סריקה: שאלות נפוצות


להלן תשובות למספר שאלות נפוצות בנושא שימוש במחשב לסריקת מסמכים או תמונות.

הצג הכל

באילו תוכניות של Windows באפשרותי להשתמש לסריקת מסמכים ותמונות?

באפשרותך להשתמש בפקס וסריקה ב- Windows לסריקת מסמכים ותמונות. באפשרותך להשתמש בתוכנית זו גם לשליחה וקבלה של פקסים. לקבלת מידע נוסף, ראה סריקה של מסמך או תמונה באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows' ו- שליחת פקס באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows'.

תחילה יהיה עליך לחבר למחשב סורק או מדפסת מרובת פונקציות בעלת יכולות סריקה. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת סורק.

האם באפשרותי להשתמש בתוכנית הסריקה שהגיעה עם הסורק או עם המדפסת מרובת הפונקציות שלי?

כן. רבים מהסורקים ומהמדפסות מרובות הפונקציות בעלות יכולות סריקה מגיעים עם תוכניות סריקה משלהם. התוכניות מותקנות בדרך כלל בעת חיבור ההתקן למחשב.

כמה זמן לוקח לסרוק מסמך או תמונה?

הדבר תלוי במהירות הסורק שלך, בהגדרות הנבחרות עבור כל סריקה ובמספר העמודים או התמונות שאתה סורק בו-זמנית. אם הגדרות ברירת המחדל עבור הסורק שלך, או ההגדרות שאתה בוחר כוללות ערך גבוה של נקודות לאינץ' (DPI), הסריקה עלולה להימשך זמן רב יותר. עם זאת, הגדרת DPI גבוהה יותר עשויה לשפר את הרזולוציה של התמונה הסרוקה, או את המראה שלה על המסך או על הנייר. לדוגמה, אם תסרוק תמונה ברזולוציה גבוהה יותר, תוכל ליצור עותק מודפס גדול יותר של התמונה הסרוקה מבלי לפגוע באיכות החזותית. רזולוציה גבוהה יותר יכולה גם לגרום לתמונה הסרוקה להיראות חדה יותר על המסך.

האם המחשב שלי יעבור למצב שינה בזמן שאסרוק מסמך או תמונה גדולים?

ייתכן. פעילות הסורק לא תמנע מהמחשב שלך לעבור למצב שינה אם המערכת לא היתה פעילה למשך הזמן שצוין ב'אפשרויות צריכת חשמל' של Windows. עם זאת, באפשרותך להגדיר את זמן השינה של המערכת כדי לוודא שמשימת הסריקה תושלם לפני שהמחשב יעבור למצב שינה.

 1. פתח את 'אפשרויות צריכת חשמל' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה ולאחר מכן לחיצה על אפשרויות צריכת חשמל.

 2. בחלונית הימנית, לחץ על שנה את עיתוי השינה של המחשב.

 3. בעמוד ערוך הגדרות תוכנית, בחר בהגדרות שבהן ברצונך להשתמש כאשר המחשב שלך פועל על סוללות (אם הדבר ישים) וכאשר הוא מחובר לחשמל. בחר משך זמן ארוך מספיק כך שתוכל להשלים את הסריקה לפני שהמחשב יעבור למצב שינה, או בחר באפשרות לעולם לא כדי שהמחשב לא יעבור למצב שינה כאשר הוא לא פעיל.

האם ניתן לסרוק יותר ממסמך אחד או תמונה אחת בו-זמנית?

הדבר תלוי בתוכנית ובסוג הסורק שלך.

 • אם אתה משתמש בפקס וסריקה ב- Windows ובסורק שולחני, סביר להניח שתוכל לסרוק תמונות מרובות לקבצים נפרדים. לא כל הסורקים השולחניים כוללים יכולת זו, לכן ייתכן שתצטרך לפנות אל יצרן הסורק לקבלת מנהל התקן כדי שהסורק השולחני שלך יוכל לספק יכולת זו. לקבלת מידע נוסף, ראה סריקה של מסמך או תמונה באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows'.

