Windows Media DRM u programu Player: najčešća pitanja

Ako nailazite na poteškoće pri reprodukciji pjesme ili videozapisa, to je možda zato što je datoteka zaštićena upravljanjem digitalnim pravima (DRM). DRM je tehnologija koju davatelji sadržaja katkad koriste da bi osigurali da se digitalne glazbene i videodatoteke koje vam isporučuju koriste i distribuiraju u skladu s njihovim pravima na korištenje medija.

Pokaži sve

Kako Player koristi prava na korištenje multimedijskih sadržaja?

Kada u programu Player pokušate pokrenuti zaštićenu datoteku, on će provjeriti imate li na računalu valjana prava na korištenje multimedijskih sadržaja. Ako imate, Player će reproducirati datoteku.

Ako Player na računalu ne pronađe valjana prava na korištenje multimedijskih sadržaja ili ako prava ograničavaju što možete učiniti s datotekom, Player ne može reproducirati datoteku. U tom će vam se slučaju prikazati poruka u kojoj stoji razlog iz kojega nije moguća reprodukcija datoteke.

Kako prepoznati datoteku koja je zaštićena pravima?

  1. Prstom prijeđite od desnog ruba zaslona, a zatim dodirnite Pretraživanje
    (ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni kut zaslona, pomaknite ga prema gore, a zatim kliknite Pretraživanje).

  2. U okvir za pretraživanje upišite Windows Media Player pa dodirnite ili kliknite Windows Media Player.

  3. Prijeđite prstom preko datoteke ili je kliknite desnom tipkom miša, dodirnite ili kliknite Svojstva, a zatim dodirnite ili kliknite karticu Prava na korištenje medija. Ako je datoteka zaštićena pravima, uvjeti korištenja bit će prikazani u okviru Prava na korištenje medija, a vidjet ćete koja prava na korištenje imate. Ako se u okviru Prava na korištenje medija ne prikaže ništa, datoteka možda nije zaštićena, prava na korištenje možda nisu pronađena na računalu ili reproducirate datoteku koja je na računalo prenesena strujanjem (reproducirate, na primjer, pretplatnički sadržaj izravno s web-mjesta internetske trgovine).

Potrebna vam je dodatna pomoć?