פתיחת 'מנהל ההתקנים'


באמצעות 'מנהל ההתקנים', באפשרותך להציג ולעדכן את מנהלי ההתקנים המותקנים במחשב, לבדוק אם החומרה פועלת כראוי ולשנות הגדרות חומרה. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכן מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי.

  • פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה ולאחר מכן, תחת מערכת, לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.זקוק לעזרה נוספת?