'צייר' הוא תכונה ב- Windows 7 שבה באפשרותך להשתמש כדי ליצור ציורים בשטח ציור ריק או בתמונות קיימות. רבים מהכלים שבהם אתה משתמש ב'צייר' נמצאים ברצועת הכלים, הממוקמת קרוב לראש החלון 'צייר'. האיור הבא מציג את רצועת הכלים וחלקים אחרים של 'צייר'.

תמונה של חלון היישום 'צייר'
חלון 'צייר'

קווי ציור

 • פתח את 'צייר' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', לחיצה על כל התוכניות, לחיצה על עזרים ולאחר מכן לחיצה על צייר.

באפשרותך להשתמש במספר כלים שונים כדי לצייר ב'צייר'. הכלי שבו אתה משתמש והאפשרויות שבהן אתה בוחר קובעים את מראה הקו בציור. אלה הם הכלים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לצייר קווים ב'צייר'.

הצג הכל

הכלי 'עיפרון'

השתמש בכלי עיפרוןתמונה של הכלי 'עיפרון' כדי לצייר קווים דקים של צורה חופשית או עיקולים.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על הכלי עיפרוןתמונה של הכלי 'עיפרון'.
 2. בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1, לחץ על צבע ולאחר מכן גרור את המצביע בתמונה כדי לצייר.

  כדי לצייר באמצעות הצבע של 'צבע 2' (רקע), לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני תוך כדי גרירת המצביע.

מברשות

השתמש בכלי מברשותתמונה של הכלי 'מברשות' כדי לצייר קווים בעלי מראה ומרקם שונים - כמו בעת שימוש במברשות אמנותיות שונות. באמצעות מברשות שונות, באפשרותך לצייר קווים של צורה חופשית וקווים מעוקלים בעלי אפקטים שונים.
 1. בכרטיסיה בית, לחץ על החץ למטה תחת מברשות.

 2. לחץ על המברשת האמנותית שבה ברצונך להשתמש.

 3. לחץ על גודל ולאחר מכן לחץ על גודל קו, הקובע את עובי משיכת המברשת.

 4. בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1, לחץ על צבע ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לצבוע.

  כדי לצבוע באמצעות הצבע של 'צבע 2' (רקע), לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני תוך כדי גרירת המצביע.

הכלי 'קו'

השתמש בכלי קותמונה של הכלי 'קו' כדי לצייר קו ישר. בעת השימוש בכלי זה, באפשרותך לבחור את עובי הקו, כמו גם את המראה שלו.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורות, לחץ על הכלי קותמונה של הכלי 'קו'.
 2. לחץ על גודל ולאחר מכן לחץ על גודל קו, הקובע את עובי הקו.

 3. בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1, לחץ על צבע ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לצייר את הקו.

  כדי לצייר קו המשתמש בצבע של 'צבע 2' (רקע), לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני תוך כדי גרירת המצביע.

 4. (אופציונלי) כדי לשנות את סגנון הקו, בקבוצה צורות, לחץ על מיתאר ולאחר מכן לחץ על סגנון קו.

עצה

 • כדי לצייר קו אופקי, הקש על מקש Shift והחזק אותו לחוץ בעת שאתה מצייר מצד אחד לשני.

 • כדי לצייר קו אנכי, הקש על מקש Shift והחזק אותו לחוץ וצייר כלפי מעלה או כלפי מטה.

הכלי 'עיקול'

השתמש בכלי עיקולתמונה של הכלי 'עיקול' כדי לצייר קו חלק ומעוקל.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורות, לחץ על הכלי עיקולתמונה של הכלי 'עיקול'.
 2. לחץ על גודל ולאחר מכן לחץ על גודל קו, הקובע את עובי הקו.

 3. בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1, לחץ על צבע ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לצייר את הקו.

  כדי לצייר קו המשתמש בצבע של 'צבע 2' (רקע), לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני תוך כדי גרירת המצביע.

 4. לאחר שיצרת את הקו, לחץ על אזור בתמונה שבו ברצונך שקשת העיקול תופיע, ולאחר מכן גרור את המצביע כדי להתאים את העיקול.

