Napomena: neki davatelji usluga e-pošte prebacili su se na novije protokole za e-poštu radi bolje sigurnosti i pouzdanosti. Ti davatelji usluga e-pošte možda više neće funkcionirati na servisu Windows Live Mail.

Uvoz i izvoz poruka e-pošte, kontakata i kalendara pomoću programa Windows Live Mail

Ako trebate zamijeniti hardver ili ponovno instalirati servis Windows Live Mail, predlažemo vam da prvo sve izvezete, napravite promjene, a zatim ponovno sve uvezete. To je poznato kao izrada sigurnosne kopije i vraćanje.

Ako ste servisu Windows Live Mail dodali račune e-pošte, većina tih računa automatski sprema vaše poruke i uskladit će ih nakon što ponovno dodate račun.

Prije no što počnete

 • Ako izvozite poštu, stvorite novu mapu na lokaciji po izboru. Poruke se moraju izvoziti u praznu mapu.

 • Nije moguće izraditi sigurnosnu kopiju stavki kalendara. No ako se prijavite pomoću Windows Live ID-a, vaš se kalendar usklađuje s onim na web-mjestu http://calendar.live.com.

 • Ako se prijavite pomoću Windows Live ID-a, vaši kontakti automatski se usklađuju. Ako se ne prijavite pomoću Windows Live ID-a, kontakte morate ručno izvesti i ponovno uvesti.

 • Ako imate POP3 račun, provjerite karticu Napredno u svojstvima kako biste provjerili uklanjaju li se poruke s POP3 poslužitelja. Ako se uklanjaju, a vi planirate deinstalirati ili ukloniti taj račun sa servisa Windows Live Mail, ručno izvezite i uvezite svoje poruke.

 • Ako koristite program kao što je Windows Easy Transfer, provjerite nalaze li se novostvorene mape u sigurnosnoj kopiji. Detalje o korištenju programa Windows Easy Transfer možete pronaći ovdje.

 • Ako uvozite više kontakata, bolje je koristiti .csv format. Datoteke u .vcf formatu treba uvoziti jednu po jednu.

Pokaži sve

Da biste izvezli poruke e-pošte sa servisa Windows Live Mail

 1. Otvorite Windows Live Mail klikom na gumb Start Slika gumba Start. U okvir za pretraživanje upišite Mail, a zatim na popisu rezultata kliknite Windows Live Mail.
 2. U gornjem lijevom kutu zaslona otvorite izbornik Datoteka kliknite Izvezi e-poštu, a zatim odaberite Poruke e-pošte.Slika izbornika Datoteka s odabranim stavkama Izvezi e-poštu i Poruke e-pošte
 3. Kao format za izvoz odaberite servis MicrosoftWindows Live Mail, a zatim kliknite Sljedeće.

 4. Kliknite Pregledaj i pronađite gdje želite pohraniti poruke. Provjerite je li mapa prazna.

 5. Kliknite Dalje.

 6. Odaberite mape s porukama koje želite izvesti, a zatim kliknite Sljedeće. Dobit ćete potvrdu da su poruke uspješno izvezene. Kliknite Završi.

Da biste izvezli kontakte sa servisa Windows Live Mail

 1. Otvorite Windows Live Mail klikom na gumb Start Slika gumba Start. U okvir za pretraživanje upišite Mail, a zatim na popisu rezultata kliknite Windows Live Mail.
 2. U donjem lijevom kutu prozora odaberite Kontakti.Slika izbornika s odabranom stavkom Kontakti
 3. Kliknite Izvoz na vrpci.

 4. S padajućeg izbornika odaberite format datoteke.

  • Ako izvozite više kontakata, odaberite .csv.

  • Ako izvozite samo jedan ili dva kontakta, odaberite .vcf.

 5. Kliknite Pregledaj i odaberite gdje želite spremiti kontakte.

 6. Unesite naziv datoteke, a zatim kliknite Spremi.

 7. Kliknite Sljedeće, a zatim potvrdite okvire pokraj polja koja želite izvesti. Izvoze se samo odabrana polja pa provjerite jeste li odabrali sve što će vam kasnije biti potrebno.

 8. Kliknite Završi.

Da biste uvezli poruke e-pošte na servis Windows Live Mail

 1. Otvorite Windows Live Mail klikom na gumb Start Slika gumba Start. U okvir za pretraživanje upišite Mail, a zatim na popisu rezultata kliknite Windows Live Mail.
 2. U gornjem lijevom kutu zaslona otvorite izbornik Datoteka, a zatim kliknite Uvoz poruka.
  Slika izbornika Datoteka s odabranom stavkom Uvoz poruka
 3. Odaberite prikladan format datoteke, a zatim kliknite Sljedeće. (Mogućnosti uključuju Microsoft Outlook Express 6, Windows Live Mail i Windows Mail.)

 4. Kliknite Pregledaj i odaberite mape koje sadrže vaše izvezene poruke, a zatim kliknite Sljedeće. Možete odabrati uvoz svih mapa ili samo određenih mapa.

 5. Kliknite Dalje. Dobit ćete potvrdu o korištenom formatu datoteka te da su poruke uspješno uvezene.

 6. Kliknite Završi. Uvezene poruke možete pronaći u lijevom oknu u mapi pod nazivom Mape za pohranu.

Da biste uvezli izvanmrežne kontakte na servis Windows Live Mail

 1. Otvorite Windows Live Mail klikom na gumb Start Slika gumba Start. U okvir za pretraživanje upišite Mail, a zatim na popisu rezultata kliknite Windows Live Mail.
 2. U donjem lijevom kutu prozora odaberite Kontakti.Slika izbornika s odabranom stavkom Kontakti
 3. Kliknite Uvezi na vrpci.

 4. Odaberite format datoteke koji odgovara formatu datoteka s izvezenim kontaktima (.csv ili .vcf).

 5. Kliknite Pregledaj, a zatim odaberite mape koje sadrže vaše izvezene kontakte.

 6. Kliknite Sljedeće, a zatim potvrdite okvire pokraj polja koja želite uvesti.

 7. Kliknite Završi.

Potrebna vam je dodatna pomoć?