Dodavanje računa u Microsoftov račun

Ako imate račun na nekom web-servisu kao što je Facebook, LinkedIn ili Twitter, možete ga dodati u Microsoftov račun. Time se povezuju ta dva računa i omogućuje se razmjena određenih podataka između njih da biste ih mogli koristiti u aplikacijama i na drugim mjestima na koja se prijavljujete pomoću Microsoftova računa. Ako, primjerice, dodate račun koji sadrži podatke za kontakt s prijateljima, možete odabrati prikaz tih podataka u aplikacijama Osobe i Pošta. Microsoft neće razmjenjivati podatke vezane uz Microsoftov račun bez vaše dozvole.

Dodavanje računa Microsoft računu

  1. Idite na web-stranicu Pregled Microsoftova računa i prijavite se.

  2. Dodirnite ili kliknite Dozvole, a zatim dodirnite ili kliknite Dodaj račune.

  3. Dodirnite ili kliknite račun koji želite dodati te slijedite upute.

Zatražit će se da se prijavite u račun koji dodajete te da odredite koje će se vrste podataka razmjenjivati između računa.

Uklanjanje računa s Microsoft računa

  1. Idite na web-stranicu Pregled Microsoftova računa i prijavite se.

  2. Dodirnite ili kliknite Dozvole, a zatim Upravljanje računima. Pojavit će se popis svih računa koje ste dodali u Microsoftov račun.

  3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje pokraj računa koji želite ukloniti.

  4. Dodirnite ili kliknite Potpuno ukloni ovu vezu.

Videozapis o promjeni postavki razmjene za račun koji ste dodali u Microsoftov račun potražite u članku Promjena postavki razmjene za aplikacije i račune.

Dodatna pomoć