מדוע Internet Explorer חוסם פקדי ActiveX מסוימים?


Internet Explorer חוסם את השימוש בפקד ActiveX על-ידי אתר אינטרנט במחשב, אם אתר האינטרנט מנסה להשתמש בפקד ה- ActiveX באופן שעלול להיות לא בטוח.

הצג הכל

מהו פקד ActiveX?

פקדי ActiveX והרחבות דפדפן אינטרנט הם תוכניות קטנות בעלות שימושים רבים באינטרנט. פריטים אלה יכולים להפוך את הגלישה למהנה יותר על-ידי הוספת סרגלי כלים, עדכוני מניות, וידאו, תוכן מונפש ועוד. עם זאת, תוכניות אלה יכולות לפעול באופן לקוי או לספק לך תוכן שאינך מעוניין בו. במקרים מסוימים, ניתן להשתמש בתוכניות אלה כדי לאסוף מהמחשב מידע בדרכים שאינן לרוחך, לגרום נזק למידע במחשב, להתקין תוכנה במחשב ללא אישורך או לאפשר למשתמש אחר לשלוט במחשב מרחוק. בהתחשב בסיכונים אלה, מומלץ שתתקין פקדי ActiveX או הרחבות רק אם יש לך אמון מלא במוציא לאור שלהם ובאתר האינטרנט שמציע אותם.

מה יש לעשות כאשר Internet Explorer חוסם את ההתקנה או את השימוש בפקד ActiveX?

עליך תמיד להיות זהיר בעת מתן אישור לאתרי אינטרנט להתקין או להפעיל פקדי ActiveX במחשב שלך. אם פקד ActiveX אינו חיוני לפעולות המחשב שלך, נסה להימנע מהתקנתו.

אם אתה מנסה להחליט אם להתקין הרחבה או פקד ActiveX מסוימים, שאל את עצמך את השאלות הבאות:

  • האם יש לך אמון באתר האינטרנט המספק את הפקד?

    אל תתקין פקד ActiveX אם אינך בוטח באתר האינטרנט שמספק אותו. לקבלת מידע אודות קבלת ההחלטה אם לבטוח באתר אינטרנט, ראה מתי לתת אמון באתר אינטרנט.

  • האם ידוע לך למה מיועד הפקד ומה הוא יבצע במחשב?

    על אתר האינטרנט להסביר למה מיועדים ההרחבה או פקד ה- ActiveX האמורים ולספק פרטים מיוחדים שעליך לדעת לפני ההתקנה. אם מידע זה אינו זמין, עליך להימנע מהתקנת הפקד.

אם עדיין ברצונך להתקין או להפעיל את פקד ה- ActiveX, לחץ על סרגל המידע הזהוב שמופיע בחלק העליון של דף האינטרנט ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות.זקוק לעזרה נוספת?