הסרת תוכנות ריגול מהמחשב


אם קיימת במחשב שלך תוכנת ריגול או תוכנה אחרת העשויה להיות בלתי רצויה, רצוי להשתמש בסורק ובכלי להסרה של תוכנות נגד תוכנות ריגול כדי לנסות להסירה. באפשרותך לנסות להסיר תוכנות ריגול גם באופן ידני. ייתכן כי יהיה צורך להשתמש בשתי שיטות אלה יותר מפעם אחת כדי להסיר לגמרי את תוכנת הריגול או את התוכנה האחרת העשויה להיות בלתי רצויה.

שימוש בסורק ובכלי הסרה של תוכנות נגד תוכנות ריגול

Windows Defender היא תכונה בגירסה זו של Windows שיש לה אפשרות לסייע במניעת זיהום המחשב על-ידי תוכנות ריגול ותוכנות אחרות שעשויות להיות בלתי רצויות. בעת הפעלת Windows Defender, תקבל הודעה כאשר תוכנות ריגול ותוכנות אחרות שעשויות להיות בלתי רצויות, ינסו לפעול או להתקין עצמן במחשב. אתה בוחר אם להתעלם, להציב בהסגר (להעביר למיקום אחר במחשב שבו אין לתוכנה אפשרות לפעול) או להסיר כל פריט שזוהה. לקבלת מידע נוסף, ראה סריקה אחר תוכנות ריגול ותוכנות אחרות שעשויות להיות בלתי רצויות.

סורקי תוכנות ריגול כלולים לעיתים קרובות בתוכניות אנטי-וירוס. אם התקנת כבר תוכנית אנטי-וירוס, בדוק אם התוכנית כוללת תכונות להגנה מפני תוכנות ריגול, או אם ניתן להוסיפן כעדכון ולאחר מכן סרוק את המחשב באופן קבוע. לקבלת מידע נוסף אודות תוכנות ריגול, עבור לאתר האינטרנט של האבטחה של Microsoft (ייתכן שהדף יוצג באנגלית).

הסרת תוכנת ריגול באופן ידני

הסרת תוכנת ריגול עלולה להיות קשה לפעמים. אם תוכנית נגד תוכנות ריגול מודיעה לך שאין באפשרותה להסיר תוכנת ריגול, בצע את ההוראות שמספקת התוכנית. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, נסה את האפשרויות הבאות:

 • נסה להתקין אנטי-וירוס או תוכנית אחרת נגד תוכנות ריגול. תוכניות אנטי-וירוס רבות באות גם עם הגנה מפני תוכנות ריגול.

 • חפש בתוכניות ותכונות אחר פריטים שאינם מתאימים למחשב שלך.

  השתמש בשיטה זו בזהירות רבה. לוח הבקרה מפרט תוכניות רבות, שמרביתן אינן תוכנות ריגול. תוכניות ריגול רבות משתמשות בשיטות התקנה מיוחדות כדי לא להופיע ב'תוכניות ותכונות'. מדי פעם, תוכנית ריגול תציע אפשרות הסרה וניתן להסירה בשיטה זו. הסר תוכניות רק כאשר באפשרותך לזהותן באופן ודאי כתוכנות ריגול ואל תסיר תוכניות שייתכן שיהיה ברצונך לשמור, גם אם אינך משתמש בהן לעיתים קרובות. לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת התקנה או שינוי של תוכנית.

 • התקן מחדש את Windows.

  מספר תוכנות ריגול עלולות להסתתר בצורה כה טובה עד כי לא ניתן להסירן. אם אתה עדיין מבחין בעדות לקיומה של תוכנת ריגול לאחר ניסיון להסירה באמצעות תוכנת אנטי-ריגול או לאחר ניסיון להסיר את התקנתה באמצעות לוח הבקרה, ייתכן שעליך להתקין מחדש את Windows ואת התוכניות שלך.

  אזהרה

  • התקנה מחדש של Windows תסיר תוכנות ריגול, אך גם תמחק את הקבצים והתוכניות שלך. אם עליך להתקין מחדש את Windows, ודא שגיבית את המסמכים והקבצים שלך וודא שיש לך גישה לדיסקי ההתקנה שתזדקק להם כדי להתקין מחדש את התוכניות.זקוק לעזרה נוספת?