ציור צורות שונות

באפשרותך להשתמש ב'צייר' כדי להוסיף צורות שונות בתמונה. הצורות המוכנות מראש נעות מצורות מסורתיות - מלבנים, אליפסות, משולשים וחיצים - ועד צורות מהנות ופחות שגרתיות כגון לבבות, ברקים או הסברים (רשימה חלקית בלבד). אם ברצונך ליצור צורה מותאמת אישית, באפשרותך להשתמש בכלי 'מצולע' תמונה של הכלי 'מצולע' לשם כך.
תמונה של גלריית הצורות
צורות ב'צייר'
הצג הכל

צורות מוכנות מראש

באפשרותך להשתמש ב'צייר' כדי לצייר סוגים שונים של צורות מוכנות מראש. להלן רשימה שלהן:

 • קו

 • עיקול

 • אליפסה

 • מלבן ומלבן מעוגל

 • משולש ומשולש ישר-זווית

 • יהלום

 • מחומש

 • משושה

 • חיצים (חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה, חץ למטה)

 • כוכבים (כוכב עם ארבע פינות, כוכב עם חמש פינות, כוכב עם שש פינות)

 • הסברים (הסבר בצורת מלבן מעוגל, הסבר בצורת אליפסה, הסבר בצורת ענן)

 • לב

 • ברק

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורות, לחץ על צורה מוכנה מראש.

 2. כדי לצייר את הצורה, גרור את המצביע.

  כדי לצייר צורה בעלת פאות שוות, הקש על מקש Shift והחזק אותו לחוץ בעת גרירת העכבר. לדוגמה, כדי לצייר מרובע, לחץ על המלבןתמונה של המלבן ולאחר מכן החזק את מקש Shift לחוץ וגרור את העכבר.
 3. בעת שבחירה בצורה עדיין קיימת, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות כדי לשנות את מראה הצורה:

  • כדי לשנות את סגנון הקו, בקבוצה צורות, לחץ על מיתאר ולאחר מכן לחץ על סגנון קו.

   אם אינך מעוניין שהצורה תהיה בעלת מיתאר, לחץ על מיתאר ולאחר מכן לחץ על ללא מיתאר.

  • כדי לשנות את גודל המיתאר, לחץ על גודל ולאחר מכן לחץ על גודל קו (עובי).

  • בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1 ולאחר מכן לחץ על צבע עבור המיתאר.

  • בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 2 ולאחר מכן לחץ על הצבע שבו ברצונך למלא את הצורה.

  • כדי לשנות את סגנון המילוי, בקבוצה צורות, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על סגנון מילוי.

   אם אינך מעוניין במילוי הצורה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

הכלי 'מצולע'

השתמש בכלי מצולעתמונה של הכלי 'מצולע' כדי ליצור צורה מותאמת אישית בעלת מספר פאות לבחירתך.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה צורות, לחץ על הכלי מצולעתמונה של הכלי 'מצולע'.
 2. כדי לשרטט מצולע, גרור את המצביע כדי לשרטט קו ישר. לאחר מכן, לחץ על כל נקודה שבה ברצונך להציג פאות נוספות.

  כדי ליצור פאות בעלות זוויות של 45 או 90 מעלות, הקש על מקש Shift והחזק אותו לחוץ בעת יצירת כל פאה.

 3. חבר את הקו האחרון לראשון כדי להשלים את ציור המצולע ולסגור את הצורה.

 4. בעת שבחירה בצורה עדיין קיימת, באפשרותך לבצע פעולה אחת או יותר מבין הפעולות הבאות אם ברצונך לשנות את מראה הצורה:

  • כדי לשנות את סגנון הקו, בקבוצה צורות, לחץ על מיתאר ולאחר מכן לחץ על סגנון קו.

   אם אינך מעוניין שהצורה תהיה בעלת מיתאר, לחץ על מיתאר ולאחר מכן לחץ על ללא מיתאר.

  • כדי לשנות את גודל המיתאר, לחץ על גודל ולאחר מכן לחץ על גודל קו (עובי).

  • בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1 ולאחר מכן לחץ על צבע עבור המיתאר.

  • בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 2 ולאחר מכן לחץ על הצבע שבו ברצונך למלא את הצורה.

  • כדי לשנות את סגנון המילוי, בקבוצהצורות, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על סגנון מילוי.

   אם אינך מעוניין במילוי הצורה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

הוספת טקסט

ב'צייר', באפשרותך גם להוסיף לתמונה טקסט או הודעה משלך.

