Napomena: neki davatelji usluga e-pošte prebacili su se na novije protokole za e-poštu radi bolje sigurnosti i pouzdanosti. Ti davatelji usluga e-pošte možda više neće funkcionirati na servisu Windows Live Mail.

Dodavanje računa u Windows Live Mail

Na jednom mjestu možete pristupiti većem broju računa za e-poštu nakon što te račune dodate na servis Windows Live Mail.

Dodatne informacije potražite na web-stranici Kako uvoziti ili izvoziti e-poštu, kontakte i kalendare pomoću servisa Windows Live Mail?

Pokaži sve

Dodavanje računa e-pošte

 1. Otvorite Windows Live Mail klikom na gumb Start Slika gumba Start. U okvir za pretraživanje upišite Mail, a zatim na popisu rezultata kliknite Windows Live Mail.
 2. U donjem lijevom kutu kliknite Mail.

 3. Kliknite karticu Računi, a zatim kliknite E-pošta.

 4. Upišite adresu e-pošte, lozinku i zaslonsko ime pa kliknite Sljedeće.

 5. Slijedite dodatne korake, a zatim kliknite Sljedeće.

 6. Kliknite Dodaj drugi račun e-pošte ako želite dodati više računa ili kliknite Završi za početak korištenja servisa Windows Live Mail.

Napomene

 • Da biste dodali Gmail račun, promijenite postavke servisa Gmail i omogućite POP ili IMAP pristup prije nego što dodate račun.

 • Da biste dodali Yahoo! račun, morate imati račun Yahoo! Mail Plus.

 • Ako se prilikom dodavanja računa od vas traže informacije o poslužitelju, provjerite web-mjesto davatelja usluge ili stupite u kontakt s njihovom službom za korisnike kako biste saznali što trebate napraviti kako biste završili s postavljanjem računa e-pošte.

Promjena postavki poslužitelja davatelja usluge e-pošte

Postavke poslužitelja provjerite na web-mjestu davatelja usluge.

 1. Otvorite Windows Live Mail klikom na gumb Start Slika gumba Start. U okvir za pretraživanje upišite Mail, a zatim na popisu rezultata kliknite Windows Live Mail.
 2. Kliknite račun e-pošte koji želite promijeniti.

 3. Kliknite karticu Račun, a zatim kliknite Svojstva.

 4. Kliknite karticu Poslužitelji, upišite podatak koji ste dobili od svog davatelja usluge e-pošte, a zatim kliknite U redu.

  Možda ćete podatke morati promijeniti i na kartici Napredno.

Uklanjanje računa e-pošte

Prije uklanjanja računa provjerite jesu li poruke koje želite spremiti dostupne kada se prijavite na web-verziju. Na primjer, ako želite ukloniti Yahoo! račun, prijavite se na http://mail.yahoo.com i provjerite jesu li vaše poruke tamo. Ako su neke od vaših poruka dostupne samo na servisu Windows Live Mail, izvezite poruke prije uklanjanja računa. Pogledajte Kako uvoziti ili izvoziti e-poštu, kontakte i kalendare pomoću servisa Windows Live Mail?

 1. Desnom tipkom miša kliknite račun koji želite ukloniti, a zatim kliknite Ukloni račun.Slika naziva računa i kontekstnog izbornika
 2. Kliknite Da da biste potvrdili.

Dodavanje RSS sažetka sadržaja

Prije početka provjerite imate li URL za RSS sažetak sadržaja koji želite dodati.

 1. Otvorite Windows Live Mail klikom na gumb Start Slika gumba Start. U okvir za pretraživanje upišite Mail, a zatim na popisu rezultata kliknite Windows Live Mail.
 2. U lijevom oknu kliknite Sažeci sadržaja.

 3. Kliknite karticu Početna stranica i zatim kliknite Sažeci sadržaja.

 4. Upišite web-adresu RSS sažetka sadržaja, a zatim kliknite U redu.

  Za pregledavanje sažetka sadržaja kliknite RSS sažetak sadržaja pod Vaši sažeci sadržaja.

Dodavanje interesne grupe

Prije početka provjerite imate li poslužitelj za interesnu grupu (NNTP) koju želite dodati.

 1. Otvorite Windows Live Mail klikom na gumb Start Slika gumba Start. U okvir za pretraživanje upišite Mail, a zatim na popisu rezultata kliknite Windows Live Mail.
 2. Kliknite karticu Računi, a zatim kliknite Interesna grupa.

 3. Upišite zaslonsko ime, a zatim kliknite Dalje.

 4. Upišite adresu e-pošte, a zatim kliknite Dalje.

 5. Upišite poslužitelj interesne grupe (NNTP), kliknite Dalje, a zatim kliknite Završi. Preuzet će se popis interesnih grupa.

 6. Odaberite interesnu grupu na popisu, a zatim kliknite U redu.

  Za prikaz interesne grupe kliknite Interesne grupe u lijevom oknu, a zatim kliknite interesnu grupu na popisu interesnih grupa.

Potrebna vam je dodatna pomoć?