שורת המשימות (מבט כולל)


שורת המשימות היא השורה האופקית הארוכה בחלק התחתון של המסך. בשונה משולחן העבודה, שעלול להיות מוסתר על-ידי חלונות פתוחים, שורת המשימות תמיד גלויה. בשורת המשימות ישנם שלושה חלקים עיקריים:

  • לחצן 'התחל' תמונה של לחצן 'התחל', הפותח את תפריט 'התחלה'. ראה תפריט התחלה (מבט כולל).
  • החלק האמצעי, שמציג אילו תוכניות וקבצים פתוחים, ומאפשר לך לעבור ביניהם במהירות.

  • אזור ההודעות, שכולל שעון וסמלים (תמונות קטנות) המדווחים על המצב של תוכניות והגדרות מחשב מסוימות.

סביר להניח שהחלק האמצעי של שורת המשימות יהיה השימושי ביותר, לכן נעיין בו ראשון.

מעקב אחר החלונות הפתוחים

אם תפתח יותר מתוכנית אחת או קובץ אחד בו-זמנית, תצבור במהירות חלונות בשולחן העבודה. מכיוון שחלונות מכסים בדרך כלל זה את זה, או שהם מוצגים על-פני המסך כולו, לעיתים קשה לראות מה נמצא מתחת לחלונות, או לזכור מה כבר פתחת.

כאן שימושית שורת המשימות. בכל פעם שאתה פותח תוכנית, תיקיה או קובץ, Windows יוצר לחצן מתאים בשורת המשימות. הלחצן מציג סמל המייצג את התוכנית הפתוחה. בתמונה שלהלן פתוחות שתי תוכניות - מחשבון ושולה המוקשים - ועבור כל אחת מהן מוצג לחצן בשורת המשימות.

תמונה המציגה את המחשבון ושולה המוקשים על שולחן העבודה עם לחצני שורת המשימות המתאימים
לכל תוכנית יש לחצן משלה בשורת המשימות

שים לב שלחצן שורת המשימות של 'שולה המוקשים' מודגש. הדבר מציין ש'שולה המוקשים' הוא החלון הפעיל, כלומר שהוא נמצא לפני כל החלונות הפתוחים האחרים והוא מוכן לאינטראקציה שלך איתו.

כדי לעבור לחלון אחר, לחץ על הלחצן המתאים לו בשורת המשימות. בדוגמה זו, לחיצה על הלחצן של המחשבון בשורת המשימות תעביר חלון זה לקדמה.

תמונה המציגה את המחשבון לפני שולה המוקשים, כאשר לחצן שורת המשימות של המחשבון מסומן
לחץ על לחצן של חלון בשורת המשימות כדי לעבור לאותו חלון

לחיצה על לחצנים בשורת המשימות היא אחת מכמה דרכים למעבר בין חלונות. לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם חלונות.

מזעור ושחזור של חלונות

כאשר חלון פעיל (הלחצן שלו בשורת המשימות מודגש), לחיצה על הלחצן של חלון זה בשורת המשימות ממזערת את החלון. כלומר, החלון נעלם משולחן העבודה. בעת מזעור חלון, החלון לא נסגר ותוכנו לא נמחק - הוא רק מוסר באופן זמני משולחן העבודה.

בתמונה להלן, המחשבון מוזער, אך לא נסגר. ניתן לראות שהוא עדיין פועל, מאחר שמופיע לחצן עבורו בשורת המשימות.

תמונה המציגה את המחשבון ממוזער בשורת המשימות
מזעור המחשבון משאיר רק את לחצן שורת המשימות גלוי

באפשרותך גם למזער חלון על-ידי לחיצה על לחצן 'מזער' בפינה השמאלית עליונה של החלון.

תמונה המציגה את מצביע העכבר מצביע על לחצן 'מזער' של חלון
לחצן 'מזער' (שמאל)

כדי לשחזר חלון ממוזער (להציג אותו שוב על שולחן העבודה), לחץ על הלחצן שלו בשורת המשימות. לקבלת מידע נוסף אודות לחצנים אלה, ראה עבודה עם חלונות.

