צפייה בטלוויזיה ב- Windows Media Center


אם המחשב שלך כולל את החומרה הדרושה, באפשרותך להשתמש ב- Windows Media Center כדי לצפות, להשהות ולהריץ אחורה תוכניות טלוויזיה בשידור חי ותוכניות טלוויזיה מוקלטות במחשב.

האפשרות 'שידור טלוויזיה חי' ב- Windows Media Center
צפייה בשידור טלוויזיה חי ב- Windows Media Center

כדי לפתור בעיות הקשורות לצפייה בשידור טלוויזיה חי, ראה צפייה בטלוויזיה ב- Windows Media Center: שאלות נפוצות.

כדי לחפש את תוכניות הטלוויזיה המשודרות כעת או מאוחר יותר, עיין בלוחות השידורים במדריך. המדריך מציג מידע אודות כל תוכניות הטלוויזיה הזמינות עבורך לצפייה או להקלטה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש במדריך ב- Windows Media Center.

כדי לצפות בשידור טלוויזיה חי ב- Media Center, אתה זקוק לשני דברים:

 • מקלט טלוויזיה (התקן שניתן לחבר למחשב באמצעות חריץ הרחבה פנימי או יציאת הרחבה חיצונית, כגון יציאת USB)

 • מקור שידורי טלוויזיה (כמו למשל מאנטנת טלוויזיה או משקע טלוויזיה בכבלים)

אם אין לך מקלט טלוויזיה, או אם אינך מעוניין לרכוש מקלט כזה, ייתכן שתוכל להשתמש ב- Media Center לצפייה בטלוויזיה באינטרנט (תוכניות טלוויזיה המוזרמות דרך האינטרנט), תלוי באזור שבו אתה גר.

ניתן לשלוט ב- Media Center בשתי דרכים עיקריות: באמצעות עכבר ולוח מקשים, או באמצעות שלט רחוק של Media Center. מרבית ההליכים בנושא זה מתייחסים לשיטת העכבר ולוח המקשים, אך שיטת השלט הרחוק היא לרוב חוויה מהנה יותר. קיימים סוגים רבים של שלטים רחוקים של Media Center הזמינים לקניה - ודא שהסוג שברצונך לקנות תואם למחשב שלך.

פקדי הפעלה ב- Windows Media Center
פקדי ההפעלה בעת שימוש בעכבר לשליטה ב- Media Center
הצג הכל

צפייה בטלוויזיה בשידור חי

 1. לחץ על לחצן התחללחצן התחל, לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על Windows Media Center.
 2. כדי להתחיל בצפיה בטלוויזיה בשידור חי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • במסך התחל של Windows Media Center, גלול אל טלוויזיה ולאחר מכן לחץ על שידור טלוויזיה חי.

  • במסך התחל של Windows Media Center, גלול אל טלוויזיה, לחץ על מדריך, אתר את תוכנית הטלוויזיה שבה ברצונך לצפות ולאחר מכן לחץ על תוכנית המשודרת כעת.

 3. כדי לשלוט בהפעלה של טלוויזיה בשידור חי, הזז את העכבר כך שיופיעו פקדי ההפעלה ולאחר מכן בצע פעולה כשלהי מבין הפעולות הבאות:

  • לחץ על לחצן השההלחצן 'השהה' כדי להשהות זמנית את התוכנית. באפשרותך להשאיר תוכנית במצב השהיה במשך כ- 40 דקות. כאשר תהיה מוכן לחדש את הפעלת התוכנית מהנקודה שבה הפסקת, לחץ על לחצן הפעללחצן 'הפעל'.
  • הזז את המחוון המופיע מעל פקדי ההפעלה לנקודה אחרת כדי להתחיל לצפות מנקודה זו בתוכנית הטלוויזיה.