הכלי 'טקסט'

השתמש בכלי טקסטתמונה של הכלי 'טקסט' כדי להכניס טקסט לתמונה.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על הכלי טקסטתמונה של הכלי 'טקסט' .
 2. גרור את המצביע בשטח הציור שבו ברצונך להוסיף טקסט.

 3. תחת כלי טקסט, בכרטיסיה טקסט, בקבוצה גופן, לחץ על פני הגופן, על הגודל ועל הסגנון שלו.

  תמונה של הקבוצה 'גופן'
  הקבוצה 'גופן'
 4. בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1 ולאחר מכן לחץ על צבע עבור הטקסט.

 5. הקלד את הטקסט שברצונך להוסיף.

 6. (אופציונלי) אם ברצונך למלא את הרקע של אזור הטקסט, בקבוצה רקע, לחץ על אטום. בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 2 ולאחר מכן לחץ על צבע רקע עבור אזור הטקסט.

 7. (אופציונלי) אם ברצונך לשנות את המראה של חלק מהטקסט בתיבת הטקסט, בחר את הטקסט שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר בפני גופן, בגודל גופן, בסגנון גופן או בצבע גופן חדשים עבור הטקסט שנבחר.

בחירה ועריכה של אובייקטים

ב'צייר', ייתכן שתרצה לבצע שינוי בחלק של תמונה או אובייקט. כדי לעשות זאת, עליך לבחור את החלק של התמונה שבו ברצונך לבצע שינויים ולאחר מכן לבצע את העריכה. להלן חלק מהשינויים שבאפשרותך לבצע: שינוי גודל האובייקט, העברה או העתקה של אובייקט, סיבוב האובייקט או חיתוך התמונה כך שרק הפריט שנבחר יוצג.

הצג הכל

הכלי 'בחירה'

השתמש בכלי בחירהתמונה של הכלי 'בחירה' כדי לבחור את החלק של התמונה שאותו ברצונך לשנות.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תמונה, לחץ על החץ למטה מתחת לבחירה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למה שברצונך לבחור.

  • כדי לבחור חלק מרובע או מלבני של התמונה, לחץ על בחירה מלבנית ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לבחור את החלק של התמונה שעליו ברצונך לעבוד.

  • כדי לבחור חלק בעל צורה חריגה בתמונה, לחץ על בחירה חופשית ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לבחור את החלק של התמונה שעליו ברצונך לעבוד.

  • כדי לבחור את כל התמונה, לחץ על בחר הכל.

  • כדי לבחור הכל בתמונה למעט האזור הנוכחי שנבחר, לחץ על הפוך בחירה.

  • כדי למחוק את האובייקט שנבחר, לחץ על מחיקה.

 3. קבע אם הצבע של 'צבע 2' (רקע) ייכלל בבחירה שלך על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי לכלול את צבע הרקע עם הבחירה שלך, נקה את בחירה שקופה. כאשר תדביק את הבחירה, צבע הרקע ייכלל ויופיע בפריט המודבק.

  • כדי להפוך את הבחירה לשקופה כך שלא יופיע צבע רקע בבחירה, לחץ על בחירה שקופה. כאשר תדביק את הבחירה, אזורים המשתמשים בצבע הרקע הנוכחי יהיו שקופים, באופן שיאפשר לשאר התמונה להופיע במקומו.

חיתוך

השתמש בחתוךתמונה של הכלי 'חתוך' כדי לחתוך תמונה כך שרק החלק שבחרת יופיע בתמונה. החיתוך מאפשר לך לשנות את התמונה כך שרק האובייקט או האדם שנבחרו יהיו גלויים.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תמונה, לחץ על החץ מתחת לבחר ולאחר מכן לחץ על סוג הבחירה שברצונך לבצע.

 2. גרור את המצביע כדי לבחור את החלק של התמונה שאותו ברצונך להציג.

 3. בקבוצה תמונה, לחץ על חתוך.

 4. כדי לשמור את התמונה החתוכה כקובץ חדש, לחץ על לחצן ציירתמונה של לחצן 'צייר', הצבע על שמירה בשם ולאחר מכן לחץ על סוג הקובץ עבור התמונה הנוכחית.
 5. בתיבה שם קובץ, הקלד שם קובץ חדש ולאחר מכן לחץ על שמור.

