עבודה עם תמונות דיגיטליות


הדפסה של צילומים דרשה בעבר חדר חושך או מעבדת צילום מקצועית - שלא לדבר על הכשרה מתקדמת. אך בעשור האחרון, מצלמות דיגיטליות ומחשבים חוללו מהפכה בענף הצילום, כך שכל אחד יכול להדפיס צילומים בבית. במאמר זה, תלמד כיצד הכלים ב- Windows יכולים לסייע לך להציג, לארגן ולהדפיס את התמונות הדיגיטליות שלך.

העברת תמונות מהמצלמה למחשב

רוב המצלמות הדיגיטליות מאחסנות תמונות בכרטיס זיכרון CompactFlash או בכרטיס דיגיטלי מאובטח (SD). כשאתה מוכן להציג, לארגן או להדפיס את התמונות שלך, עליך לייבא את התמונות אל המחשב שלך. לאחר מכן תוכל למחוק את התמונות בכרטיס הזיכרון ולהשתמש בו כדי לצלם תמונות חדשות.

ניתן לייבא תמונות בשתי דרכים עיקריות:

 • חיבור ישיר של המצלמה. באפשרותך לייבא תמונות על-ידי חיבור המצלמה ישירות למחשב באמצעות כבל אפיק טורי אוניברסלי (USB). בשיטה זו, המצלמה חייבת להיות פועלת, לכן ייבוא התמונות יצרוך מתח סוללה כלשהו. בנוסף, עליך לשמור שהכבל יהיה בהישג יד אם אתה מייבא תמונות על בסיס קבוע.

  איור של כבל USB
  כבל USB
 • שימוש בקורא כרטיסי זיכרון. הדרך המהירה ביותר לייבא תמונות כוללת שימוש בקורא כרטיסי זיכרון. הסר את כרטיס הזיכרון מהמצלמה, הכנס אותו לקורא הכרטיסים ולאחר מכן חבר את קורא הכרטיסים ליציאת USB של המחשב. מחשבים רבים כוללים קוראי כרטיסים מוכללים, ומאפשרים להכניס את כרטיסי הזיכרון ישירות למחשב.

  איור של קורא כרטיסי זיכרון
  קורא כרטיסי זיכרון

לא משנה באיזו שיטה תבחר, Windows אמור לזהות את המצלמה או את קורא הכרטיסים שלך באופן אוטומטי כשאתה מחבר אותו למחשב שלך. לאחר מכן, בצע את השלבים שלהלן:

 1. בתיבת הדו-שיח הפעלה אוטומטית, לחץ על יבא תמונות וסרטי וידאו באמצעות Windows. ‏‏Windows יאתר את התמונות (וקבצי וידאו) בכרטיס הזיכרון שלך.

  תמונה של תיבת הדו-שיח 'הפעלה אוטומטית'
  תיבת דו-שיח זו מופיעה כאשר אתה מחבר מצלמה למחשב שלך או מכניס כרטיס זיכרון לקורא כרטיסים.
 2. לאחר ש- Windows יאתר את התמונות, תוצג לך שאלה אם ברצונך ליצור תג (מילה או ביטוי קצר המתארים את הקבוצה) עבור התמונות שאתה מייבא. אם אתה מעוניין, הקלד שם תג בתיבה תייג תמונות אלה (אופציונלי). אם לתמונות המיובאות אין מאפיינים משותפים כלשהם, דלג על שלב זה. תמיד תוכל להוסיף תגיות לתמונות נפרדות בשלב מאוחר יותר (ראה "ארגון ואיתור תמונות" במאמר זה).

  תמונה של תיבת הדו-שיח 'ייבוא תמונות וסרטי וידאו'
  באפשרותך להוסיף תג לתמונות כאשר אתה מייבא אותן.
 3. לחץ על ייבוא.

 4. כאשר Windows מתחיל לייבא את קבצי התמונות והווידאו, בחר בתיבת הסימון מחק לאחר הייבוא אם ברצונך למחוק את התמונות ואת סרטוני הווידאו מכרטיס הזיכרון לאחר השלמת הייבוא. פעולה זו מפנה מקום על הכרטיס, כך שתוכל לצלם תמונות נוספות.