 • אם אתה משתמש בסורק בעל מזין מסמכים ובפקס וסריקה ב- Windows, באפשרותך לסרוק עמודים מרובים לקובץ יחיד על-ידי סריקה לתבנית הקובץ TIFF ‏(‎.tif). לקבלת מידע נוסף, ראה סריקה של מסמך או תמונה באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows'.

 • אם אתה משתמש בתוכנית אחרת, כגון זו שהגיעה עם הסורק שלך, עיין בעזרה של תוכנית זו.

היכן מאוחסנים במחשב שלי מסמכים ותמונות שנסרקו?

הדבר תלוי בתוכנית שבה אתה משתמש.

 • אם אתה סורק מסמך או תמונה באמצעות פקס וסריקה ב- Windows, הקבצים מאוחסנים בתיקיה 'מסמכים שנסרקו', הממוקמת בתיקיה 'מסמכים' במחשב שלך.

 • אם אתה סורק באמצעות תוכנית סריקה אחרת, התוכנית מאפשרת לך בדרך כלל לבחור מיקום או תיקיה לאחסון הקבצים שנסרקים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנית זו.

האם באפשרותי לשנות את המיקום שבו מאוחסנים מסמכים ותמונות שנסרקים במחשב שלי?

כן, למרות שבהתאם לתוכנית הסריקה המשמשת אותך, ייתכן שיהיה עליך לאתר אותם ידנית ולאחר מכן להעתיק או להעביר אותם למיקום אחר.

מהי הדרך המיטבית להצגת מסמכים ותמונות שנסרקו?

הדבר תלוי בתוכנית שבה אתה משתמש.

 • אם אתה משתמש בפקס וסריקה ב- Windows, באפשרותך להציג מסמכים ותמונות שנסרקו על-ידי פתיחת פקס וסריקה ב- Windows, מעבר לתצוגת סריקה ולאחר מכן לחיצה על המסמכים והתמונות שברצונך להציג.

 • אם אתה סורק באמצעות תוכנית אחרת, עיין בעזרה של תוכנית זו.

האם באפשרותי לערוך שינויים במסמך או בתמונה לאחר שסרקתי אותם?

הדבר תלוי בתוכנית שבה אתה משתמש.

 • אם אתה סורק באמצעות פקס וסריקה ב- Windows, באפשרותך לערוך שינויים במסמך או בתמונה שנסרקו על-ידי לחיצה כפולה על שם הקובץ ברשימת הקבצים בפקס וסריקה ב- Windows. המסמך או התמונה ייפתחו במציג התמונות של Windows, אך באפשרותך לפתוח אותם גם בתוכנית אחרת, כגון 'צייר'. לאחר מכן, תוכל להשתמש בכלים שב'צייר' כדי לשנות את החשיפה, הצבעים והקומפוזיציה של התמונה. בנוסף, ניתן לחתוך או לשנות גודל של מסמך או תמונה. לקבלת מידע נוסף אודות 'צייר', ראה תחילת העבודה עם 'צייר'.

 • אם אתה סורק באמצעות תוכנית אחרת, עיין בעזרה של תוכנית זו.

האם באפשרותי לראות תצוגה מקדימה של מסמך או תמונה סרוקים בטרם אסרוק אותם?

הדבר תלוי בתוכנית ובסורק שבהם אתה משתמש. ייתכן שסורקים מסוימים, כגון סורק בעל מזין מסמכים שבאפשרותו לסרוק מספר עמודים בו-זמנית, לא יתמכו באפשרות של תצוגה מקדימה. תוכניות או סורקים מסוימים סורקים מסמך או תמונה באופן אוטומטי ומאפשרים לך לערוך את הקובץ הסרוק לאחר מכן. תוכניות אחרות, כגון פקס וסריקה ב- Windows, מאפשרות לך לסקור את הקובץ שנסרק ולאחר מכן להתאים את הגדרות הסריקה בטרם תמשיך, אך רק בתנאי שהסורק תומך באפשרות של תצוגה מקדימה. לקבלת מידע נוסף אודות הצגת מסמכים ותמונות בתצוגה מקדימה באמצעות פקס וסריקה ב- Windows, ראה סריקה של מסמך או תמונה באמצעות 'פקס וסריקה ב- Windows'.זקוק לעזרה נוספת?