Problemi s osnovnom grupom u sustavu Windows

Ovaj je članak napisan da biste uz njega jednostavnije dijagnosticirali i rješavali probleme s osnovnom grupom u sustavu Windows. Najprije pokrenite alat za otklanjanje poteškoća s osnovnom grupom.

Pokretanje alata za otklanjanje poteškoća s osnovnom grupom

 1. Alat za otklanjanje poteškoća s osnovnom grupom otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete otklanjanje poteškoća, a zatim dodirnete ili kliknete Otklanjanje poteškoća. Dodirnite ili kliknite Mreža i internet, a zatim Osnovna grupa. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir.

 2. Kliknite Dalje, a potom slijedite upute na zaslonu.

Ako pokretanjem alata za otklanjanje poteškoća ne riješite problem, u odjeljcima u nastavku potražite informacije o svom problemu.

Pokaži sve

Ne mogu stvoriti osnovnu grupu, pridružiti joj se ni koristiti je

Osnovna se grupa obično stvara automatski prilikom instalacije sustava Windows 8, Windows RT ili Windows 7 na PC. Ako osnovna grupa već postoji, potrebno je samo pridružiti joj se.

Postoji nekoliko problema koji mogu onemogućiti stvaranje osnovne grupe, pridruživanje osnovnoj grupi i njezino korištenje. U sljedećoj tablici potražite određeni problem i odgovarajuće rješenje.

Problem
Moguća rješenja

Možda imate operacijski sustav Windows koji ograničava vaše korištenje osnovne grupe.

Osnovna je grupa dostupna u sustavima Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Na PC-ju sa sustavom Windows RT možete se pridružiti osnovnoj grupi, ali je ne možete stvoriti niti možete omogućiti zajedničko korištenje sadržaja s članovima osnovne grupe. U sustavima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic možete se pridružiti osnovnoj grupi, ali je ne možete stvoriti.

Možda niste povezani s mrežom ili niste povezani s odgovarajućom mrežom.

Da biste se povezali s mrežom, slijedite ove upute:

 • Povežite se s mrežom tako da prstom prijeđete od desnog ruba zaslona ulijevo, dodirnete Postavke (ili ako koristite miš, tako da postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknete ga prema gore, a zatim kliknete Postavke), a zatim dodirnete ili kliknete ikonu mreže (Ikona bežične mreže ili Ikona ožičene mreže). Dodirnite ili kliknite mrežu s kojom se želite povezati, a zatim Poveži se.

Kada se povežete s mrežom, stvorite osnovnu grupu ili joj se pridružite.

Možda je isključena mogućnost "Pronalaženje uređaja i sadržaja".

Da biste je uključili, slijedite korake u nastavku:

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite Mreža, zatim Veze, a potom svoju mrežnu vezu.

 3. Uključite mogućnost Pronalaženje uređaja i sadržaja.

Datum i vrijeme možda nisu točni.

Provjerite jesu li na svim PC-jima postavljeni točan datum i vrijeme. Da biste promijenili datum i vrijeme, slijedite ove korake:

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

 2. U okvir za pretraživanje unesite datum i vrijeme, a zatim dodirnite ili kliknite Postavke.

 3. Na popisu rezultata dodirnite ili kliknite Datum i vrijeme.

 4. Dodirnite ili kliknite Promjena datuma i vremena. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir.

Dva ili više PC-ja u mreži možda imaju isti naziv.

Svaki PC u osnovnoj grupi mora imati jedinstven naziv. Da biste provjerili naziv PC-ja, slijedite ove korake na svakom PC-ju u osnovnoj grupi:

 • Odjeljak Sustav otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Sustav, a zatim dodirnete ili kliknete Sustav.

  Naziv računala naveden je u odjeljku Naziv računala, domena i postavke radne grupe.

Drugi PC-ji u osnovnoj grupi možda nisu u kući, možda su napustili osnovnu grupu ili su isključeni, u stanju mirovanja ili u stanju hibernacije.

Informacije o promjeni mogućnosti uštede energije potražite u članku Planovi uštede energije: najčešća pitanja.

Otkrivanje mreže možda je isključeno.

Da biste uključili otkrivanje mreže, slijedite ove korake:

 1. Dodatne postavke zajedničkog korištenja otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete dodatno zajedničko korištenje, a zatim dodirnete ili kliknete Upravljanje naprednim postavkama zajedničkog korištenja.

 2. Dodirnite ili kliknite ševron Ikona ševrona da biste proširili mrežni profil Privatno.
 3. Dodirnite ili kliknite Uključi otkrivanje mreže, a zatim Spremi promjene. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir.

Administrator sustava možda je isključio osnovnu grupu.

Ako ste povezani s domenskom mrežom, administrator sustava možda je u potpunosti isključio osnovnu grupu. U tom se slučaju nećete moći pridružiti osnovnoj grupi.

Jedan ili više potrebnih servisa možda se ne izvode.

Servisi Grupiranje pri umrežavanju ravnopravnih članova i Davatelj osnovne grupe moraju biti pokrenuti. Evo kako ćete to provjeriti:

 1. Upravljačku ploču otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje i kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Upravljačka ploča, a zatim dodirnete ili kliknete Upravljačka ploča.

 2. U okvir za pretraživanje upravljačke ploče unesite Administratorski alati pa pa dvaput dodirnite ili dvokliknite Servisi. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir. .