  שמירת התמונה החתוכה כקובץ תמונה חדש מונעת את החלפת קובץ התמונה המקורי.

סיבוב

השתמש בסובבתמונה של 'סובב' כדי לסובב את התמונה כולה או אזור שנבחר בה.
 • בהתאם למה שברצונך לסובב, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסובב את התמונה כולה, בכרטיסיה בית, בקבוצה תמונה, לחץ על סובב ולאחר מכן לחץ על כיוון הסיבוב.

  • כדי לסובב אובייקט או חלק מתמונה, בכרטיסיה בית, בקבוצה תמונה, לחץ על בחר. גרור את המצביע כדי לבחור את האזור או האובייקט, לחץ על סובב ולאחר מכן לחץ על כיוון הסיבוב.

מחיקת חלק מהתמונה

השתמש בכלי מחקתמונה של הכלי 'מחק' כדי למחוק אזורים בתמונה.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על הכלי מחקתמונה של הכלי 'מחק'.
 2. לחץ על גודל, לחץ על גודל מחק ולאחר מכן גרור את המחק על פני האזור של התמונה שאותו ברצונך למחוק. אזורים שתמחק יחשפו את צבע הרקע (צבע 2).

שינוי גודל תמונה או חלק ממנה

השתמש בשנה גודלתמונה של לחצן 'שינוי גודל' כדי לשנות גודל של תמונה שלמה או כדי לשנות גודל של אובייקט או חלק מתמונה. באפשרותך גם להטות אובייקט בתמונה כך שיופיע משופע.
הצג הכל

שינוי גודל התמונה כולה

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תמונה, לחץ על שינוי גודל.

 2. בתיבת הדו-שיח שינוי גודל והטיה, בחר בתיבת הסימון שמור על יחס גובה-רוחב כדי שהתמונה שגודלה השתנה תהיה בעלת אותו יחס גובה-רוחב כמו בתמונה המקורית.

 3. באזור שינוי גודל, לחץ על פיקסלים ולאחר מכן הזן רוחב חדש בתיבה אופקי או גובה חדש בתיבה אנכי. לחץ על OK.

  אם תיבת הסימון שמור על יחס גובה-רוחב נבחרה, עליך להזין רק את הערך האופקי (רוחב) או את הערך האנכי (גובה). התיבה השניה באזור ‏‏שינוי גודל מתעדכנת אוטומטית.

  לדוגמה, אם תמונה היא בגודל של ‎320 x 240 פיקסלים וברצונך להקטין אותה למחצית מגודלה עם אותו יחס גובה-רוחב, באזור שינוי גודל, כאשר התיבה שמור על יחס גובה-רוחב מסומנת, הזן 160 בתיבה אופקי. גודל התמונה החדש יהיה מחצית מגודלה המקורי, כלומר ‎160 x 120 פיקסלים.

שינוי גודל של חלק מהתמונה

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על בחר ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לבחור את האזור או האובייקט.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תמונה, לחץ על שינוי גודל.

 3. בתיבת הדו-שיח שינוי גודל והטיה, בחר בתיבת הסימון שמור על יחס גובה-רוחב כדי שהחלק שגודלו השתנה יהיה בעל אותו יחס גובה-רוחב כמו בתמונה המקורית.

 4. באזור שינוי גודל, לחץ על פיקסלים ולאחר מכן הזן רוחב חדש בתיבה אופקי או גובה חדש בתיבה אנכי. לחץ על אישור.

  אם תיבת הסימון שמור על יחס גובה-רוחב נבחרה, עליך להזין רק את הערך האופקי (רוחב) או את הערך האנכי (גובה). התיבה השניה באזור ‏‏שינוי גודל מתעדכנת אוטומטית.

  לדוגמה, אם החלק שבחרת הוא בגודל של ‎320 x 240 פיקסלים וברצונך להקטין אותו למחצית מגודלו עם אותו יחס גובה-רוחב, באזור שינוי גודל, כאשר התיבה שמור על יחס גובה-רוחב מסומנת, הזן 160 בתיבה אופקי. החלק ישתנה למחצית מגודלו המקורי ויהיה בגודל ‎160 x 120 פיקסלים.

