הקלטת תוכניות טלוויזיה ב- Windows Media Center


באמצעות ‎Windows Media Center, באפשרותך להקליט תוכניות טלוויזיה וסרטים בשידור חי ישירות למחשב. באפשרותך אף לתזמן הקלטה מראש או להקליט באופן אוטומטי פרקים חדשים של סדרות הטלוויזיה המועדפות שלך.

תמונה של האפשרות תוכניות מוקלטות ב- Windows Media Center
גישה לתוכניות הטלוויזיה המוקלטות שלך ב- Media Center

כדי להקליט תוכניות טלוויזיה ב- Media Center, אתה זקוק לשני פריטים:

 • מקלט טלוויזיה (התקן המתחבר למחשב באמצעות חריץ הרחבה פנימי או יציאת הרחבה חיצונית).

 • מקור שידורי טלוויזיה (כמו למשל מאנטנת טלוויזיה או משקע טלוויזיה בכבלים).

כדי לשנות את האפשרויות עבור הקלטות, כגון איכות ההקלטה או המיקום שבו מאוחסנות תוכניות טלוויזיה מוקלטות, ראה הגדר אפשרויות הקלטה ב- Windows Media Center.

ניתן לשלוט ב- Media Center בשתי דרכים עיקריות: באמצעות עכבר ולוח מקשים, או באמצעות שלט רחוק של Media Center. הפרוצדורות הבאות מסבירות את שיטת העכבר ולוח המקשים באמצעות פקדי ההפעלה המופיעים בעת הזזת העכבר.

תמונה של פקדי הפעלה ב- Windows Media Center
פקדי ההפעלה בעת שימוש בעכבר לשליטה ב- Media Center
הצג הכל

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה או סרט בשידור חי

באפשרותך להקליט תוכנית טלוויזיה או סרט המשודרים כעת. כאשר תעשה זאת, התוכנית תוקלט מרגע הפעלת ההקלטה. לדוגמה, אם אתה צופה בתוכנית שכבר הגיעה למחציתה לפני שהפעלת את ההקלטה, ההקלטה לא תכלול את החצי הראשון.

 1. לחץ על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על Windows Media Center.
 2. במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל טלוויזיה ולאחר מכן לחץ על שידור טלוויזיה חי.

 3. בזמן שידור תוכנית, הזז את העכבר כך שפקדי ההפעלה יופיעו ולאחר מכן לחץ על הקלטתמונה של לחצן 'הקלט'.

הערה

 • אם אינך רואה את לחצן 'הקלט', ייתכן שזאת מכיוון שהחלון של Media Center קטן מדי. במקרה זה, הגדל את גודל החלון, או עבור למצב מסך מלא על-ידי לחיצה על לחצן הגדלתמונה של לחצן 'הגדל' בפינה השמאלית העליונה.

כדי לתזמן הקלטות באמצעות המדריך

באפשרותך לתזמן הקלטות במהירות בעת חיפוש במדריך אחר תוכניות הטלוויזיה והסרטים הבאים. כדי ללמוד כיצד להגדיר את המדריך, ראה את הסעיף בתחילת העבודה עם Windows Media Center שכותרתו "קביעת התצורה של מקלטים, שידורי טלוויזיה והמדריך".

 1. במסך הפתיחה של Windows Media Center, גלול אל טלוויזיה ולאחר מכן לחץ על מדריך.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התוכנית שברצונך להקליט ולאחר מכן לחץ על הקלט כדי לתזמן הקלטה של התוכנית.

כדי לתזמן הקלטות באמצעות 'חפש'

באפשרותך לבצע חיפוש ב- Media Center כדי לאתר תוכנית טלוויזיה או סרט שברצונך להקליט.

 1. במסך הפתיחה של Windows‎ Media Center, גלול אל טלוויזיה ולאחר מכן לחץ על חפש.

 2. לחץ על הקטגוריה שלפיה ברצונך לחפש (כגון 'כותרת') ולאחר מכן בצע את ההוראות כדי להתחיל חיפוש.

 3. בדף תוצאות החיפוש, לחץ על תוכנית הטלוויזיה או הסרט שברצונך להקליט ולאחר מכן לחץ על הקלט לתזמון הקלטה של התוכנית.

