פתיחת כרטיסיה חדשה לדף הבית שלך ב- Internet Explorer


צפה בסרטון וידאו זה כדי ללמוד כיצד לפתוח כרטיסיה חדשה לדף הבית שלך (0:46)

בעת פתיחת כרטיסיה חדשה על-ידי לחיצה על לחצן 'כרטיסיה חדשה' או על-ידי הקשה על Ctrl+T‏, Internet Explorer יציג את דף הכרטיסיה החדשה.

תמונה של לחצן 'כרטיסיה חדשה'
לחצן 'כרטיסיה חדשה'

אם אתה מעדיף שדף הבית שלך יופיע בעת פתיחת כרטיסיה חדשה, בצע שלבים אלה:

כדי להציג את דף הבית בכרטיסיות חדשות

  1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

  2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.

  3. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן, תחת כרטיסיות, לחץ על הגדרות.

  4. בתיבת הדו-שיח הגדרות גלישה באמצעות כרטיסיות, ברשימה תחת בעת פתיחת כרטיסיה חדשה, פתח את, לחץ על דף הבית הראשון שלך, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

הערה

  • אם ישנן כרטיסיות דף בית מרובות, רק דף הבית הראשון ברשימה ייפתח בכרטיסיה החדשה.זקוק לעזרה נוספת?