כיצד הרחבות דפדפן משפיעות על המחשב?


הרחבות, המכונות גם פקדי ActiveX, הרחבות דפדפן, אובייקטים עוזרים של דפדפן או סרגלי כלים, יכולות לשפר את החוויה שלך באתר אינטרנט על-ידי הפעלת מולטימדיה או תוכן אינטראקטיבי, כגון הנפשות. עם זאת, הרחבות מסוימות יכולות גם לפעול שלא כשורה או להציג תוכן לא רצוי, כגון פרסומות מוקפצות.

אם אתה סבור שהרחבות דפדפן משפיעות על המחשב, ייתכן שתעדיף להפוך את כל ההרחבות ללא זמינות כדי לראות אם הבעיה נפתרת.

הצג הכל

כדי להפוך את כל ההרחבות ללא זמינות באופן זמני

  • לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על Internet Explorer (ללא הרחבות).

אם הבעיה נפתרת כאשר הופכים את כל ההרחבות ללא זמינות, ייתכן שתרצה להשתמש ב'מנהל ההרחבות' כדי להפוך את כל ההרחבות ללא זמינות לצמיתות ולאחר מכן להפוך את ההרחבות לזמינות רק כאשר תזדקק להן. כדי להפוך הרחבה ללא זמינה, בצע את השלבים הבאים.

כדי להפוך הרחבות ללא זמינות ב'מנהל ההרחבות'

  1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

  2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על נהל הרחבות.

  3. תחת הצג, לחץ על כל ההרחבות.

  4. לחץ על ההרחבה שאותה ברצונך להפוך ללא זמינה ולאחר מכן לחץ על הפוך ללא זמין.

  5. חזור על שלב 4 עבור כל הרחבה שברצונך להפוך ללא זמינה. עם סיום, לחץ על סגור.זקוק לעזרה נוספת?