  תמונה של תיבת הדו-שיח 'ייבוא תמונות וסרטי וידאו'
  בחר בתיבת הסימון כדי למחוק את התמונות המיובאות מכרטיס הזיכרון.

לאחר ייבוא התמונות, הן יופיעו ב'מציג התמונות של Windows'.

עצה

 • באפשרותך להשתמש בהתקן הנקרא סורק כדי להמיר צילומים רגילים לתמונות דיגיטליות.

הספריה 'תמונות' ו'מציג התמונות של Windows'

הספריה 'תמונות' היא הדרך העיקרית לאתר ולארגן תמונות במחשב שלך. כדי לפתוח את הספריה 'תמונות', לחץ על הלחצן התחלתמונה של לחצן 'התחל', ולאחר מכן לחץ על תמונות.
תמונה של הספריה 'תמונות'
הספריה 'תמונות'

'מציג התמונות של Windows' הוא תכונה ב- Windows המאפשרת לך להציג ולהדפיס את התמונות הדיגיטליות שלך. לחץ פעמיים על תמונה בספריה 'תמונות' כדי לפתוח אותה ב'מציג התמונות של Windows'.

'מציג התמונות של Windows' והספריה 'תמונות' יכולים לבצע את אותן פעולות. לדוגמה, באפשרותך להציג תמונות, להדפיס תמונות ולראות הצגת שקופיות של התמונות, הן מהספריה 'תמונות' והן מ'מציג התמונות'. אם כן, באיזו אפשרות כדאי להשתמש?

באופן כללי, הספריה 'תמונות' היא המקום לחיפוש וארגון התמונות שלך. הספריה 'תמונות' מאפשרת לך לראות את כל התמונות שלך במקום אחד ומאפשרת להציגן בקלות לפי תאריך, תג או קריטריונים אחרים. באמצעות 'מציג התמונות של Windows', באפשרותך לסובב, להגדיל, להציג תמונות בגודל מלא ולהציגן כהצגת שיקופיות.

עבודה עם תמונות

אחרי שהתמונות נמצאות בתוך המחשב, ייתכן שתרצה לעבוד איתן. באפשרותך להציג מספר תמונות על מסך אחד, להציג תמונה בודדת בגודל מלא, לסובב את התמונות שלך ולראותן כהצגת שיקופיות.

השימוש בתמונות ממוזערות

הספריה 'תמונות' מאפשרת לך להציג את התמונות שלך כתמונות ממוזערות - גרסאות מוקטנות של התמונות בגודל מלא. כדי להציג מספר רב ככל האפשר של תמונות ממוזערות, הגדל את חלון הספריה 'תמונות' כך שימלא את כל המסך על-ידי לחיצה על לחצן הגדל של החלון תמונה של לחצן 'הגדל'.
כדי לשנות את גודל התמונות הממוזערות, לחץ על לחצן תצוגותתמונה של לחצן 'תצוגות' בספריה 'תמונות' ולאחר מכן הזז את המחוון מעלה או מטה. באפשרותך להקטין את התמונות הממוזערות כדי לעיין במהירות באוסף גדול של תמונות. לחלופין, הגדל את התמונות הממוזערות כדי לראות יותר פרטים בכל תמונה. שינוי הגודל של תמונות ממוזערות אינו משפיע על גירסת הגודל המלא של התמונה.

כדי לחזור לתמונות הממוזערות בגודל בינוני, לחץ על לחצן תצוגות ולאחר מכן לחץ על סמלים בינוניים.

סיבוב תמונה

תמונות אנכיות עשויות להופיע על הצד ב'מציג התמונות של Windows'. באפשרותך לסובב תמונות אלה לכיוון הנכון על-ידי לחיצה על לחצן סובב נגד כיוון השעוןתמונה של לחצן 'סובב נגד כיוון השעון' ב'מציג התמונות של Windows' או על לחצן סובב בכיוון השעוןתמונה של לחצן 'סובב בכיוון השעון' ב'מציג התמונות של Windows'.

הצגת תמונה בגודל מלא

כדי להציג תמונה כך שתמלא את רוב החלון של 'מציג התמונות', לחץ פעמיים על התמונה בספריה 'תמונות'.

