התקנה או הסרה של כרטיס קול


רוב המחשבים החדשים מגיעים עם כרטיס קול מובנה שבאפשרותך להחליף. אם לא מותקן כרטיס קול במחשב שלך, או אם ברצונך לשדרג את יכולות השמעת הצליל וההקלטה של המחשב, באפשרותך להתקין כרטיס קול. אם אתה נתקל בבעיות קול במחשב, ראה עצות לפתרון בעיות קול נפוצות.

הערות

 • ההוראות כאן חלות על מחשבים שולחניים. רוב המחשבים הנישאים כוללים שבבי עיבוד קול מובנים (המכונים גם מעבדי קול) אך לא כרטיסי קול פנימיים. באפשרותך לשדרג את הקול במחשב נישא על-ידי חיבור התקן שמע חיצוני לתוך יציאת USB או לתוך חריץ כרטיס חיצוני, אך הדבר נעשה לעיתים רחוקות.

 • מעבדי קול עשויים גם להיות מובנים בתוך מחשבים שולחניים. אין באפשרותך להסיר אותם, אך כדי לשדרג את הקול באפשרותך בדרך כלל להתקין כרטיס קול פנימי ולכבות את מעבד הקול.

לפני התקנה של כרטיס קול, בדוק את המידע שצורף אליו. ההנחיות המוצגות להלן הן כלליות, וייתכן שהתיעוד המצורף לכרטיס הקול מכיל מידע חשוב הספציפי להתקנת כרטיס זה. כמו כן, הקפד לעיין במידע המצורף למחשב כדי לראות אם פתיחת המחשב משפיעה על כיסוי האחריות של המחשב.

לפני התקנת כרטיס קול, דרושים לך הפריטים הבאים:

 • כרטיס הקול שברצונך להתקין

 • מברג מסוג Phillips לפתיחת המחשב, במידת הצורך

 • חריץ PCI פנוי בתוך המחשב, אלא אם בכוונתך להחליף כרטיס קול קיים (ובמקרה זה באפשרותך למקם את הכרטיס החדש בחריץ זה).

אם כרטיס הקול היה מצורף לתקליטור, ל- DVD או למדיה נשלפת אחרת, ייתכן שהם כוללים מנהל התקן עבור כרטיס הקול שלך. שמור את המדיה עד ש- Windows יסיים לחפש ולהתקין מנהל התקן. Windows מבצע פעולה זו באופן אוטומטי לאחר שאתה מתקין את כרטיס הקול במחשב ומפעיל את המחשב חזרה. אם Windows אינו מוצא מנהל התקן מתאים עבור כרטיס הקול, נסה להתקין את מנהל ההתקן שצורף לכרטיס הקול. תוכנה מהיצרן עשויה לכלול גם תוכניות אחרות עבור כרטיס הקול.

שקעים עבור כרטיס קול רגיל
רוב כרטיסי הקול כוללים שקע קו יוצא אחד לפחות לחיבור רמקולים ושקע קו נכנס שבו באפשרותך לחבר התקן קלט שמע.
הצג הכל

כדי לפתוח את מארז המחשב

אזהרה

 • כבה את המחשב ונתק אותו ממקור החשמל. שלב זה חשוב ביותר. התקנת כרטיס במחשב מחובר לחשמל עלולה לגרום לך הלם חשמלי או להזיק לכרטיס ולמחשב.

 1. קרא את המידע שהגיע עם המחשב כדי ללמוד כיצד לפתוח את מארז המחשב. אם ההוראות לא נמצאות בהישג יד, חפש במכסה המחשב (בדרך כלל נמצא בגב המחשב) אחר ברגים או אבזמים כדי לפתוח את המארז.

 2. לאחר פתיחת המארז, הארק את עצמך על-ידי נגיעה במארז המתכתי העוטף את השקע שכבל החשמל מחובר אליו. פעולה זו עשויה להגן עליך מפני הלם חשמלי ולהגן על הכרטיס החדש ועל רכיבי מחשב קיימים מפני חשמל סטטי.

כדי להסיר כרטיס קול קיים

אם קיים במחשב כרטיס קול פנימי, עליך להסירו לפני התקנת הכרטיס החדש. אם המחשב שלך כולל מעבד קול מובנה, באפשרותך לעבור לסעיף "התקנת כרטיס הקול החדש" בנושא זה.

