Uvoz fotografija i videozapisa u Movie Maker

Možete uvesti fotografije i videozapise s različitih vrsta fotoaparata i drugih uređaja na računalo pomoću usluge Movie Maker. Kada uvozite fotografije i videozapise, oni se kopiraju s fotoaparata i drugih uređaja na vaše računalo. Nakon toga možete ih koristiti u svojim filmovima u usluzi Movie Maker, a prikazat će se i u Galeriji fotografija.

Evo nekoliko uređaja s kojih možete uvesti fotografije ili videozapise:

 • Digitalni fotoaparat

 • Fleš memorijska kartica kao što su Secure Digital (SD) ili memorijska kartica CompactFlash koje se nalaze u čitaču kartice

 • Podatkovni CD ili DVD

 • Videokamera koja snima na interni tvrdi disk ili fleš memorijsku karticu

 • Videovrpca koja se nalazi u digitalnoj videokameri (DV) ili videokameri visoke definicije (HDV)

 • Mobilni telefon koji ste povezali s računalom

Ako ste program Movie Maker pokrenuli u sustavu Windows 7, a web-kamera je priključena i instalirana u računalo, možete snimati videozapis uživo. Web-kamere su na računalo često priključene USB priključkom. Neka novija prijenosna računala, međutim, imaju ugrađenu web-kameru na gornjem dijelu zaslona.

Pokaži sve

Za uvoz fotografija i videozapisa s digitalnog fotoaparata, videokamere s tvrdim diskom ili fleš memorijom, čitača memorijske kartice ili podatkovnog CD-a ili DVD-a

 1. Otvorite Movie Maker klikom na gumb StartGumb Start. U okvir za pretraživanje upišite Movie Maker, a zatim na popisu rezultata kliknite Movie Maker.
 2. Napravite jedno od sljedećeg, ovisno o vrsti uređaja s koje uvozite:

  • Digitalni fotoaparat povežite s računalom pomoću USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat te ga uključite.

  • Videokameru koja snima na interni tvrdi disk ili fleš memorijsku karticu s računalom povežite pomoću USB kabela.

  • Umetnite fleš memorijsku karticu u čitač kartice (ako ga imate).

  • Umetnite CD ili DVD u diskovni pogon vašeg računala.

 3. Kliknite gumb Movie Maker, a zatim Uvezi s uređaja.

 4. Ako se pojavi poruka Fotografije i videozapisi uvest će se u Galeriju fotografija, kliknite U redu.

 5. U prozoru Uvoz fotografija i videozapisa kliknite uređaj s kojeg želite uvesti fotografije i videozapise i zatim kliknite Uvezi.

 6. (Neobavezno) Kliknite Više mogućnosti, napravite promjene koje želite i zatim kliknite U redu. Mogućnosti mogu uključivati mjesto spremanja datoteka, format koji treba koristiti za mapu i naziv datoteke.

  Ako vaš fotoaparat može otkriti jeste li fotografije snimili u okomitom ili vodoravnom položaju, vaše računalo prilikom uvoza može automatski okrenuti JPEG fotografije u ispravan položaj. Za isključivanje automatskog okretanja slika isključite potvrdni okvir Okreni fotografije prilikom uvoza.

 7. Na stranici Pronađene nove fotografije i videozapisi napravite jedno od sljedećeg:

  • Za provjeru, organiziranje i navođenje fotografija i videozapisa koji se uvoze kliknite Provjeri, organiziraj i grupiraj stavke koje se uvoze, kliknite Sljedeće i zatim prijeđite na idući korak.

  • Da bi se sve fotografije i videozapisi uvezli odjednom, kliknite Uvezi sve nove stavke sada, upišite naziv za sve fotografije i videozapise i zatim kliknite Sljedeće.

   Sve fotografije i videozapisi bit će uvezeni. Za nastavak prijeđite na 9. korak.

 8. Na stranici Odaberite grupe koje želite uvesti napravite nešto od sljedećeg i zatim kliknite Uvezi:

  • Fotografije i videozapisi se grupiraju prema datumu snimanja. Za promjenu intervala grupiranja fotografija i videozapisa pomaknite klizač Prilagodi grupe.

  • Za uvoz grupe fotografija i videozapisa odaberite potvrdni okvir pored grupe. Isključite potvrdne okvire grupa fotografija i videozapisa koje ne želite uvesti.

  • Da bi se prikazale sve fotografije i videozapisi u grupi, pored grupe kliknite Prikaži sve stavke.

  • Za svaku grupu fotografija i videozapisa koju želite uvesti kliknite Unesi naziv i zatim upišite naziv grupe.

  • Da biste grupi dodijelili oznake, kliknite Dodaj oznake i zatim upišite novi naziv oznake za grupu fotografija i videozapisa ili kliknite postojeću oznaku. Ako želite unijeti više od jedne oznake, unesene oznake odvojite točkom zarezom.

