Windows Update

שמירה על עדכניות המחשב


שמירה על עדכניות המחשב

עם Windows Update, זה קל לביצוע - וללא כל תשלום.

בדיקת ההגדרות שלך

מהו Windows Update?

קיימת דרך נוחה וללא תשלום לשמור על מחשב מאובטח יותר, הפועל בצורה חלקה. דרך זו נקראת Windows Update. כל שעליך לעשות הוא להפעיל את Windows Update ותקבל את עדכוני האבטחה החדשים ביותר כמו גם עדכונים חשובים נוספים מ- Microsoft באופן אוטומטי.

בדיקת ההגדרות שלך

הגדרת Windows Update היא פשוטה: כל שעליך לעשות הוא לעבור לאתר האינטרנט של Microsoft Update. אם כבר הפעלת את העדכון האוטומטי, Windows Update בלוח הבקרה ייפתח ויציג את מצב העדכון שלך. אם עדיין לא הפעלת את העדכון האוטומטי, תקבל הדרכה בשלבים להפעלתו. לאחר מכן, כל שיפורי האבטחה והביצועים החדשים ביותר יותקנו במחשב שלך במהירות ובצורה מהימנה.

זה (כמעט לגמרי) אוטומטי

בעת הפעלת העדכון האוטומטי, רוב העדכונים יורדו ויותקנו מבלי שתצטרך להזיז אצבע. עם זאת, לעיתים Windows Update ידרוש ממך קלט במהלך התקנה. במקרה זה, תראה התראה באזור ההודעות בצידה השמאלי של שורת המשימות - הקפד ללחוץ עליה. אם לא תגיב להתראה של Windows Update, התוצאה עלולה להיות שהורדה חשובה לא תותקן במחשב שלך.

מומלץ להשתמש בעדכון אוטומטי - אך אם תבחר שלא לעשות זאת, הקפד לבדוק אם קיימים עדכונים לפחות פעם בשבוע.