עצות לפתרון בעיות צליל נפוצותלהלן פתרונות לבעיות קול נפוצות במחשב שלך. פתרונות אלה יכולים לסייע לך אם אינך שומע קול מהרמקולים או מהאוזניות שלך או אם קיימת בעיה בקול שאתה שומע. לקבלת ערכת לימוד צעד-אחר-צעד שתסייע לך לזהות ולפתור בעיות צליל נפוצות, עבור אל אין צליל ב- Windows.

הצג הכל

איני שומע קול מהמחשב שלי.

נסה להשתמש ב'פותר בעיות בהפעלת שמע' כדי לפתור את הבעיה. הוא בודק אם קיימות בעיות נפוצות בהגדרות העוצמה, בכרטיס הקול או במנהל ההתקן וכן ברמקולים או באוזניות שלך.

פתח את 'פותר בעיות בהפעלת שמע' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל' ולחיצה על לוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד פותר בעיות ולאחר מכן לחץ על פתרון בעיות. תחת חומרה וקול, לחץ על פתור בעיות בהפעלת שמע. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

הערה

 • כדי לוודא שברשותך פותרי הבעיות המעודכנים ביותר מ'שירות פתרון הבעיות המקוון של Windows', על המחשב שלך להיות מחובר לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון בעיות ב- Windows.

הפעלתי את 'פותר בעיות בהפעלת שמע' ועדיין איני שומע קול מהמחשב שלי.

להלן מספר שלבים פשוטים שעשויים לסייע לך לפתור את הבעיה:

 • ודא שבמחשב שלך קיים כרטיס קול או מעבד קול, ושהוא פועל כראוי.

  כדי לבצע שלבים אלה, עליך להיות מחובר כמנהל מערכת.

  1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה ולאחר מכן, תחת מערכת, לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  2. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק כדי להרחיב קטגוריה זו. אם מופיע ברשימה כרטיס קול, פירוש הדבר הוא שמותקן במחשב כרטיס קול. אם אין כרטיס קול ברשימה, בדוק את המידע שצורף למחשב שלך כדי לראות אם אמור להיות כרטיס קול מותקן. אם אמור להיות כרטיס קול מותקן, עליך להתקין אותו. ראה התקנה או הסרה של כרטיס קול.

   הערות

   • אם אתה סבור כי מותקן במחשב שלך כרטיס קול אך אינך רואה אותו תחת הקטגוריה בקרי קול, וידאו ומשחק, הרחב את הקטגוריה התקנים אחרים ובדוק את ההתקנים המפורטים בה.

   • בדרך כלל אין כרטיסי קול במחשבים נישאים. במקום זאת, יש בהם מעבדי קול משולבים, שמופיעים באותה קטגוריה במנהל ההתקנים.

 • אם מופיע סימן שאלה צהוב לצד שמו של כרטיס הקול במנהל ההתקנים, ייתכן שקיימת בעיה.

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שמו של כרטיס הקול ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  2. לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן הבט בתיבה מצב התקן כדי לזהות בעיות הקשורות לכרטיס הקול.

   אם יש בעיה, ייתכן שתזדקק למנהל התקן חדש עבור כרטיס הקול שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכן מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי.

 • אם יש לך רמקולים, ודא שהם מחוברים למקור חשמל תקין ושהם מופעלים.

 • ודא שהרמקולים מחוברים כראוי למחשב.

  מחשבים רבים כוללים שלושה שקעים או יותר המתחברים לכרטיס קול או למעבד קול, כולל שקע מיקרופון, שקע קו נכנס ושקע קו יוצא. יש לחבר את הרמקולים לשקע הקו היוצא. אם אינך בטוח באיזה שקע מדובר, נסה לחבר את הרמקולים לכל אחד מהשקעים כדי לבדוק אם אחד מהם מפיק קול.

  תמונה של שקע מיקרופון, שקע קו נכנס ושקע קו יוצא
  שקעי מיקרופון, כניסה ויציאה במחשב שולחני טיפוסי
 • ודא שעוצמת הרמקולים או עוצמת האוזניות אינה מושתקת או מכווננת לרמה נמוכה מדי. הדבר חשוב במיוחד עבור מחשבים נישאים, שלרוב כוללים רמקולים קטנים שאולי קשה לשמוע דרכם.