שינוי גודל שטח הציור

 • בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לאופן שבו ברצונך לשנות את גודל שטח הציור:

  • כדי לשנות את גודל שטח הציור ולהגדילו, גרור אחת מהתיבות הלבנות הקטנות בקצה שטח הציור לגודל הרצוי.

  • כדי לשנות את גודל שטח הציור על-ידי הזנת גודל מסוים, לחץ על לחצן ציירתמונה של לחצן 'צייר' ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. בתיבות רוחב וגובה, הזן את הרוחב והגובה החדשים ולאחר מכן לחץ על אישור.

הטיית אובייקט

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על בחר ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לבחור את האזור או האובייקט.

 2. לחץ על שנה גודל.

 3. בתיבת הדו-שיח שינוי גודל והטיה, הקלד את מידת ההטיה הרצויה עבור האזור שנבחר (במעלות) בתיבות אופקי ואנכי באזור הטיה (מעלות) ולאחר מכן לחץ על אישור.

העברה והעתקת אובייקטים

לאחר בחירת אובייקט, באפשרותך לגזור או להעתיק את הפריט שנבחר. פונקציה זו מאפשרת לך להשתמש באותו אובייקט פעמים רבות בתמונה או להעביר אובייקט (לאחר שבחרת אותו) לחלק אחר בתמונה.

הצג הכל

גזירה והדבקה

השתמש בגזורתמונה של לחצן 'גזור' כדי לגזור אובייקט שנבחר והדבק אותו בחלק אחר של התמונה. בעת גזירת האזור הנבחר, האזור שנגזר יוחלף בצבע הרקע. לכן, אם לתמונה שלך יש צבע רקע מלא, ייתכן שתרצה להחליף את הצבע של צבע 2 כך שיתאים לצבע הרקע לפני גזירת האובייקט.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תמונה, לחץ על בחר ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לבחור את השטח או האובייקט שברצונך לגזור.

 2. בקבוצה לוח, לחץ על גזור.

 3. בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

 4. בעת שהאובייקט עדיין נמצא בבחירה, העבר אותו למקום חדש בתמונה שבו ברצונך שהוא יופיע.

העתקה והדבקה

השתמש בהעתקתמונה של לחצן 'העתק' כדי להעתיק אובייקט שנבחר ב'צייר'. פונקציה זו שימושית אם קיימים קווים, צורות או טקסט שברצונך שיופיעו פעמים מרובות בתמונה.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תמונה, לחץ על בחר ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לבחור את השטח או האובייקט שברצונך להעתיק.

 2. בקבוצה לוח, לחץ על העתק.

 3. בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

 4. בעת שהאובייקט עדיין נמצא בבחירה, העבר אותו למקום חדש בתמונה שבו ברצונך שהחלק המועתק יופיע.

הדבקת תמונה ב'צייר'

השתמש בהדבק מתוך כדי להדביק קובץ תמונה קיים ב'צייר'. לאחר הדבקת קובץ התמונה, באפשרותך לערוך אותה מבלי לשנות את המקור (כל עוד אתה שומר את התמונה הערוכה תחת שם קובץ שונה משם הקובץ של המקור).

 1. בקבוצה לוח, לחץ על החץ מתחת להדבק ולאחר מכן לחץ על הדבק מתוך.

 2. חפש את קובץ התמונה שברצונך להדביק ב'צייר', לחץ עליו ולאחר מכן לחץ על פתח.

עבודה עם צבע

ישנם מספר כלים המיועדים במיוחד לסייע לך לעבוד עם צבע ב'צייר'. כלים אלה מאפשרים לך להשתמש בצבעים הרצויים בעת הציור והעריכה ב'צייר'.

הצג הכל

תיבות צבע

תיבות הצבעים מציינות את הצבעים הנוכחיים עבור צבע 1 (צבע קידמה) ועבור צבע 2 (צבע רקע). אופן השימוש בהן תלוי במה שאתה עושה ב'צייר'.

תמונה של תיבות הצבעים
תיבות הצבע
 • בעת השימוש בתיבות הצבע, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את צבע הקידמה הנבחר, בכרטיסיה בית, בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1 ולאחר מכן לחץ על ריבוע צבע.

  • כדי לשנות את צבע הרקע הנבחר, בכרטיסיה בית, בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 2 ולאחר מכן לחץ על ריבוע צבע.

  • כדי לצבוע עם צבע הקידמה הנבחר, גרור את המצביע.