הצגת תצוגות מקדימות של החלונות הפתוחים

כאשר תעביר את מצביע העכבר על-פני לחצן בשורת משימות, תופיע תמונה קטנה שתציג גירסה ממוזערת של החלון המתאים. תצוגה מקדימה זו, המכונה גם תמונה ממוזערת, שימושית במיוחד. אם חלון כלשהו מציג וידאו או הנפשה, תראה אותם מופעלים בתצוגה המקדימה.

הערה

  • באפשרותך לראות תמונות ממוזערות רק אם ל- Aero יש אפשרות לפעול במחשב שלך ואתה משתמש בערכת נושא של Windows 7.

אזור ההודעות

אזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות, כולל שעון וקבוצת סמלים. אזור זה נראה כך.

תמונה של אזור ההודעות
אזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות

סמלים אלה מדווחים על המצב של פריט כלשהו במחשב, או מספקים גישה להגדרות מסוימות. קבוצת הסמלים שתראה תלויה בתוכניות או השירותים שהתקנת, וכיצד יצרן המחשב הגדיר את המחשב.

כאשר תעביר את מצביע העכבר אל סמל מסוים, תראה את השם של סמל זה או את מצב ההגדרה שהוא מייצג. לדוגמה, הצבעה על סמל העוצמה תמונה של סמל עוצמת הקול באזור ההודעות בשורת המשימות מציגה את עוצמת הקול הנוכחית במחשב שלך. הצבעה על סמל הרשת תמונה של סמל הרשת באזור ההודעות בשורת המשימות מציגה מידע המציין אם אתה מחובר לרשת, את מהירות החיבור ואת עוצמת האות.

לחיצה כפולה על הסמל באזור ההודעות פותחת בדרך כלל את התוכנית או ההגדרה המשויכת אליה. לדוגמה, לחיצה כפולה על סמל עוצמת הקול פותחת את פקדי עוצמת הקול. לחיצה כפולה על סמל הרשת פותחת את 'מרכז הרשת והשיתוף'.

לעיתים, סמל באזור ההודעות יציג חלון מוקפץ קטן (שנקרא הודעה) כדי לדווח על משהו. לדוגמה, לאחר הוספת התקן חומרה חדש למחשב, ייתכן שתוצג לך ההודעה הבאה.

תמונה של הודעה המציגה את ההודעה "תוכנת מנהל ההתקנים של ההתקן הותקנה בהצלחה"
הודעה המוצגת באזור ההודעות לאחר התקנת חומרה חדשה
לחץ על לחצן סגורתמונה של לחצן סגירה עבור הודעה בפינה השמאלית העליונה של ההודעה כדי להתעלם ממנה. אם לא תבצע כל פעולה, ההודעה תיעלם בעצמה לאחר מספר שניות.

כדי להקטין את העומס, Windows מסתיר סמלים באזור ההודעות לאחר שלא השתמשת בהם במשך זמן מה. אם הסמלים מוסתרים, לחץ על לחצן הצג סמלים מוסתרים כדי להציג באופן זמני את הסמלים המוסתרים.

תמונה של אזור ההודעות, המציגה את לחצן 'הצג סמלים מוסתרים'
לחץ על לחצן 'הצג סמלים מוסתרים' כדי להציג את כל הסמלים באזור ההודעות

התאמה אישית של שורת המשימות

קיימות דרכים רבות להתאמה אישית של שורת המשימות באופן שתתאים להעדפותיך. לדוגמה, באפשרותך להזיז את שורת המשימות במלואה שמאלה, ימינה או לחלק העליון של המסך. באפשרותך להגדיל את שורת המשימות, להגדיר ש- Windows יסתיר אותה באופן אוטומטי כאשר אינך משתמש בה או להוסיף לה סרגלי כלים.זקוק לעזרה נוספת?