  1. פתח את 'מערבל העוצמה' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על חומרה וקול ולאחר מכן, תחת קול, לחיצה על כוונן את עוצמת הקול של המערכת.

  2. הזז את המחוון כלפי מעלה כדי להגביר את עוצמת הקול.

   ודא שלחצן 'השתק' אינו מופעל. אם הלחצן נראה כך: תמונה של לחצן 'השתק' במצב כבוי, ההשתקה אינה מופעלת. אם הלחצן נראה כך:תמונה של לחצן 'השתק' במצב מופעל , לחץ עליו כדי לכבות את ההשתקה.

  הערה

  • במחשבים נישאים מסוימים קיימת בקרת עוצמה חיצונית בחלקו החיצוני של המארז. אם אתה משתמש במחשב נישא, בדוק את בקרת העוצמה החיצונית כדי לוודא שאינה מונמכת לחלוטין.

 • ודא שהאוזניות שלך אינן מחוברות לשקע הקו היוצא (אוזניות) של כרטיס הקול או של המחשב (אלא אם ברצונך להאזין באמצעות אוזניות ולא באמצעות רמקולים). בעת חיבור אוזניות, רוב המחשבים מפסיקים באופן אוטומטי את העברת הקול לרמקולים.

אם שלבים אלה אינם פותרים את הבעיה, עיין במידע שקיבלת עם המחשב או עם הרמקולים או עבור לאתר האינטרנט של היצרן.

אני נתקל בבעיות בהתקנת כרטיס הקול שלי ולא בטוח אם הוא תואם ל- Windows 7.

כדי לברר אם החומרה שלך תואמת ל- Windows 7, עבור אל מרכז התאימות של Windows 7. אתר אינטרנט זה מכיל רשימה מקיפה של רכיבי חומרה והתקנים שנבדק כי הם פועלים עם גירסה זו של Windows.

בקול מהרמקולים שלי יש רעשים או שיבושים.

 • ודא שהרמקולים מחוברים כראוי למחשב שלך.

  מחשבים רבים כוללים שלושה שקעים או יותר המתחברים לכרטיס קול או למעבד קול, כולל שקע מיקרופון, שקע קו נכנס ושקע קו יוצא. יש לחבר את הרמקולים לשקע הקו היוצא. אם אינך בטוח באיזה שקע מדובר, נסה לחבר את הרמקולים לכל אחד מהשקעים כדי לבדוק אם אחד מהם מפיק קול.

 • במקרים מסוימים, באפשרותך לעקוף את הבעיה על-ידי הפיכת אפקטי רמקול אופציונליים, הנקראים שיפורים, ללא זמינים. אם הפיכת אפקטי רמקול ללא זמינים פותרת את הבעיה, ייתכן שעליך לעדכן את מנהל התקן השמע שלך.

אם שלבים אלה אינם פותרים את הבעיה, עיין במידע שקיבלת עם המחשב או עם הרמקולים או עבור לאתר האינטרנט של היצרן.

יש כרטיס קול במחשב שלי, אך Windows אינו מזהה אותו.

כדי ש- Windows יזהה את כרטיס הקול או מעבד הקול שלך, תחילה עליך למצוא ולהתקין מנהל התקן תואם. רוב כרטיסי הקול ומעבדי הקול דורשים תוכנת מנהל התקן כדי לפעול כראוי. להלן שלוש דרכים למצוא ולהתקין מנהל התקן.

 • שימוש ב- Windows Update. ייתכן שיהיה עליך להגדיר את Windows Update להורדה והתקנה אוטומטיות של עדכונים מומלצים.

 • התקנת תוכנה של יצרן ההתקן. לדוגמה, אם להתקן שלך היה מצורף דיסק, ייתכן שהדיסק כולל תוכנה המתקינה מנהל התקן עבור ההתקן.

