Korištenje računa e-pošte putem protokola POP u sustavima Windows 8.1 i Windows RT 8.1

Aplikacija Pošta, koja se isporučuje uz Windows 8.1 i Windows RT 8.1, ne podržava dodavanje računa e-pošte koji koriste protokol POP (Post Office Protocol). Riječ je o tehnologiji koja omogućuje preuzimanje e-pošte s poslužitelja na PC. Ako vaš račun e-pošte koristi POP i želite ga koristiti na PC-ju, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

  • Ako želite koristiti aplikaciju Pošta i zadržati svoj postojeći račun, obratite se davatelju usluga e-pošte i pitajte može li račun promijeniti tako da koristi IMAP (Internet Message Access Protocol) ili EAS (Exchange ActiveSync). Ta je promjena osobito korisna ako e-pošti želite pristupati s većeg broja uređaja (telefona, osobnog PC-ja, PC-ja na poslu itd.) jer ti protokoli bolje od protokola POP evidentiraju nove, nepročitane i izbrisane poruke te ih automatski spremaju. Neki davatelji usluga možda dodatno naplaćuju promjenu pa to provjerite prije promjene.

    Napomena

  • E-poštu s POP računa možete slati i primati pomoću programa Outlook koji je besplatan u sklopu sustava Windows RT 8.1.

  • Račun na servisu Outlook.com možete koristiti za slanje i primanje pošte na drugom računu(čak i onome koji koristi POP protokol). Zatim svoj račun za Outlook.com dodajte u aplikaciju Pošta da biste e-poštu čitali i slali s POP računa.

  • Porukama pristupite putem web-mjesta davatelja usluga e-pošte. Ako je, primjerice, vaš davatelj usluga e-pošte Contoso, otvorite stranicu www.contoso.com i prijavite se.

  • U Windows trgovini potražite aplikaciju koja podržava dodavanje računa e-pošte koji koriste POP.

Ako želite koristiti aplikaciju Pošta i spremni ste prijeći na novi račun e-pošte, možete prestati koristiti stari račun i početi koristiti račun e-pošte utemeljen na webu, primjerice Outlook.com ili Yahoo!. Ako su poruke iz izvornog računa spremljene na PC i želite im pristupati u novom računu, prijavite se za račun za Outlook.com, a zatim ih dodajte pomoću dodatka za migraciju pošte. Kada prijeđete na novi račun e-pošte utemeljen na webu, taj račun možete dodati u aplikaciju Pošta.

Potrebna vam je dodatna pomoć?