כדי להקליט סדרת טלוויזיה

במקום לתזמן את הקלטת תוכנית הטלוויזיה המועדפת שלך מדי שבוע, באפשרותך להפוך את התהליך לאוטומטי על-ידי תזמון ההקלטה של סידרה שלמה.

 1. במסך הפתיחה של Windows Media Center, גלול אל טלוויזיה ולאחר מכן לחץ על מדריך.

 2. אתר את סידרת הטלוויזיה שברצונך להקליט, לחץ עליה ולאחר מכן לחץ על הקלט סידרה.

עצה

 • אם אתה משתמש בשלט רחוק של Media Center לדפדוף במדריך, באפשרותך ללחוץ פעמיים על לחצן 'הקלט' כדי לתזמן הקלטת סידרה במהירות.

כדי להפעיל תוכנית טלוויזיה מוקלטת

 1. במסך הפתיחה של Windows‎ Media Center, גלול אל טלוויזיה, לחץ על תוכניות מוקלטות, לחץ על התוכנית שבה ברצונך לצפות ולאחר מכן לחץ על הפעל או חדש הפעלה.

 2. כדי לשלוט על הפעלה של תוכנית טלוויזיה מוקלטת, הזז את העכבר כדי להציג את פקדי ההפעלה ולאחר מכן בצע פעולה כלשהי מבין הפעולות הבאות:

  • לחץ על השהיה  תמונה של לחצן 'השהה' כדי להשהות זמנית את התוכנית. תראה סרגל טווח זמן המציג כמה זמן עבר בהקלטה. כאשר תהיה מוכן לחדש את הפעלת התוכנית מהנקודה שבה הפסקת, לחץ על הפעלתמונה של לחצן 'הפעל'.
  • הזז את המחוון המופיע מעל פקדי ההפעלה לנקודה אחרת כדי להתחיל לצפות מנקודה זו בתוכנית המוקלטת.

  • לחץ על דלג אחורהתמונה של לחצן 'דלג אחורה' או הרץ אחורה כדי לצפות שוב בדבר מה, ולחץ על הרץ קדימה או דלג קדימהתמונה של לחצן 'דלג קדימה' כדי להתקדם בתוכנית.
  • לחץ על לחצן הגבר עוצמהתמונה של לחצן 'הגבר עוצמה' או על לחצן הקטן עוצמהתמונה של לחצן 'הנמכת עוצמה' כדי להגביר או להקטין את עוצמת הקול ולחץ על לחצן השתקתמונה של לחצן 'השתק' כדי להפעיל או לבטל את הצליל.
 3. לאחר שתסיים לצפות בתוכנית המוקלטת, הזז את העכבר ולאחר מכן לחץ על עצורתמונה של לחצן 'עצור'.

כדי לתזמן הקלטות בהתבסס על ערוץ וזמן

באפשרותך להגדיר את Media Center כך שיקליט באופן אוטמטי ערוץ מסוים בזמן מסוים.

 1. במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל טלוויזיה ולאחר מכן לחץ על תוכניות מוקלטות.

 2. לחץ על הוסף הקלטה ולאחר מכן לחץ על ערוץ וזמן.

 3. ב- ערוץ, הזן את הערוץ שברצונך להקליט.

 4. בתדירות, לחץ על לחצן פלוסתמונה של לחצן סימן חיבור או מינוסתמונה של לחצן סימן חיסור כדי לציין באיזו תדירות ברצונך להקליט את הערוץ.
 5. אם בחרת הקלט פעם אחת עבור תדירות, ב- תאריך, לחץ על לחצן פלוסתמונה של לחצן סימן חיבור או מינוסתמונה של לחצן סימן חיסור כדי לציין את תאריך ההקלטה.
 6. בזמן הפעלה, הזן את השעה הרצויה להפעלת ההקלטה.

 7. בזמן עצירה, הזן את השעה הרצויה לעצירת ההקלטה.

 8. תחת שמור, לחץ על לחצן סימן חיבורתמונה של לחצן סימן חיבור או על לחצן סימן חיסורתמונה של לחצן סימן חיסור כדי לציין את משך הזמן שברצונך לשמור את התוכנית המוקלטת.
 9. לחץ על הקלט.

