח ניקוי דיסק, בחר את תיבות הסימון עבור סוגי הקבצים שברצונך למחוק, הקש או לחץ על אישור, ולאחר מכן הקש או לחץ על מחק קבצים.

כדי למחוק קבצי מערכת

ההליך הבא מוחק קבצי מערכת במחשב שלך. בנוסף לניקוי הקבצים המשויכים לחשבון שלך, אפשרות זו מאפשרת לך למחוק התקנות קודמות של Windows, קבצי Windows Defender וקבצי יומן רישום של שדרוג Windows שייתכן שאינם נחוצים לך עוד.

 1. כדי לפתוח את 'ניקוי הדיסק' משולחן העבודה, החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחץ על הגדרות), הקש או לחץ על לוח הבקרה, הקלד ניהול בתיבת החיפוש, הקש או לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן הקש או לחץ פעמיים על ניקוי הדיסק.

 2. ברשימה כוננים, הקש או לחץ על הכונן שברצונך לנקות, ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.

 3. בתיבת הדו-שיח ניקוי דיסק, הקש או לחץ על נקה קבצי מערכת. נדרשת הרשאת מנהל מערכת ייתכן שתתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או לאשר את הבחירה שלך.

 4. ברשימה כוננים, בחר את הכונן שברצונך לנקות ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח ניקוי דיסק, בחר את תיבות הסימון עבור סוגי הקבצים שברצונך למחוק, הקש או לחץ על אישור, ולאחר מכן הקש או לחץ על מחק קבצים.

 6. אם ברצונך לפנות מקום נוסף במחשב, הקש או לחץ על אפשרויות נוספות ובחר מבין האפשרויות:

  • תוכניות ותכונות. הסר התקנה של תוכניות שאינך משתמש בהן עוד. העמודה 'גודל' מציגה את כמות השטח שבה משתמשת כל אחת מהתוכניות.

  • שחזור המערכת ועותקי צל. מחק את כל נקודות השחזור, מלבד נקודת השחזור האחרונה בכונן. 'שחזור המערכת' משתמש בנקודות שחזור כדי להחזיר את קבצי המערכת לנקודה קודמת בזמן. אם המחשב פועל כראוי, באפשרותך לפנות שטח על-ידי מחיקת נקודות השחזור הקודמות. במהדורות מסוימות של Windows, נקודות שחזור עשויות לכלול גירסאות קודמות של קבצים, הידועות כעותקי צל, ותמונות גיבוי. קבצים ותמונות אלו יימחקו גם הם.
זקוק לעזרה נוספת?