כדי לראות את התצוגה הגדולה ביותר האפשרית של התמונה, הגדל את החלון של 'מציג התמונות'.

כדי להגדיל חלק מהתמונה, לחץ על לחצן גודל תצוגה והזז את המחוון למעלה. בזמן שאתה מגדיל את התמונה, באפשרותך לגרור כל חלק של התמונה באמצעות מצביע הידתמונה של מצביע היד כדי להזיז את התמונה. כדי לחזור לתצוגה הרגילה, לחץ על לחצן התאם לחלוןתמונה של לחצן 'התאם לחלון' ב'מציג התמונות של Windows'.

צפייה בהצגת שקופיות של התמונות

באפשרותך להציג את התמונות הדיגיטליות כהצגת שקופיות על מסך מלא, הפועלת באופן אוטומטי.

כדי להפעיל הצגת שקופיות, לחץ פעמיים על תמונה כדי לפתוח אותה ב'מציג התמונות' ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעל הצגת שקופיות שבתחתית 'מציג התמונות'. הצגת השיקופיות תכלול את כל התמונות בתצוגה הנוכחית.

תמונה של לחצן 'הפעל הצגת שקופיות'
לחצן 'הפעל הצגת שקופיות'

בעת הפעלת הצגת שקופיות, באפשרותך להשהותה, לכוונן את מהירותה, לעבור קדימה או אחורה ולבחור אם תמונות יוצגו באופן אקראי או ברצף. כדי להציג את בקרי הצגת השיקופיות, לחץ על הצגת שיקופיות באמצעות לחצן העכבר הימני.

כדי לסיים הצגת שקופיות, הקש ESC או לחץ על יציאה בתפריט הקיצור של הצגת השקופיות.

ארגון ואיתור תמונות

אם אתה משמש במצלמה דיגיטלית באופן קבוע, תצבור במהירות מאות או אלפי תמונות במחשב. כאשר יהיה עליך לאתר תמונה ספציפית באוסף, הכלים בספריה 'תמונות' יכולים לסייע לך.

חיפוש תמונות לפי תאריך

המצלמה הדיגיטלית מתייגת תמונות עם התאריך שבו הן צולמו. בספריה 'תמונות', באפשרותך לעיין ולמצוא תמונות לפי שנה, חודש או יום שבהם הן צולמו.

כדי למצוא תמונות לפי תאריך, לחץ על תיבת החיפוש בספריה 'תמונות', לחץ על תאריך צילום, ולאחר מכן בחר תאריך מסוים, חודש, שנה או פרק זמן אחר.

תמונה של תיבת החיפוש
תיבת החיפוש

הוספת תגיות לתמונות

באפשרותך להשתמש בספריה 'תמונות' כדי להוסיף תגיות לתמונות שלך - מילים או ביטויים בעלי משמעות המתארים את מי או את מה שמופיעים בתמונה ואת מקום צילומה. תיוג התמונות מאפשר לאתר אותן בקלות רבה יותר בעתיד, מאחר שניתן להציג בקלות את כל התמונות בעלות תגית מסוימת.

אם נדמה לך שהוספת תגיות לכל תמונה גוזלת זמן, אל תדאג - באפשרותך להוסיף תגים לקבוצת תמונות שלמה בו-זמנית. לדוגמה, באפשרותך להוסיף את התגית "יום הולדת" ל- 20 או 30 תמונות של מסיבת יום הולדת. כדי להוסיף תגיות לתמונות, בצע את השלבים הבאים:

 1. בספריה 'תמונות', בחר את התמונות שברצונך לתייג. כדי לבחור יותר מתמונה אחת, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על התמונות.

 2. בחלונית הפרטים שבתחתית הספריה 'תמונות', לחץ על הוסף תג, הקלד את שם התגית בתיבה ולאחר מכן הקש Enter. התגית נוספת לכל התמונות הנבחרות. באפשרותך כמה תגיות שתרצה.