הערה

 • באפשרותך לשנות את הכותרת של הקלטה מתוזמנת בהתבסס על הערוץ והזמן. כדי לבצע זאת, במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל טלוויזיה, לחץ על תוכניות מוקלטות, לחץ על הוסף הקלטה, לחץ על ערוץ וזמן, לאחר מכן לחץ על שנה כותרת ולאחר מכן בצע את ההוראות.

כדי לתזמן הקלטות בהתבסס על מילות מפתח

באפשרותך להגדיר את Media Center כך שיקליט אוטומטית תוכניות טלוויזיה וסרטים בהתבסס על מילות מפתח המשויכות לתוכנית. מילות מפתח אלה כוללות שם שחקן, שם במאי או אפילו מילה המופיעה בכותר. בעתיד, כאשר ישודרו תוכנית טלוויזיה או סרט התואמים למילות מפתח שציינת, התוכנית תוקלט באופן אוטומטי.

 1. במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל טלוויזיה ולאחר מכן לחץ על תוכניות מוקלטות.

 2. לחץ על הוסף הקלטה, לחץ על רשימת משאלות או מילת מפתח ולאחר מכן לחץ על קטגוריה בהתאם למילת המפתח שבה ברצונך להשתמש עבור הקלטה (כגון שם שחקן).

 3. הקלד את מילת המפתח עבור ההקלטה שלך ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על מילת המפתח התואמת שאתה מחפש בתוצאות החיפוש כדי להקליט תוכניות בהתאם למילת מפתח זו.

  • תחת הוסף לרשימת משאלות, לחץ על לחצן הקלט את כל התוכניות עם כדי להקליט בהתאם למילה מסוימת זו שהקלדת. אפשרות זו יכולה להיות שימושית אם לא ראית את מילת המפתח שחיפשת בתוצאות החיפוש, אך ברצונך להקליט תוכניות עתידיות בהתאם למילת מפתח זו.

  • אם לחצת על הקטגוריה מילת מפתח כללית בשלב 2, לחץ על שמור כדי להקליט תוכניות בהתאם למילת מפתח זו.

 4. לחץ על לחצן פלוסתמונה של לחצן סימן חיבור או מינוסתמונה של לחצן סימן חיסור בקטגוריות השונות כדי לשנות את ההגדרות אשר ישמשו עבור ההקלטה המותאמת אישית שלך, לחץ על הקלט ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להוסיף או להסיר תיקיות ש- Windows Media Center מחפש בהן בעת חיפוש תוכניות טלוויזיה מוקלטות

באפשרותך להוסיף תיקיות לניטור על-ידי Media Center עבור קבצי טלוויזיה מוקלטים. כדי שהקבצים יזוהו על-ידי גירסה זו של Media Center, עליהם להיות קבצי טלוויזיה של Windows ‏(‎.wtv) או קבצי טלוויזיה מוקלטים של Microsoft ‏(‎.dvr-ms).

 1. במסך הפתיחה של ‎Windows Media Center, גלול אל משימות, לחץ על הגדרות, לחץ על טלוויזיה, לחץ על מקליט ולאחר מכן לחץ על ספריות מדיה.

 2. בצע את השלבים כדי להוסיף או להסיר מיקומים ש- Media Center יחפש בעת חיפוש תוכניות מוקלטות.

הערה

 • באפשרותך לצפות בקבצי טלוויזיה מוקלטים ממיקומים מרובים, אולם Media Center יקליט רק למיקום המצוין באחסון במקליט.

הערות

 • בעת הקלטת תוכנית טלוויזיה או סרט, הם יישמרו בדיסק הקשיח כקובץ טלוויזיה של Windows עם סיומת שם קובץ ‎.wtv‎.

 • דרוש מקלט טלוויזיה אנלוגי או דיגיטלי כדי להפעיל ולהקליט טלוויזיה בשידור חי ב- ‎Windows Media Center. אם המחשב לא הגיע עם מקלט טלוויזיה, ייתכן שתוכל להוסיף מקלט. לקבלת מידע אודות רכישת מקלט טלוויזיה, ראה קבל עזרה עבור מקלט הטלוויזיה או פנה אל יצרן המחשב שלך.

מזהה מאמר: MSW700049זקוק לעזרה נוספת?