  • לחץ על לחצן דלג אחורהלחצן 'דלג אחורה' או על לחצן הרץ אחורה לצפייה חוזרת בדבר מה ולחץ על לחצן דלג קדימהלחצן 'דלג קדימה' או על לחצן הרץ קדימה כדי להתקדם בתוכנית.
  • לחץ על לחצן הגבר עוצמהלחצן 'הגבר עוצמה' או על לחצן הקטן עוצמהלחצן 'הקטן עוצמה' כדי להגביר או להקטין את עוצמת הקול ולחץ על לחצן השתקלחצן 'השתק' כדי להפעיל או לבטל את הצליל.
  • לחץ על לחצן העבר ערוץ אחורהלחצן 'העבר ערוץ אחורה' או על לחצן העבר ערוץ קדימהלחצן 'העבר ערוץ קדימה' כדי לעבור ערוץ אחד למטה או ערוץ אחד למעלה, בהתאמה.
  • לחץ על לחצן השההלחצן 'השהה' ולאחר מכן לחץ על לחצן דלג קדימהלחצן 'דלג קדימה' מספר פעמים כדי לעבור קדימה תמונה אחר תמונה.
  • לחץ על לחצן השההלחצן 'השהה' ולאחר מכן לחץ על לחצן הרץ קדימה פעם אחת, פעמיים, שלוש או ארבע פעמים כדי לעבור קדימה במהירויות שונות.
 4. לאחר סיום הצפייה בטלוויזיה בשידור חי, הזז את העכבר ולאחר מכן לחץ על לחצן עצורלחצן 'עצור'.

הערה

 • ייתכן שחלק מפקדי ההפעלה לא יהיו זמינים, תלוי בגודל חלון ה- Media Center. כדי לראות את כל פקדי ההפעלה, הגדל את גודל החלון, או עבור למצב מסך מלא על-ידי לחיצה על לחצן הגדללחצן 'הגדל' בפינה השמאלית העליונה.

צפייה בטלוויזיה בשידור חי באמצעות שלט רחוק של Media Center

 1. כדי להשתמש בשלט רחוק של Media Center כדי להתחיל לצפות בטלוויזיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בשלט, הקש על לחצן LIVE TV.

  • לחץ על לחצן GUIDE, אתר את תוכנית הטלוויזיה שבה ברצונך לצפות ולאחר מכן לחץ על לחצן OK.

 2. כדי לשלוט בהפעלה של טלוויזיה בשידור חי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על לחצן CH + או על לחצן CH - כדי לעבור ערוץ אחד למעלה או ערוץ אחד למטה, בהתאמה.

  • לחץ על לחצן ENTER כדי לחזור במהירות אל הערוץ האחרון שבו צפית.

  • לחץ על לחצן FWD או על לחצן SKIP כדי להתקדם בתוכנית.

  • לחץ על לחצן REW או על לחצן REPLAY לצפייה חוזרת בדבר מה.

 3. לאחר סיום הצפייה בטלוויזיה בשידור חי, לחץ על לחצן STOP.

כדי לחפש סרטים המתוזמנים לשידור

 1. לחץ על לחצן התחללחצן התחל, לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על Windows Media Center.
 2. כדי למצוא סרטים המשודרים בטלוויזיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • במסך ההתחלה של Windows Media Center, גלול אל סרטים ולאחר מכן לחץ על מדריך סרטים.

  • במסך ההתחלה של Windows Media Center, גלול אל סרטים, לחץ על חפש, בחר קטגוריית חיפוש (כגון במאי סרט) ולאחר מכן הזן את קריטריוני החיפוש שלך.

הערה

 • דרוש מקלט טלוויזיה אנלוגי או דיגיטלי כדי להפעיל ולהקליט שידור טלוויזיה חי ב- Windows Media Center. אם המחשב שלך לא הגיע עם מקלט טלוויזיה, ייתכן שתוכל להוסיף מקלט טלוויזיה. לקבלת מידע נוסף אודות השגת מקלט טלוויזיה, ראה קבל עזרה עבור מקלט הטלוויזיה או פנה ליצרן המחשב.זקוק לעזרה נוספת?