להלן פתרונות לכמה בעיות נפוצות בהתקנת עדכונים. ייתכן שתוכל לפתור באופן אוטומטי בעיות מסוימות על-ידי הפעלת פותר הבעיות של Windows Update

הצג הכל

ניסיתי להתקין עדכונים אך לפחות אחד לא הותקן.

 • האם ניסית להתקין שוב את העדכון באופן ידני? קיימות שגיאות שהן רק עניין של תזמון גרוע, והן עלולות להיגרם כתוצאה מאתרי אינטרנט עמוסים, מחיבורי אינטרנט אטיים או מכמה גורמים אחרים. לעתים ניתן לתקן בעיות אלה על-ידי ניסיון להתקין את העדכונים שוב. לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות חיבור, ראה כיצד לפתור בעיות חיבור ב- Windows Update.

  כדי לבדוק אם קיימים עדכונים

  1. פתח את ‎Windows Update על-ידי החלקה מהירה מהקצה השמאלי של המסך (או, אם אתה משתמש בעכבר, על-ידי הצבעה על הפינה השמאלית התחתונה של המסך והזזת מצביע העכבר כלפי מעלה), הקשה או לחיצה על הגדרות, הקשה או לחיצה על שנה הגדרות מחשב ולאחר מכן הקשה או לחיצה על עדכון ושחזור.

  2. הקש או לחץ על בדוק כעת ולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows מחפש את העדכונים האחרונים עבור המחשב.

  3. אם נמצאו עדכונים, הקש או לחץ על התקן עדכונים.

   קרא את תנאי הרשיון וקבל אותם ולאחר מכן הקש או לחץ על סיום אם העדכון דורש זאת. נדרשת הרשאת מנהל מערכת ייתכן שתתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או לאשר את הבחירה שלך.

   הערה

   • ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי לסיים להתקין עדכונים מסוימים. שמור וסגור את כל הקבצים והאפליקציות שלך לפני הפעלת המחשב מחדש כדי שלא תאבד דבר.

 • האם קיבלת את תנאי רשיון התוכנה של Microsoft? אם לא, התקן את העדכון שוב וסקור ואשר את תנאי הרשיון.

  כדי לקבל את תנאי הרשיון

  1. פתח את ‎Windows Update על-ידי החלקה מהירה מהקצה השמאלי של המסך (או, אם אתה משתמש בעכבר, על-ידי הצבעה על הפינה השמאלית התחתונה של המסך והזזת מצביע העכבר כלפי מעלה), הקשה או לחיצה על הגדרות, הקשה או לחיצה על שנה הגדרות מחשב ולאחר מכן הקשה או לחיצה על עדכון ושחזור.

  2. סקור את כל הודעות השגיאה. אם מוצגת הודעת שגיאה בנוגע לתנאי רשיון או לביטול עדכונים, הקש או לחץ על נסה שנית והמתן עד שתתבקש לסקור את תנאי הרשיון.

  3. קבל את תנאי הרשיון והמתן לראות אם העדכון מותקן בהצלחה.

 • האם יש די שטח פנוי במחשב שלך? אם נחוץ לך שטח פנוי נוסף בכונן, ייתכן שתצטרך להסיר התקנה של אפליקציות, למחוק את קבצי האינטרנט הזמניים, למחוק קבצים שאין לך צורך בהם או לרוקן את סל המיחזור, ולאחר מכן לנסות שוב להתקין עדכונים. כדי לבדוק את כמות השטח הזמין בכונן ולראות מה ניתן לפנות, באפשרותך להשתמש בכלי ניקוי הדיסק הכלול ב- Windows.

  • כדי לפתוח את 'ניקוי הדיסק' משולחן העבודה, החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחץ על הגדרות), הקש או לחץ על לוח הבקרה, הקלד ניהול בתיבת החיפוש, הקש או לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן הקש או לחץ פעמיים על ניקוי הדיסק.

 • האם הפסקת את תהליך ההתקנה או התנתקת מהאינטרנט? אם כן, חפש עדכונים פעם נוספת כאשר תחזור למצב מקוון, והתקן את כל העדכונים שבוטלו או הופסקו.

 • האם ניסית להתקין עדכון של מנהל התקן? עדכונים של מנהלי התקנים עבור התקנים כגון כרטיסי מסך עלולים לגרום לשגיאות מדי פעם אם הקבצים שמותקנים פגומים או אינם מתאימים למערכת ההפעלה של Windows שברשותך. ‎Windows Update אמור לספק לך את מנהלי ההתקנים המעודכנים ביותר עבור מערכת ההפעלה של Windows שברשותך. עם זאת, אם אתה נתקל בבעיה בהתקנת מנהלי התקנים מ- Windows Update, פנה ליצרן ההתקן.

איני יודע אילו עדכונים הותקנו.

Windows Update שומר היסטוריית עדכונים כדי שתוכל לבדוק אילו עדכונים הותקנו ומתי.

