הצגה או הסתרה של סיומות שמות קבצים


סיומת שם קובץ היא ערכה של תווים שנוספת לסוף של שם קובץ וקובעת איזו תוכנית תוכל לפתוח אותו. לקבלת מידע נוסף, ראה שמות קבצים וסיומות של שמות קבצים: שאלות נפוצות.

Windows מסתיר סיומות שמות קבצים, אך באפשרותך לבחור להפוך אותן לגלויות.

כדי להציג או להסתיר סיומות שמות קבצים

  1. פתח את 'אפשרויות תיקיה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מראה והתאמה אישית ולאחר מכן לחיצה על אפשרויות תיקיה.

  2. לחץ על הכרטיסיה הצגה ולאחר מכן, תחת הגדרות מתקדמות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להציג סיומות שמות קבצים, נקה את תיבת הסימון הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים ולאחר מכן לחץ על אישור.

    • כדי להסתיר סיומות שמות קבצים, בחר את תיבת הסימון הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים ולאחר מכן לחץ על אישור.