שולחן העבודה (מבט כולל)


שולחן העבודה הוא אזור המסך הראשי שתראה לאחר שתדליק את המחשב ותיכנס ל- Windows. בדומה למשטח של שולחן עבודה אמיתי, הוא מהווה את משטח העבודה שלך. כאשר תפתח תוכניות או תיקיות, הן יופיעו על שולחן העבודה. באפשרותך גם להניח פריטים על שולחן העבודה, כגון קבצים ותיקיות, ולארגן אותם בדרך הרצויה לך.

שולחן העבודה מוגדר לעיתים בצורה רחבה יותר, כך שהוא כולל גם את שורת המשימות. שורת המשימות נמצאת בתחתית המסך. היא מציגה אילו תוכניות פועלות, ומאפשרת לך לעבור ביניהן. הוא כולל גם את הלחצן 'התחל'תמונה של לחצן 'התחל', שבו תוכל להשתמש כדי לגשת לתוכניות, תיקיות והגדרות מחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות שורת המשימות, ראה שורת המשימות (מבט כולל).

עבודה עם סמלים בשולחן העבודה

סמלים הם תמונות קטנות המייצגות קבצים, תיקיות, תוכניות ופריטים אחרים. כאשר תפעיל לראשונה את Windows, תראה סמל אחד לפחות בשולחן העבודה שלך: סל המיחזור (הסבר נוסף בהמשך). ייתכן שיצרן המחשב הוסיף סמלים אחרים לשולחן העבודה. דוגמאות אחדות לסמלים בשולחן העבודה מוצגות להלן.

תמונה של סמלי שולחן העבודה
דוגמאות לסמלים בשולחן העבודה

לחיצה כפולה על סמל בשולחן העבודה מפעילה או פותחת את הפריט שהוא מייצג.

הוספה או הסרה של סמלים משולחן העבודה

באפשרותך לבחור אילו סמלים יופיעו על שולחן העבודה - באפשרותך להוסיף או להסיר סמל בכל עת. חלק מהאנשים אוהבים שולחן עבודה נקי ומסודר, עם מעט סמלים או ללא סמלים בכלל. אנשים אחרים ממקמים עשרות סמלים על שולחן העבודה שלהם כדי לקבל גישה מהירה לתוכניות, קבצים ותיקיות שבהם הם משתמשים לעיתים תכופות.

אם אתה מעוניין בגישה קלה משולחן העבודה לקבצים או לתוכניות המועדפים עליך, באפשרותך ליצור קיצור דרך לפריטים אלה. קיצור דרך הוא סמל שמייצג קישור לפריט, ולא הפריט עצמו. כאשר תלחץ פעמיים על קיצור דרך, הפריט ייפתח. אם אתה מוחק קיצור דרך, רק קיצור הדרך מוסר, לא הפריט המקורי. באפשרותך לזהות קיצורי דרך באמצעות החץ שמופיע על הסמל שלהם.

תמונה של סמל קובץ טיפוסי ושל סמל קיצור הדרך השייך לו
סמל קובץ (ימין) וסמל קיצור דרך (שמאל)

לקבלת מידע נוסף אודות סמלים בשולחן העבודה, ראה הצגה, הסתרה או שינוי גודל של סמלי שולחן העבודה

הצג הכל

כדי להוסיף קיצור דרך לשולחן העבודה

  1. אתר את הפריט שעבורו ברצונך ליצור קיצור דרך. (לקבלת עזרה באיתור קובץ או תיקיה, ראה חיפוש קובץ או תיקיה. לקבלת עזרה באיתור תוכנית , ראה תפריט התחלה (מבט כולל).)

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט, לחץ על שלח אל ולאחר מכן לחץ על שולחן העבודה (צור קיצור דרך). סמל קיצור הדרך מופיע בשולחן העבודה.

כדי להוסיף או להסיר סמלי שולחן עבודה נפוצים

סמלי שולחן עבודה נפוצים כוללים את 'מחשב', את התיקיה האישית שלך, את סל המיחזור ואת לוח הבקרה.

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על התאם אישית.