 • הורדה והתקנה של מנהל ההתקן בכוחות עצמך. באפשרותך לחפש מנהל התקן באתר האינטרנט של היצרן. נסה זאת אם Windows Update אינו מוצא מנהל התקן עבור ההתקן שלך ואם תוכנה המתקינה מנהל התקן לא צורפה להתקן.

לקבלת הוראות לביצוע כל אחת ממשימות אלה, ראה עדכן מנהל התקן עבור חומרה שאינה פועלת כראוי.

מצאתי מנהל התקן חדש עבור כרטיס הקול שלי, אך איני בטוח כיצד להתקין אותו.

Windows Update יכול לחפש אחר מנהלי התקנים מעודכנים ולהתקין אותם באופן אוטומטי, אך אם יש לך כבר מנהל התקן חדש שברצונך להתקין, באפשרותך לעשות זאת בעצמך.

רוב מנהלי ההתקנים העכשוויים מבצעים התקנה עצמית - לאחר הורדתם, באפשרותך בדרך כלל ללחוץ פעמיים על הקובץ כדי להתחיל בהתקנה. התוכנות הכלולות בחומרה שלך מכילות בדרך כלל מנהלי התקנים המותקנים באופן אוטומטי, אך ייתכן שתידרש לעתים להתקין מנהל התקן באופן ידני. עשה זאת כך:

 1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על מערכת ואבטחה ולאחר מכן, תחת מערכת, לחיצה על מנהל ההתקנים. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 2. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק כדי להרחיב קטגוריה זו ולאחר מכן לחץ פעמיים על שם ההתקן.

 3. לחץ על הכרטיסיה מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על עדכון מנהל התקן.

איני מצליח להביא לכך שנגן מוסיקה נייד, מיקרופון או התקן שמע אחר יפעל עם המחשב שלי.

באפשרותך לחבר מיקרופון, נגן מוסיקה נייד או התקן שמע אחר למחשב שלך באמצעות אחד השקעים בחזית, בגב או בצד המחשב. שקעים אלה מתחברים ישירות לכרטיס הקול או למעבד הקול של המחשב שלך.

רוב המחשבים השולחניים כוללים לפחות שקע קו נכנס אחד לחיבור נגן מוסיקה או התקן שמע אחר ושקע קו יוצא אחד לחיבור רמקולים. שקעים אלה מופיעים בדרך כלל בגב המחשב השולחני. ברבים מהמחשבים השולחניים יש גם שקע מיקרופון שנמצא לרוב בחזית המחשב.

ברוב המחשבים הנישאים אין שקעי קו יוצא, אך לרוב יש בהם שקעי מיקרופון ואוזניות שנמצאים בחזית או בצד המחשב הנישא.

אם אינך שומע קולות שבאים מהתקן שמע שחיברת לאחד משקעים אלה במחשב, ודא שהשקע אינו מושתק.

תמונה של שקע מיקרופון, שקע קו נכנס ושקע קו יוצא
שקעי מיקרופון, כניסה ויציאה במחשב שולחני טיפוסי

לקבלת מידע נוסף, ראה חיבור מיקרופון, נגן מוסיקה או התקן שמע אחר למחשב.

ניסיתי את כל הפתרונות שהצעתם ועדיין הקול אינו פועל כראוי.

חלק מבעיות הקול אינן נפתרות באמצעות הפתרונות המפורטים לעיל. לדוגמה, יכולות להתרחש בעיות בדגמים ספציפיים של חומרה, כגון כרטיס קול, נגן מוסיקה או מערכת אוזניות ספציפיים. ייתכן שיהיה זה מועיל לבקר באתר האינטרנט של התמיכה של Microsoft כדי לבדוק אם הוא מכיל מידע אודות חומרת הקול שלך.

אם דבר לא עזר, להלן מספר דפי אינטרנט שמהם תוכל להתחיל:

באפשרותך גם לבדוק אם קיים מידע תמיכה באתר האינטרנט של יצרן החומרה. ייתכן שליצרן יש מידע אודות בעיות בדגם הספציפי של המחשב או כרטיס הקול שלך.

לקבלת מידע נוסף, ראה כרטיסי קול: שאלות נפוצות.

מזהה מאמר: MSW700065