שימוש ביועץ התוכן כדי לעזור לחסום תוכן אינטרנט בלתי הולם


האינטרנט הוא משאב מצוין עבור ילדים, המציע עושר של מידע וחוויות. עם זאת, ביכולתו גם לחשוף את הילדים למידע שעשוי להיות בלתי הולם עבורם.

'יועץ התוכן' מאפשר לך לשלוט בסוגים של תוכן האינטרנט שניתן להציג במחשב. 'יועץ התוכן', בהתאם לאופן שבו תקבע את תצורתו, משתמש בדירוגים שאותם מספקים אתרי אינטרנט מרצונם החופשי כדי לחסום או לאפשר תוכן מסוים. מאחר שלא כל אתרי האינטרנט מדורגים, אתרי אינטרנט שאינם מדורגים חסומים באופן אוטומטי (אך באפשרותך לבחור לאפשר אותם). לאחר כוונון ההגדרות והפעלת 'יועץ התוכן', הוא יבדוק אתרי אינטרנט במהלך הביקור בהם.

כדי להשתמש ב'יועץ התוכן', עליך ליצור תחילה את סיסמת המפקח ולאחר מכן באפשרותך לציין את המסננים והכללים שברצונך להחיל על השימוש של הילדים שלך באינטרנט. כדי לשנות את ההגדרות, יהיה עליך להיכנס למערכת באמצעות סיסמת המפקח לפני שתוכל לבצע שינויים. ההליכים הבאים מתארים כיצד ליצור או לשנות את סיסמת המפקח וכיצד לבצע שינויים מסוימים כדי לשלוט בשימוש באינטרנט.

הצג הכל

יצירה או שינוי של סיסמת המפקח ב'יועץ התוכן'

הגדרת סיסמת מפקח מאפשרת לך למנוע מאחרים לשנות הגדרות ב'יועץ התוכן'.

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

 2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.

 3. לחץ על הכרטיסיה תוכן ולאחר מכן, תחת יועץ התוכן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה משתמש ב'יועץ התוכן' לראשונה, לחץ על הפיכה לזמין. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  • אם בעבר כבר הפכת את 'יועץ התוכן' לזמין, לחץ על הגדרות הקלד את סיסמת המפקח שלך ולאחר מכן לחץ על אישור. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 4. בתיבת הדו-שיח יועץ התוכן, לחץ על הכרטיסיה כללי ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על צור סיסמה ולאחר מכן הקלד סיסמה ורמז לסיסמה. אפשרות זו תשמש אותך לשינוי הגדרות ולעקיפת אתרי אינטרנט חסומים. לחץ על אישור.

  • לחץ על שנה סיסמה, הקלד את הסיסמה הישנה שלך, ולאחר מכן הקלד את הסיסמה החדשה שלך ורמז לסיסמה חדש. לחץ על אישור.

 5. לחץ על אישור כדי לשמור את הסיסמה ולצאת. לאחר שהסיסמה הוגדרה, מומלץ לכתוב אותה ולאחסן אותה במקום בטוח מאחר שבעתיד יהיה לך צורך לשנות הגדרות או להפוך אותן ללא זמינות ב'יועץ התוכן'.

הערות

 • אם תשכח את הסיסמה, יהיה עליך לעבור אל אתר האינטרנט של העזרה והתמיכה של Microsoft לקבלת סיוע.

 • לאחר ההגדרה הראשונית של סיסמת מפקח, תתבקש להזין את הסיסמה בכל פעם שתשנה הגדרות או תהפוך אותן לזמינות או ללא זמינות ב'יועץ התוכן'.

בחירת רמות הדירוג המותרות

'יועץ התוכן' משתמש בדירוגים שניתנים על-ידי אתרי אינטרנט כדי לזהות תוכן שעשוי להיות פוגע. כברירת מחדל, Internet Explorer מוגדר לרמת הדירוגים הגבוהה ביותר (או הפחות פוגעת).

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

 2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.

 3. לחץ על הכרטיסיה תוכן ולאחר מכן, תחת יועץ התוכן, לחץ על הגדרות. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 4. בתיבת הדו-שיח דרושה סיסמת מפקח, הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על הכרטיסיה דירוגים, בחר את הקטגוריה ברשימה בחר קטגוריה כדי לראות את רמות הדירוג ולאחר מכן הזז את המחוון כדי לכוונן את הרמה.

 6. לאחר הגדרת רמה עבור כל קטגוריה, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי לחסום או לאפשר אתרי אינטרנט מסוימים

אם ישנם אתרי אינטרנט מסוימים שברצונך לחסום או לאפשר במפורש, בצע את השלבים הבאים. הגדרה זו עוקפת כל דירוג שייתכן שיש לאתר.

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

 2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.

 3. לחץ על הכרטיסיה תוכן ולאחר מכן, תחת יועץ התוכן, לחץ על הגדרות. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 4. בתיבת הדו-שיח דרושה סיסמת מפקח, הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. לחץ על הכרטיסיה אתרים מאושרים.

 6. תחת אפשר אתר אינטרנט זה, הקלד את כתובת ה- URL עבור האתר שברצונך לאפשר או לחסום ולאחר מכן בחר באפשרות תמיד או לעולם לא כדי לחסום את האתר או לאפשר אותו.

 7. לחץ על החל כדי לשמור את ההגדרות ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי לאפשר אתרים ללא דירוג

כברירת מחדל, יועץ התוכן יחסום אתרי אינטרנט לא מדורגים. כדי לאפשר את הצגתם של אתרים לא מדורגים, בצע את השלבים שלהלן.

 1. פתח את Internet Explorer על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד Internet Explorer ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על Internet Explorer.

 2. לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אינטרנט.

 3. לחץ על הכרטיסיה תוכן ולאחר מכן, תחת יועץ התוכן, לחץ על הגדרות. נדרשת הרשאת מנהלאם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 4. בתיבת הדו-שיח דרושה סיסמת מפקח, הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח יועץ התוכן, לחץ על הכרטיסיה כללי.

 6. תחת אפשרויות משתמש, בחר בתיבת הסימון משתמשים יכולים לראות אתרי אינטרנט ללא דירוג, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.זקוק לעזרה נוספת?