  • כדי לצבוע עם צבע הרקע הנבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בזמן שאתר גורר את המצביע.

בורר הצבעים

השתמש בכלי בורר הצבעיםתמונה של הכלי בורר צבעים כדי להגדיר את צבע הקידמה או הרקע הנוכחי. על-ידי בחירת צבע מהתמונה, באפשרותך לוודא שאתה משתמש בצבע הרצוי בעת הציור ב'צייר', כך שהצבעים יהיו תואמים.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על בורר צבעיםתמונה של הכלי בורר צבעים.
 2. לחץ על הצבע בתמונה שברצונך להגדיר כצבע הקידמה, או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצבע בתמונה שברצונך להגדיר כצבע הרקע.

מילוי בצבע

השתמש בכלי מלא בצבעתמונה של הכלי 'מילוי בצבע' כדי למלא את התמונה כולה או צורה תחומה כלשהי בצבע.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על מלא בצבעתמונה של הכלי 'מילוי בצבע'.
 2. בקבוצה צבעים, לחץ על צבע 1, לחץ על צבע ולאחר מכן לחץ בתוך האזור כדי למלא אותו.

 3. כדי להסיר את הצבע ולהחליף אותו בצבע הרקע במקום זאת, לחץ על צבע 2, לחץ על צבע ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האזור כדי למלא אותו.

עריכת צבעים

השתמש בעריכת צבעיםתמונה של 'עריכת צבעים' כדי לבחור צבע חדש. ערבוב צבעים ב'צייר' מאפשר לך לבחור את הצבע המדויק שבו ברצונך להשתמש.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה צבעים, לחץ על עריכת צבעים.

 2. בתיבת הדו-שיח עריכת צבעים, לחץ על צבע בלוח הצבעים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הצבע יופיע באחת מתיבות הצבעים, כך שתוכל להשתמש בצבע זה ב'צייר'.

הצגת התמונה

שינוי התצוגה ב'צייר' מאפשר לך לבחור את האופן שבו ברצונך לעבוד על התמונה. באפשרותך להגדיל את התצוגה של חלק מסוים בתמונה או של התמונה כולה בהתאם לרצונך. לעומת זאת, באפשרותך להקטין את התצוגה אם התמונה גדולה מדי. בנוסף, באפשרותך להציג סרגלים וקווי רשת בעת העבודה ב'צייר', היכולים לסייע בשיפור עבודתך ב'צייר'.

הצג הכל

זכוכית מגדלת

השתמש בכלי זכוכית מגדלתתמונה של הכלי 'זכוכית מגדלת' כדי להגדיל חלק כלשהו של התמונה.
 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על זכוכית מגדלתתמונה של הכלי 'זכוכית מגדלת', הזז את הזכוכית המגדלת ולאחר מכן לחץ על החלק של התמונה המוצג במרובע כדי להגדיל את התצוגה של חלק זה.

  גרור את פסי הגלילה האופקיים והאנכיים בצד התחתון השמאלי של החלון כדי לעבור ממקום אחד בתמונה למקום אחר בה.

 2. כדי להקטין את רמת גודל התצוגה, לחץ שוב באמצעות לחצן העכבר הימני על זכוכית המגדלת.

הגדלה והקטנה של התצוגה

השתמש בהגדל תצוגה והקטן תצוגה כדי לראות תצוגה גדולה יותר או קטנה יותר של התמונה. לדוגמה, ייתכן שברצונך לערוך חלק קטן שלה ויהיה לך צורך להגדיל את התצוגה כדי לראותו. או במקרה ההפוך, התמונה עשויה להיות גדולה מדי מכדי להתאים למסך, כך שיהיה עליך להקטין את התצוגה כדי לצפות בה בשלמותה.

ב'צייר', ישנן כמה דרכים שונות כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, בהתאם למה שברצונך לעשות.

 1. כדי להגדיל את רמת גודל התצוגה, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה גודל תצוגה, לחץ על הגדל תצוגה.

 2. כדי להקטין את רמת גודל התצוגה, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה גודל תצוגה, לחץ על הקטן תצוגה.

 3. כדי להציג את התמונה בגודלה בפועל בחלון 'צייר', בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה גודל תצוגה, לחץ על 100%.