כדי להציג את היסטוריית העדכונים שלך

 1. פתח את ‎Windows Update על-ידי החלקה מהירה מהקצה השמאלי של המסך (או, אם אתה משתמש בעכבר, על-ידי הצבעה על הפינה השמאלית התחתונה של המסך והזזת מצביע העכבר כלפי מעלה), הקשה או לחיצה על הגדרות, הקשה או לחיצה על שנה הגדרות מחשב ולאחר מכן הקשה או לחיצה על עדכון ושחזור.

 2. הקש או לחץ על הצג היסטוריית עדכונים.

אני ממשיך לקבל הצעה לעדכון מ- Windows שאיני מעוניין בו או שכבר הסרתי.

באפשרותך להסתיר את העדכון ולאחר מכן Windows Update לא יציע לך את העדכון שוב, אלא אם תבחר לשחזרו.

הערה

 • אנחנו ממליצים שלא תסתיר עדכונים חשובים.

כדי להסתיר עדכון

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. הזן הסתר עדכונים או בטל את הסתרתם בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על הסתר עדכונים או בטל את הסתרתם.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם קיימים עדכונים חשובים, לחץ על הקישור המיידע אותך שזמינים עדכונים חשובים.

  • אם קיימים עדכונים חשובים, לחץ על הקישור המיידע אותך שזמינים עדכונים אופציונליים.

 4. בחר את העדכון שברצונך להסתיר, לחץ והחזק אותו או לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן הקש או לחץ על הסתר עדכון.

הסתרתי עדכון וכעת ברצוני להתקינו.

עליך לשחזר את העדכון כך שיופיע שוב ברשימה ולאחר מכן להתקין אותו.

כדי לשחזר עדכון

 1. פתח את לוח הבקרה על-ידי החלקה מהירה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת לוח הבקרה בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על לוח הבקרה.

 2. הקש או לחץ על מערכת ואבטחה ולאחר מכן הקש או לחץ על ‎Windows Update.

 3. הקש או לחץ על שחזר עדכונים מוסתרים.

 4. בחר את העדכון שברצונך להתקין ולאחר מכן הקש או לחץ על שחזר.

  Windows יחפש עדכונים באופן אוטומטי ולאחר מכן יבקש ממך להתקין את העדכון ששחזרת, וכן את כל העדכונים החדשים שעשויים להיות זמינים.

שחזרתי עדכונים מוסתרים אך איני מצליח לאתר את העדכון שברצוני להתקין.

דבר זה קורה כאשר קיים עדכון חדש יותר שמבצע פעולה דומה לפעולת העדכון שניסית לשחזר. Windows ‎ Update מציע רק את העדכון החדש ביותר.

המחשב שלי היה כבוי בזמן עדכון מתוזמן.

כאשר תפעיל את המחשב לאחר שהוא החסיר עדכון מתוזמן, Windows יבדוק אם קיימים עדכונים. באפשרותך להתקין אותם מיד או לדחות את התקנתם. אם המחשב מופעל בזמן העדכון המתוזמן הבא, העדכונים יותקנו בשלב זה. באפשרותך גם להתקין את כל העדכונים הזמינים בעת כיבוי המחשב.

ממשיכות להופיע בקשות להפעלה מחדש של המחשב לצורך השלמה של התקנת העדכונים.

עדכונים מסוימים חלים על קבצים או שירותים ש- Windows עושה בהם שימוש, כך שלא ניתן להתקין עדכונים אלה כאשר Windows פועל. עליך לשמור את העבודה, לסגור יישומים פתוחים ולאחר מכן להפעיל מחדש את המחשב כדי להשלים את תהליך העדכון.

המחשב שלי הפסיק להגיב בזמן שבדקתי אם קיימים עדכונים או התקנתי עדכונים.

אם המחשב שלך מפסיק להגיב בזמן שהוא בודק אם קיימים עדכונים, או בזמן שהוא מתקין עדכונים, להלן כמה שלבים שבאפשרותך לנסות כדי לפתור את הבעיה.

אם המחשב שלך מפסיק להגיב בזמן שהוא בודק אם קיימים עדכונים.

 1. נסה לבדוק שוב אם קיימים עדכונים.

 2. אם שלב 1 אינו מועיל, נסה להפעיל את פותר הבעיות של Windows Update.

 3. אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות, באפשרותך לנסות לחפש בפורומים או לשאול שאלה באתר האינטרנט של Microsoft Community.

אם המחשב שלך מפסיק להגיב בזמן שהוא מתקין עדכונים לאחר ההפעלה מחדש

השתמש ב'שחזור המחשב' כדי לשחזר את המחשב לנקודת זמן מוקדמת יותר. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

 • כבה את המחשב על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה ולאחר מכן הפעל שוב את המחשב על-ידי לחיצה חוזרת על הלחצן.

  • המתן להופעת המסך תיקון אוטומטי.

   הערה

   • אם המסך אינו מופיע, חזור על שלב 1א עד להופעת תיקון אוטומטי.

  • לצד האפשרות שחזור מערכת, הקש או לחץ על שחזר.

  • נסה להתקין שוב את העדכונים.
זקוק לעזרה נוספת?