נסה לאמץ הרגל של תיוג התמונות מייד לאחר שאתה מייבא אותן. בדרך זו, לא תצבור כמות גדולה של תמונות שעליך לתייג. לקבלת מידע נוסף, ראה תיוג תמונות כך שתהיה אפשרות לאתר אותן ביתר קלות.

חיפוש תמונות לפי תגית

לאחר שתייגת תמונות בספריה 'תמונות', תוכל לאתר אותן שוב בקלות. פשוט הקלד את התגית בתיבת החיפוש. כל התמונות בעלות אותה תגית מופיעות. למשל, בדוגמה להלן, הקלדת המילה ילדים מאתרת את כל התמונות עם התגית שמכילה את המילה "ילדים". גם תמונות שהמילה "בעלי חיים" מופיעה בשם הקובץ שלהן יופיעו.

תמונה המציגה את אופן האיתור של תמונות על-ידי הקלדה בתיבת החיפוש
הקלד בתיבת החיפוש כדי לאתר תמונות שתייגת.

אם אינך זוכר אילו תגיות יצרת, לחץ על תיבת החיפוש, לחץ על תגיות ולאחר מכן לחץ על תגית כדי להציג רשימה של תמונות עם תגית זו.

תמונה של הרשימה 'תגיות'
רשימת התגיות

לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול התמונות שלך.

שיתוף תמונות

שיתוף תמונות דיגיטליות הופך אותן לזמינות לאנשים אחרים שיכולים להציג אותן במחשבים שלהם. שיטות השיתוף הנפוצות ביותר כוללות הצבת תמונות באתר אינטרנט ושליחת תמונות בדואר אלקטרוני.

אתרי אינטרנט לשיתוף תמונות

אחת הדרכים לשיתוף התמונות הדיגיטליות שלך עם אחרים היא טעינתן (העתקתן) לאתר אינטרנט המשמש לשיתוף צילומים. חברים ובני משפחה שאותם תזמין יכולים לבקר באתר האינטרנט ולהציג את אלבומי הצילומים שלך. רוב האתרים לשיתוף צילומים מאפשרים לך לשתף ולאחסן תמונות ללא תשלום. עם זאת, שים לב שחלק מהאתרים ימחקו את התמונות שלך אם לא תרכוש תדפיסים או מתנות מהאתר בתוך פרק זמן מסוים. הקפד לבדוק מה מדיניות האתר.

שיתוף תמונות בדואר אלקטרוני

דרך נוספת לשיתוף התמונות שלך היא בדואר אלקטרוני. באפשרותך להתחיל לשלוח תמונות בדואר אלקטרוני בספריה 'תמונות' או ב'מציג התמונות של Windows'. אם אתה מתחיל בספריה 'תמונות', באפשרותך לשנות גודל של תמונות רבות בבת אחת. אם אתה מתחיל ב'מציג התמונות', ניתן לשנות את גודל התמונה הנוכחית בלבד. בלי קשר למקום בו אתה מתחיל, 'מציג התמונות של Windows' מאפשר לדחוס את התמונות באופן אוטומטי (להקטין את גודל הקובץ), כך שהודעת הדואר האלקטרוני תגיע במהירות רבה יותר והתמונות יצרכו פחות שטח במחשב של הנמען. התמונות המקוריות אינן מושפעות.

כדי לשלוח תמונות בהודעת דואר אלקטרוני, בחר את התמונות בספריה 'תמונות' ולאחר מכן לחץ על לחצן דואר אלקטרוני בסרגל הכלים. בתיבת הדו-שיח צירוף קבצים, בחר גודל תמונה (גודל ברירת המחדל, בינוני, הוא גודל טוב בדרך כלל) ולאחר מכן לחץ על צרף.

תמונה של תיבת הדו-שיח 'צירוף קבצים'
בחירת גודל התמונה

Windows פותח הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתוכנית הדואר האלקטרוני שלך. התמונות שבחרת מצורפות להודעה זו.

תמונה של קובץ המצורף להודעת דואר אלקטרוני
תמונה מצורפת להודעת דואר אלקטרוני

כדי לשלוח את התמונה, הזן את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים, הקלד נושא וכתוב הודעה קצרה. לאחר מכן לחץ על שלח. לקבלת מידע נוסף, ראה תחילת העבודה עם דואר אלקטרוני וכן שליחת תמונות בדואר אלקטרוני.