עצה

 • כדי להגדיל ולהקטין תצוגה של תמונה, באפשרותך גם ללחוץ על לחצני 'הגדל תצוגה' תמונה של לחצן 'הגדל תצוגה' או 'הקטן תצוגה' תמונה של לחצן 'הקטן תצוגה' במחוון גודל התצוגה בתחתית חלון ה'צייר' כדי להגדיל או להקטין את רמת גודל התצוגה.
  תמונה של מחוון 'גודל תצוגה'
  מחוון גודל התצוגה

סרגלים

השתמש בסרגלים כדי להציג סרגל אופקי בראש שטח הציור וסרגל אנכי בצידו הימני של שטח הציור. הסרגלים מאפשרים לך להציג את ממדי התמונה, דבר שיכול להועיל בעת שינוי גודלן של תמונות.

 1. כדי להציג סרגלים, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג או הסתר, בחר בתיבת הסימון סרגלים.

 2. כדי להסתיר סרגלים, נקה את תיבת הסימון סרגלים.

קווי רשת

השתמש בקווי רשת כדי ליישר צורות וקווים בעת הציור ב'צייר'. קווי הרשת הם מועילים משום שהם מספקים התייחסות חזותית עבור הגדלים של אובייקטים בעת הציור, ויכולים לסייע ביישור אובייקטים.

 1. כדי להציג קווי רשת, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג או הסתר, בחר בתיבת הסימון קווי רשת.

 2. כדי להסתיר קווי רשת, נקה את תיבת הסימון קווי רשת.

מסך מלא

השתמש במסך מלאתמונה של לחצן 'מסך מלא'כדי להציג את התמונה במסך מלא.
 1. כדי להציג את התמונה על המסך כולו, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגה, לחץ על מסך מלא.

 2. כדי לצאת ממסך מלא ולחזור אל חלון ה'צייר', לחץ על התמונה.

שמירה ושימוש בתמונה

בעת עריכה ב'צייר', עליך לשמור את עבודתך לעתים קרובות כך שלא תאבד אותה בטעות. לאחר שמירת התמונה, באפשרותך להשתמש בה במחשב או לשתף אותה עם אחרים באמצעות הדואר האלקטרוני.

הצג הכל

שמירת תמונה בפעם הראשונה

בעת שמירת תמונה חדשה בפעם הראשונה, יהיה עליך להעניק לה שם קובץ.

 1. לחץ על לחצן ציירתמונה של לחצן 'צייר' ולאחר מכן לחץ על שמור.
 2. בתיבה שמור כסוג, בחר את תבנית הקובץ הרצויה.

 3. בתיבה שם קובץ, הקלד שם ולאחר מכן לחץ על שמור.

פתיחת תמונה

במקום להתחיל עם תמונה חדשה, ייתכן שתרצה לפתוח תמונה קיימת ולערוך אותה ב'צייר'.

 1. לחץ על לחצן ציירתמונה של לחצן 'צייר' ולאחר מכן לחץ על פתח.
 2. חפש את התמונה שברצונך לפתוח ב'צייר', לחץ עליה ולאחר מכן לחץ על פתח.

הגדרת התמונה כרקע שולחן העבודה

באפשרותך גם להגדיר את התמונה כך שתשמש כרקע עבור שולחן העבודה במחשב שלך.

 1. לחץ על לחצן ציירתמונה של לחצן 'צייר' ולאחר מכן לחץ על שמור.
 2. לחץ על לחצן ציירתמונה של לחצן 'צייר', הצבע על קבע כרקע שולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על אחת מהגדרות רקע שולחן העבודה.

שליחת התמונה בדואר אלקטרוני

אם מותקנת במחשב תוכנית דואר אלקטרוני שתצורתה נקבעה, באפשרותך לצרף תמונה להודעת דואר אלקטרוני ולאחר מכן לשתף אותה עם אחרים באמצעות הדואר האלקטרוני.

 1. לחץ על לחצן ציירתמונה של לחצן 'צייר' ולאחר מכן לחץ על שמור.
 2. לחץ על לחצן ציירתמונה של לחצן 'צייר' ולאחר מכן לחץ על שלח בדואר אלקטרוני.
 3. בהודעת הדואר האלקטרוני, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם, הקלד הודעה קצרה ולאחר מכן שלח את הודעת הדואר האלקטרוני שאליה מצורפת התמונה.