'כתבן' הינו תוכנית לעריכת טקסט, שבה באפשרותך להשתמש ליצירה ועריכה של מסמכים. שלא כמו 'פנקס רשימות', מסמכים של 'כתבן' יכולים לכלול עיצוב וגרפיקה עשירים, ובאפשרותך ליצור קישור לאובייקטים, כגון תמונות או מסמכים אחרים, או להטביע אותם.

תמונה של חלון היישום 'כתבן'
חלון כתבן

יצירה, פתיחה ושמירה של מסמכים

 1. פתח את 'כתבן' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד כתבן ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על כתבן.

 2. השתמש בפקודות הבאות כדי ליצור, לפתוח או לשמור מסמכים:

  לשם בצע פעולה זו
  לשם

  יצירת מסמך חדש

  בצע פעולה זו
  לחץ על לחצן התפריט של כתבןתמונה של לחצן תפריט 'כתבן' ולאחר מכן לחץ על חדש.
  לשם

  פתיחת מסמך

  בצע פעולה זו
  לחץ על לחצן התפריט של כתבןתמונה של לחצן תפריט 'כתבן' ולאחר מכן לחץ על פתח.
  לשם

  שמירת מסמך

  בצע פעולה זו
  לחץ על לחצן התפריט של כתבןתמונה של לחצן תפריט 'כתבן' ולאחר מכן לחץ על שמור.
  לשם

  שמירת מסמך בשם או תבנית חדשים

  בצע פעולה זו
  לחץ על לחצן התפריט של כתבןתמונה של לחצן תפריט 'כתבן', הצבע על שמירה בשם ולאחר מכן לחץ על התבנית שבה ברצונך לשמור את המסמך.

הערה

 • ניתן להשתמש ב'כתבן' כדי לפתוח ולשמור מסמכי טקסט (‎.txt), קבצי טקסט עשיר (‎.rtf), מסמכי Word ‏(‎.docx) ומסמכי 'טקסט OpenDocument' ‏(‎.odt). מסמכים בתבניות אחרות נפתחים כמסמכי טקסט פשוט ועשויים שלא להופיע כצפוי.

עיצוב מסמכים

עיצוב מתייחס למראה הטקסט במסמך כמו גם לאופן שבו הוא מאורגן. באפשרותך להשתמש ברצועת הכלים, הממוקמת מתחת לפס הכותרת, כדי לשנות בקלות את העיצוב במסמך. לדוגמה, באפשרותך לבחור מתוך מגוון רחב של גופנים וגדלים של גופנים, וכן באפשרותך להגדיר כמעט כל צבע שתרצה עבור הטקסט. באפשרותך גם לשנות בקלות את אופן יישור המסמך.

 1. פתח את 'כתבן' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד כתבן ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על כתבן.

 2. השתמש בפקודות הבאות כדי לשנות את עיצוב המסמך:

  לשם בצע פעולה זו
  לשם

  שינוי מראה הטקסט במסמך

  בצע פעולה זו

  בחר את הטקסט שברצונך לשנות ולאחר מכן השתמש בלחצנים בכרטיסיה בית בקבוצה גופן. לקבלת מידע נוסף אודות פעולתו של כל לחצן, רחף מעל הלחצן כדי לקבל תיאור.

  לשם

  שינוי אופן יישור הטקסט במסמך

  בצע פעולה זו

  בחר את הטקסט שברצונך לשנות ולאחר מכן השתמש בלחצנים בכרטיסיה בית בקבוצה פיסקה. לקבלת מידע נוסף אודות פעולתו של כל לחצן, רחף מעל הלחצן כדי לקבל תיאור.

הוספת תאריכים ותמונות למסמכים

 1. פתח את 'כתבן' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד כתבן ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על כתבן.

 2. השתמש בפקודות הבאות כדי להוסיף את התאריך הנוכחי או תמונה:

  לשם בצע פעולה זו
  לשם

  הוספת התאריך הנוכחי

  בצע פעולה זו
  1. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, לחץ על תאריך ושעה.

  2. לחץ על העיצוב הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  לשם

  הוספת תמונה

  בצע פעולה זו
  1. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, לחץ על תמונה.

  2. אתר את התמונה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על פתח.

  לשם

  הוספת ציור

  בצע פעולה זו
  1. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, לחץ על ציור של 'צייר'.

  2. צור את הציור שברצונך להוסיף ולאחר מכן סגור את 'צייר'.

הצגת מסמכים

 1. פתח את 'כתבן' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד כתבן ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על כתבן.

 2. השתמש בפקודות הבאות כדי להציג מסמכים:

  לשם בצע פעולה זו
  לשם

  הגדלה או הקטנה של רמת גודל התצוגה

  בצע פעולה זו

  בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה גודל תצוגה, לחץ על הגדל תצוגה או על הקטן תצוגה.

  לשם

  הצגת המסמך בגודלו הממשי

  בצע פעולה זו

  בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה גודל תצוגה, לחץ על 100%.

  לשם

  הצגת הסרגל

  בצע פעולה זו

  בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג או הסתר, בחר בתיבת הסימון סרגל.

  לשם

  הצגת שורת המצב

  בצע פעולה זו

  בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג או הסתר, בחר בתיבת הסימון שורת מצב.

  לשם

  שינוי הגדרות גלישת השורות

  בצע פעולה זו

  בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הגדרות, לחץ על גלישת שורות ולאחר מכן לחץ על ההגדרה הרצויה.

  לשם

  שינוי יחידת המידה בסרגל

  בצע פעולה זו

  בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הגדרות, לחץ על יחידות מידה ולאחר מכן לחץ על היחידות הרצויות.

עצה

 • כדי להגדיל ולהקטין תצוגה במסמך, באפשרותך גם ללחוץ על הלחצנים הגדל תצוגהתמונה של לחצן 'הגדל תצוגה' או הקטן תצוגהתמונה של לחצן 'הקטן תצוגה' במחוון גודל תצוגה שבפינה השמאלית התחתונה של החלון כדי להגדיל או להקטין את גודל התצוגה.
  תמונה של מחוון 'גודל תצוגה'
  מחוון גודל תצוגה

שינוי שולי העמוד

 1. פתח את 'כתבן' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד כתבן ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על כתבן.

 2. לחץ על לחצן התפריט של כתבןתמונה של לחצן תפריט 'כתבן', לחץ על הגדרת עמוד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הדפסת מסמכים

 1. פתח את 'כתבן' על-ידי לחיצה על לחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל'. בתיבת החיפוש, הקלד כתבן ולאחר מכן, ברשימת התוצאות, לחץ על כתבן.

 2. לחץ על לחצן התפריט של כתבןתמונה של לחצן תפריט 'כתבן', לחץ על הדפס ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הערה

 • באפשרותך להשתמש ב'הצג לפני הדפסה' כדי לצפות במראה המסמך שלך לפני ההדפסה. כדי להשתמש ב'הצגה לפני הדפסה', לחץ על לחצן התפריט של כתבןתמונה של לחצן תפריט 'כתבן', הצבע על הדפס ולאחר מכן לחץ על הצג לפני הדפסה. לאחר שסיימת לצפות בתצוגה המקדימה של המסמך, לחץ על סגור את 'הצגה לפני הדפסה'.