עריכת תמונות ב- Windows Media Center


באפשרותך לבצע שינויים בתמונות הדיגיטליות שלך ב- ‎Windows Media Center, כגון סיבוב תמונה או הסרת עיניים אדומות. באפשרותך גם להדפיס תמונות ולמחוק תמונות.

תמונה של מסך 'ליטוש' ב- Media Center
חיתוך תמונה ב- Media Center
הצג הכל

כדי לסובב תמונה

 1. לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על ‎Windows Media Center.
 2. במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 3. כדי לסובב תמונה 90 מעלות בכיוון השעון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על סובב. אם תלחץ על התמונה יותר מפעם אחת, התמונה תסתובב 90 מעלות בכיוון השעון בכל פעם שתלחץ על סובב.

הערה

 • בעת סיבוב תמונה, משתנה קובץ התמונה המקורי ולא רק אופן הצגתו ב- Media Center.

כדי ללטש תמונה

 1. לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על ‎Windows Media Center.
 2. במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה שברצונך לערוך, לחץ על פרטי תמונה, לחץ על לטש ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר עיניים אדומות, לחץ על עין אדומה.

  • כדי להגביר את החדות, לחץ על חדות.

  • כדי לכוונן את החיתוך, לחץ על חיתוך ולאחר מכן לחץ על הלחצנים מתחת לתמונה כדי להזיז, להגדיל, לכווץ או לסובב את גבולות החיתוך.

  • כדי להציג את השינויים שביצעת בתצוגה מקדימה במסך מלא, לחץ על תצוגה מקדימה. לאחר סיום, לחץ על לחצן הקודם.

 4. לאחר שסיימת לבצע שינויים בתמונה, לחץ על שמור.

הערה

 • בעת ליטוש תמונה, משתנה קובץ התמונה המקורי ולא רק אופן הצגתו ב- Media Center.

כדי להדפיס תמונה

 1. לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על ‎Windows Media Center.
 2. במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 3. נווט אל התמונה שברצונך להדפיס, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן לחץ על פרטי תמונה.

 4. כדי להדפיס את התמונה, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הדפס שנית.

כדי למחוק תמונה מהמחשב

 1. במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל תמונות + סרטי וידאו ולאחר מכן לחץ על ספריית תמונות.

 2. נווט אל התמונה שברצונך למחוק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן.

עצות

 • באפשרותך גם לערוך תמונות בעת הפעולה של הצגת שקופיות על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונה במהלך הצגת השקופיות. לאחר הסיום, במסך פרטי תמונה, לחץ על חדש הצגת שקופיות כדי להמשיך מהמקום שבו הפסקת.

 • בעת הצגת תמונה במסך מלא, באפשרותך להגדיל את התצוגה שלה על-ידי הקשה על Enter.זקוק לעזרה נוספת?