 3. U stupcu Status pokraj servisa Grupiranje pri umrežavanju ravnopravnih članova i Davatelj osnovne grupe trebali biste vidjeti riječ Pokrenuto. Ako je ne vidite, dvaput dodirnite ili dvokliknite naziv servisa, dodirnite ili kliknite Pokreni pa U redu.

Napomena

 • Ako ne možete pokrenuti te servise, pokrenite alat za otklanjanje poteškoća s osnovnom grupom pomoću veze na vrhu ovog članka.

Možda je onemogućen IPv6.

Da biste stvorili osnovnu grupu ili joj se pridružili, mrežna veza mora imati omogućen IPv6. Da biste omogućili IPv6, pokrenite alat za otklanjanje poteškoća s osnovnom grupom pomoću veze na vrhu ovog članka.

Možda je oštećena datoteka za umrežavanje ravnopravnih članova idstore.sst.

Ako se prikaže poruka "Windows cannot set up a homegroup on this PC. Error code 0x80630801." (Windows ne može postaviti osnovnu grupu na ovom računalu. Šifra pogreške 0x80630801.) i ne možete pokrenuti servis grupiranja pri ravnopravnom umrežavanju pomoću postupka opisanog u odjeljku "Jedan ili više potrebnih servisa možda se ne izvode", slijedite ove korake da biste uklonili oštećenu datoteku:

Napomena

 • Koraci u nastavku namijenjeni su samo naprednim korisnicima.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

 2. U okvir za pretraživanje unesite naredbeni redak.

 3. Na popisu rezultata pritisnite i držite ili desnom tipkom miša kliknite Naredbeni redak, a zatim dodirnite ili kliknite Pokreni kao administrator. Potrebna je dozvola administratora Možda će se zatražiti da unesete administratorsku lozinku ili da potvrdite odabir.

 4. Izbrišite datoteku idstore.sset koja se nalazi u mapi \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking sistemskog pogona (primjerice pogona C).

 5. Ponovno pokrenite PC, a zatim se pokušajte pridružiti osnovnoj grupi.

PC već pripada osnovnoj grupi.

Istovremeno možete biti član samo jedne osnovne grupe. Ako se želite pridružiti nekoj drugoj osnovnoj grupi, najprije napustite onu kojoj vaš PC pripada.

 1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja
  (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore pa kliknite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja).

 2. Dodirnite ili kliknite osnovna grupa, a zatim dodirnite ili kliknite Napusti.

Možda nešto nije u redu s mrežom.

Pokrenite alat za otklanjanje poteškoća s mrežom:

 • Alat za otklanjanje poteškoća s mrežom otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Prepoznavanje i rješavanje problema, a zatim dodirnete ili kliknete Prepoznavanje i rješavanje problema s mrežom.

Ostali nepoznati problemi.

Problemi se katkad mogu riješiti ponovnim pokretanjem PC-ja ili napuštanjem osnovne grupe, a zatim ponovnim pridruživanjem osnovnoj grupi.

Na pisaču u osnovnoj grupi nije moguć ispis

Ovo su neki od mogućih razloga zbog kojih nije moguć ispis na pisaču u osnovnoj grupi:

 • Pisač je isključen.

 • PC na koji je priključen pisač isključen je, u stanju mirovanja, u stanju hibernacije ili je napustio osnovnu grupu. Informacije o promjeni mogućnosti uštede energije potražite u članku Planovi uštede energije: najčešća pitanja.

 • Drugi član osnovne grupe prestao je zajednički koristiti pisač.

 • Možda je isključena mogućnost "Pronalaženje uređaja i sadržaja". Dodatne informacije potražite u članku Pronalaženje PC-jeva, uređaja i sadržaja na mreži.

 • Pisač ima priključak koji nije USB i potrebno ga je zajednički koristiti pomoću značajke Uređaji i pisači na upravljačkoj ploči.

 • Instaliran je pogrešan upravljački program za pisač. Pisači moraju koristiti odgovarajući upravljački program za vrstu PC-ja na koju su priključeni (za platformu x86 ili za platformu x64). Moguće je mnoge upravljačke programe za pisač automatski preuzeti sa servisa Windows Update. Upravljački programi dostupni su i na web-mjestu proizvođača pisača. For more info, see Install a printer.

Ako i dalje ne možete pronaći pisač u osnovnoj grupi ili ispisivati na njemu, možda postoji problem s mrežom. Pokrenite alat za otklanjanje poteškoća s mrežom:

 • Alat za otklanjanje poteškoća s mrežom otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Pretraživanje (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona, pomaknite ga prema dolje, a zatim kliknite Pretraživanje), u okvir za pretraživanje unesete Prepoznavanje i rješavanje problema, a zatim dodirnete ili kliknete Prepoznavanje i rješavanje problema s mrežom.

Pristup pisačima u osnovnoj grupi katkad se može omogućiti ponovnim pokretanjem PC-ja ili napuštanjem osnovne grupe, a zatim ponovnim pridruživanjem osnovnoj grupi.

Nije moguće izbrisati osnovnu grupu

Osnovnu grupu nije moguće izbrisati, ali ako je napuste svi PC-ji koji joj pripadaju, neće je više biti. Evo kako ćete napustiti osnovnu grupu:

 1. Osnovnu grupu otvorite tako da prijeđete prstom od desnog ruba zaslona, dodirnete Postavke (ako se pak služite mišem, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Postavke), dodirnete ili kliknete Promjena postavki PC-ja, zatim Mreža, a potom Osnovna grupa.

 2. Dodirnite ili kliknite Napusti.

Potrebna vam je dodatna pomoć?