הצגה או הסתרה של סיומות שמות קבציםסיומת שם קובץ היא מערכת תווים הנוספת לסוף שם קובץ, שקובעת איזו תוכנית אמורה לפתוח אותו. בצע שלבים אלה כדי לבחור אם Windows מציג סיומות קבצים אלה.

  1. פתח את 'אפשרויות תיקיה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מראה והתאמה אישית ולאחר מכן לחיצה על אפשרויות תיקיה.

  2. לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן, תחת הגדרות מתקדמות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • כדי להסתיר סיומות קבצים, בחר את תיבת הסימון הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים ולאחר מכן לחץ על אישור.

    • כדי להציג סיומות קבצים, נקה את תיבת הסימון הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים ולאחר מכן לחץ על אישור.