הדפסת תמונות

סעיף זה דן בשלוש שיטות הדפסה עיקריות. לקבלת מידע כללי אודות הדפסה, ראה תחילת העבודה עם הדפסה.

שימוש במדפסת ביתית

אם יש לך מדפסת בבית, באפשרותך להדפיס את התמונות שלך. מדפסות הזרקת דיו ומדפסות אידוי צבע (dye-sublimation) יכולות להפיק צילומים צבעוניים באיכות גבוהה בעת שימוש בנייר מיוחד. מדפסות רבות כוללות קוראי כרטיסי זיכרון מוכללים ומסכי LCD קטנים, כך שניתן להדפיס תמונות מבלי להשתמש במחשב.

איור של מדפסת הזרקת דיו
מדפסת הזרקת דיו

באפשרותך להדפיס תמונות מהמחשב בכמה דרכים. באפשרותך להדפיס תמונה אחת, להדפיס תמונות מרובות בעמוד אחד או להדפיס גיליון תמונות (רשת של תמונות ממוזערות לעיון נוח).

כדי להדפיס תמונות, בחר את התמונות שברצונך להדפיס בספריה 'תמונות' ולאחר מכן לחץ על הדפסה בסרגל הכלים. בתיבת הדו-שיח הדפס תמונות, בחר את אפשרויות ההדפסה ולאחר מכן לחץ על הדפס.

תמונה של תיבת הדו-שיח 'הדפסת תמונות'
תיבת הדו-שיח 'הדפסת תמונות'

הזמנת תדפיסים באופן מקוון

מדפסות ביתיות הן כלי נוח המאפשר לך להפיק תדפיסים במהירות. אך אם ברצונך לחסוך את העלות והטרדה הכרוכה בקניית דיו ונייר, שקול להשתמש בשירות הדפסת צילומים מקוון. שירותים אלה מאפשרים לך לטעון (להעתיק) את התמונות שלך לאתר אינטרנט. באתר זה, תוכל להזמין תדפיסים במגוון גדלים, ולשלם עבורם בכרטיס אשראי. התדפיסים המוכנים נשלחים בדואר לביתך או למשרד.

אחד היתרונות לשימוש בשירותי הדפסת צילומים מקוונים הוא מגוון המוצרים שהם מציעים. פרט להדפסות רגילות, באפשרותך להזמין פריטים מותאמים אישית, כגון חולצות טי-שירט, ברכות, לוחות שנה, ספלים, פוסטרים, משטחים לעכבר ועוד - שעליהם יופיעו תמונות שתבחר. בנוסף, אתרים אלה מציעים בדרך כלל שירותי שיתוף צילומים (ראה "שיתוף תמונות" לעיל).

קבלת תדפיסים בחנות צילום

אם אתה מעוניין להפיק תדפיסים במהירות ואין לך מדפסת, באפשרותך לקחת את כרטיס הזיכרון של המצלמה לחנות שמציעה שירותי הדפסת צילומים דיגיטליים. חנויות המציעות שירותים אלה כוללות חנויות מצלמות, חנויות מסחריות גדולות ואפילו חנויות למוצרי מזון ובתי מרקחת. חלק מהחנויות מציעות דוכני צילומים לשירות עצמי, המאפשרים לך לערוך, לחתוך ולהדפיס את התמונות בתוך כמה דקות.

גיבוי התמונות

אם אתה משתמש במצלמה דיגיטלית, סביר להניח שתצבור אוסף של אלפי תמונות דיגיטליות בתוך שנים מעטות. תמונת אלה משמרות זיכרונות יקרים ולא תוכל לשחזרן במקרה של תקלה בדיסק הקשיח של המחשב. לכן, חשוב לבצע גיבוי של התמונות על-ידי אחסון עותקים שלהן במקום אחר. באפשרותך לצרוב את התמונות בתקליטורי DVD או בתקליטורים רגילים, להעתיק אותן לדיסק קשיח חיצוני או להשתמש בשירות אחסון קבצים מבוסס אינטרנט.זקוק לעזרה נוספת?