 1. קרא את המידע שהגיע עם כרטיס הקול הקיים כדי ללמוד כיצד להסיר אותו. אם ההוראות לא נמצאות בהישג יד, אתר את כרטיס הקול שלך. אם אינך בטוח איזה כרטיס קול יש לך, עקוב אחר חוטי החשמל היוצאים מהרמקולים אל גב הכרטיס ולאחר מכן רשום באיזה חריץ נמצא הכרטיס.

 2. נתק את כל הרמקולים והכבלים של המיקרופון מגב כרטיס הקול.

 3. אם קיים בתוך המחשב כבל המחבר את כרטיס הקול לכונן התקליטורים, נתק אותו. כבל זה אינו קיים ברבים מהמחשבים החדשים יותר, כך שאם אין כזה, באפשרותך לדלג על שלב זה.

 4. הסר את הבורג או הוו המחזיק את כרטיס הקול במקומו.

 5. משוך בזהירות את כרטיס הקול ישירות מהחריץ. הקפד לא לעקם או לכופף את הכרטיס במהלך הסרתו.

 6. אם אינך מתקין כרטיס קול חדש, התקן מכסה לחריץ, אם יש ברשותך אחד והחלף את הבורג. לאחר מכן סגור את מארז המחשב והחלף את הברגים שהסרת בעת פתיחת המארז.

הערה

 • ייתכן שיהיה עליך לנענע את הכרטיס קלות כדי לשחרר אותו. גם אם אתה זורק את כרטיס הקול הישן, הקפד להסיר אותו הזהירות כדי למנוע נזק ללוח האם. אם נראה שהכרטיס תקוע, עדיף להשקיע מספר דקות נוספות למשיכה קלה של הכרטיס מאשר למשוך אותו במהירות רבה מדי.

כדי להתקין כרטיס קול חדש

 1. קרא את ההוראות שהגיעו עם כרטיס הקול החדש כדי ללמוד כיצד להתקין אותו. אם ההוראות אינן ברשותך, אתר במחשב חריץ הרחבה ריק להכנסת כרטיס הקול החדש.

  אם לא קיים חריץ ריק במחשב, יהיה עליך להסיר כרטיס אחר לפני שתוכל להתקין את החדש. אם הסרת כרטיס קול קיים, באפשרותך להשתמש באותו החריץ אם הכרטיס החדש משתמש בחריץ הרחבה מאותו סוג. בדוק בתיעוד המצורף למחשב אילו חריצי הרחבה זמינים בו.

 2. הנח בעדינות את כרטיס הקול מעל לחריץ. סדר את הפינים של כרטיס הקול בשורה אחת עם החריץ ודחף בעדינות את הכרטיס כלפי מטה כך שייכנס לחריץ. ודא שהכרטיס הוכנס עד הסוף ושהוא מחובר באופן יציב. אם הפינים בכרטיס אינם מיושרים באופן מושלם עם הפינים בחריץ ההרחבה, הכרטיס לא יפעל כראוי.

 3. אם יש למחשב כבל שמע המחבר את כונן התקליטורים ישירות לכרטיס הקול, חבר אותו לכרטיס. בדוק את המידע המצורף לכרטיס הקול כדי לקבוע היכן מחבר השמע של התקליטור ממוקם בכרטיס. בדרך כלל אין צורך להשתמש בכבל זה עבור חומרת שמע עדכנית, וברוב המקרים החיבור שלו הוא אופציונלי.

 4. הברג את כרטיס הקול לתוך המסגרת. הקפד לא לכופף את כרטיס הקול או את המסגרת בעת הידוק הבורג. ייתכן שעדיף להדק את הבורג מעט יותר ממה שאתה יכול להדק אותו עם האצבעות.

 5. סגור את מארז המחשב והחלף אי אלו ברגים שהסרת בעת פתיחת המארז. חבר את הרמקולים לכרטיס הקול החדש, ובמידת הצורך חבר גם את המיקרופון.

 6. חבר את המחשב חזרה למקור החשמל והפעל אותו.

  Windows יתקין את מנהלי ההתקנים הנחוצים עבור כרטיס הקול החדש. אם כרטיס הקול הגיע עם דיסק המכיל תוכנה, התקן אותה כעת. חפש במידע המצורף לכרטיס הקול את שלבי ההתקנה.

  אם הכרטיס אינו פועל כראוי, חפש ב- Windows Update מנהל התקן חדש יותר עבור כרטיס הקול. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכן מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי ו- כרטיסי קול: שאלות נפוצות.זקוק לעזרה נוספת?