 9. U Galeriji fotografija potvrdite okvir u gornjem lijevom kutu svake fotografije ili videozapisa koji ćete upotrijebiti u filmu.

 10. Na kartici Stvaranje u grupi Dijeljenje kliknite Film.

  Odabrane fotografije i videozapisi dodaju se u knjigu snimanja u usluzi Movie Maker.

Napomene

 • Prije nego što uklonite fotografije ili videozapise s memorijske kartice, možda ćete ih htjeti kopirati na DVD ili CD medije za jednokratno snimanje, vanjski tvrdi disk ili u uslugu za pohranjivanje na Webu tako da imate sigurnosnu kopiju.

 • Datoteke s videozapisom i glazbene datoteke zaštićene upravljanjem digitalnim pravima (DRM) ne mogu se koristiti u programu Movie Maker.

Za uvoz videozapisa s videovrpce u DV kameri

 1. Otvorite Movie Maker klikom na gumb StartGumb Start. U okvir za pretraživanje upišite Movie Maker, a zatim na popisu rezultata kliknite Movie Maker.
 2. Priključite digitalnu (DV) videokameru na računalo pomoću IEEE 1394 kabela i zatim prebacite digitalnu videokameru prebacite u način rada Reprodukcija/VCR.

 3. Kliknite gumb Movie Maker, a zatim Uvezi s uređaja.

 4. Ako se pojavi poruka Fotografije i videozapisi uvest će se u Galeriju fotografija, kliknite U redu.

 5. U prozoru Uvoz fotografija i videozapisa odaberite DV kameru i zatim kliknite Uvezi.

 6. (Neobavezno) Na stranici Uvoz videozapisa kliknite Više mogućnosti, napravite nešto od sljedećeg i zatim kliknite U redu:

  • Odaberite mogućnosti koje želite koristiti, primjerice mjesto spremanja datoteka, format koji treba koristiti za mapu i naziv datoteke.

  • Ako videovrpca sadrži nekoliko različitih scena, svaka se scena može uvesti u drugu datoteku. To možete učiniti tako da odaberete potvrdni okvir Uvezi videozapis kao više datoteka (nije dostupno za HD video). Ako manje od 30 sekundi prođe između kraja scene i početka sljedeće, uvest će se kao pojedinačne datoteke.

 7. Na stranici Uvezi videozapis upišite naziv videozapisa koji želite uvesti, napravite nešto od sljedećeg i zatim kliknite Sljedeće:

  • Kliknite Uvezi cijeli videozapis da biste cijeli videozapis s videotrake uvezli u računalo. Kada je uvoz videozapisa gotov, prijeđite na 10. korak.

   Videovrpca će se uvesti u računalo i automatski premotati.

  • Kliknite Odaberi dijelove videozapisa za uvoz i zatim nastavite s 8. korakom.

  • Kliknite Snimi cijeli videozapis na DVD i unesite naslov izbornika DVD-a.

   Videozapis će se uvesti u računalo i snimiti na DVD. Nakon što se snimi na DVD, na stranici Vaš DVD je spreman kliknite Zatvori.

   Da biste iskoristili ovu mogućnost i snimili izravno na DVD, Windows DVD Maker mora biti instaliran na vaše računalo. Morate imati i instaliran DVD snimač s praznim DVD-om za jednokratno snimanje.

   U verziji Windows Vista, Windows DVD Maker je uključen izdanja Windows Vista Home Premium i Windows Vista Ultimate.

   U verziji Windows 7, Windows DVD Maker je uključen u izdanja Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise i Windows 7 Ultimate.

 8. U prozoru Uvoz videozapisa pomoću kamere pronađite dio videozapisa koji prvo želite uvesti, a zatim kliknite Uvezi.

  Ako, nakon nekog vremena, želite zaustaviti uvoz videozapisa, odaberite potvrdni okvir Zaustavi uvoz nakon (min), a zatim odaberite vremensko razdoblje.

 9. Kliknite Zaustavi da biste prekinuli uvoz videozapisa i zatim napravite nešto od sljedećeg:

  • Pomoću kamere na zaslonu idite na drugi dio videozapisa koji želite uvesti i zatim kliknite uvezite i taj dio videozapisa. Kliknite Završi kada ste gotovi s uvozom svih videozapisa s videovrpce.

  • Ako ste uvezli sve videozapise koje ste željeli, kliknite Završi. Videozapis je uvezen i spremljen kao DV‑AVI datoteka.

 10. U Galeriji fotografija odaberite potvrdni okvir u gornjem lijevom kutu za videozapis koji želite koristiti u filmu.

 11. Na kartici Stvaranje u grupi Dijeljenje kliknite Film.

  Odabrane fotografije i videozapisi dodaju se u knjigu snimanja u usluzi Movie Maker.

Napomena

 • Ako uvozite videozapis s videokamere visoke definicije (HDV), možete uvesti samo cijelu videovrpcu.


Ostali resursi