  2. בחלונית הימנית, לחץ על שנה את סמלי שולחן העבודה.

  3. תחת סמלי שולחן העבודה, בחר בתיבת הסימון עבור כל סמל שברצונך להוסיף לשולחן העבודה, או נקה את תיבת הסימון עבור כל סמל שברצונך להסיר משולחן העבודה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להעביר קובץ מתיקיה לשולחן העבודה

  1. פתח את התיקיה שמכילה את הקובץ.

  2. גרור את הקובץ לשולחן העבודה.

כד להסיר סמל משולחן העבודה

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל ולאחר מכן לחץ על מחק. אם הסמל הוא קיצור דרך, רק קיצור הדרך מוסר; הפריט המקורי לא נמחק.

הזזת סמלים

Windows מסדר סמלים בעמודות בצד ימין של שולחן העבודה. אך אינך חייב להשאיר סידור זה. באפשרותך להזיז סמל על-ידי גרירתו למיקום חדש בשולחן העבודה.

באפשרותך גם לבחור ש- Windows יסדר את הסמלים באופן אוטומטי. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשולחן העבודה, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על סדר סמלים באופן אוטומטי. Windows עורם את הסמלים שלך בפינה הימנית העליונה ונועל אותם למקומם. כדי לבטל את נעילת הסמלים כך שתוכל להזיז אותם שוב, לחץ שוב על סדר סמלים באופן אוטומטי כדי לנקות את סימן הביקורת לצד התיבה.

הערה

  • כברירת מחדל, Windows משאיר רווחים אחידים בין הסמלים ויוצר רשת נסתרת. כדי למקם סמלים כך שיהיו קרובים יותר זה לזה, או בצורה מדויקת יותר, בטל את הרשת. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשולחן העבודה, הצבע על תצוגה ולאחר מכן לחץ על ישר סמלים לרשת כדי לנקות את סימן הביקורת. חזור על שלבים אלה כדי להפעיל שוב את הרשת.

בחירת סמלים מרובים

כדי להזיז או למחוק קבוצת סמלים בו זמנית, תחילה עליך לבחור את כולם יחד. לחץ על אזור ריק של שולחן העבודה וגרור את העכבר. הקף את הסמלים שברצונך לבחור באמצעות המלבן שמופיע. לאחר מכן שחרר את לחצן העכבר. כעת באפשרותך לגרור את הסמלים כקבוצה, או למחוק אותם.

תמונה של בחירה במספר סמלים בשולחן עבודה
בחר סמלים מרובים בשולחן העבודה על-ידי גרירת מלבן סביבם

הסתרת סמלים בשולחן העבודה

אם ברצונך להסתיר זמנית את כל סמלי שולחן העבודה שלך מבלי להסיר אותם באמת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשולחן העבודה, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג סמלים בשולחן העבודה כדי לנקות את סימן הביקורת מאפשרות זו. כעת לא מוצגים סמלים בשולחן העבודה. באפשרותך להחזיר את הסמלים על-ידי לחיצה נוספת על הצג סמלים בשולחן העבודה.

סל המיחזור

בעת מחיקת קובץ או תיקיה, בפועל הפריט אינו נמחק מיד - הוא עובר לסל המיחזור. זהו דבר חיובי, משום שאם תשנה את דעתך ותחליט שיש לך צורך בקובץ שנמחק, תוכל להחזירו. לקבלת מידע נוסף, ראה שחזור קבצים מ'סל המיחזור'.

תמונה להשוואה בין סל המיחזור כשהוא ריק וכשהוא מלא
סל המיחזור כאשר הוא ריק (ימין) וכאשר הוא מלא (שמאל)

אם אתה בטוח שלא תזדקק שוב לפריטים שנמחקו, באפשרותך לרוקן את סל המיחזור. פעולה זו תביא למחיקת הפריטים לצמיתות ולפינוי כל שטח הדיסק בו הם השתמשו. לקבלת מידע נוסף, ראה מחיקת קבצים לצמיתות מ'סל המיחזור'.זקוק לעזרה נוספת?