Kako se uređuju fotografije?

Alate za uređivanje u Galeriji fotografija možete koristiti za poboljšavanje kompozicije fotografija, ekspozicije, detalja, boje i još puno toga. Neke vrste datoteka ne mogu se uređivati.

Uređivanje fotografija

 1. Otvorite Galeriju fotografija klikom na gumb Start gumb Start. U okvir za pretraživanje upišite Galerija fotografija, a zatim na popisu rezultata pretraživanja kliknite Galerija fotografija.

 2. Odaberite fotografije koje želite urediti i zatim na vrhu zaslona kliknite Uredi.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste automatski uredili fotografiju ili niz fotografija, odaberite fotografije koje želite urediti i kliknite Automatski prilagodi ili neku od drugih mogućnosti za uređivanje.

  • Da biste fotografije uredili ručno, dvaput kliknite fotografiju da biste je pregledali u prikazu samo jedne fotografije i kliknite Fino ugađanje.

  Napomena

  • Ako ne možete uređivati fotografiju u Galeriji fotografija, vjerojatno je posrijedi jedan od sljedećih razloga:

   • Atribut svojstva fotografije postavljen je na Samo za čitanje. Za promjenu svojstva samo za čitanje, desnom tipkom miša kliknite fotografiju i odaberite Svojstva. Na kartici Općenito u grupi Atributi poništite potvrdni okvir Samo za čitanje i kliknite Primijeni.

   • Fotografija se pohranjuje na lokaciju na kojoj nije moguće vršiti izmjene kao što je zajednički korištena datoteka na mreži, CD ili DVD medij ili druga lokacija gdje nije moguće mijenjati svojstva fotografije. Za spremanje fotografije na računalo gdje je možete uređivati, dvaput kliknite fotografiju, kliknite Uredi, Napravi kopiju, odaberite vrstu datoteke, odaberite lokaciju na računalu gdje želite spremiti fotografiju i kliknite Spremi.

   • Vrsta datoteke fotografije nije podržana. Galerija fotografija ne može otvoriti ili uređivati sve vrste datoteka. Za spremanje fotografije na računalo i promjenu vrste datoteke u format koji možete uređivati, dvaput kliknite fotografiju, kliknite Napravi kopiju, odaberite vrstu datoteke i kliknite Spremi.

   • Fotografija je možda izbrisana ili premještena nakon što ste je odabrali za uređivanje. Vratite fotografiju na početnu lokaciju i pokušajte ponovo urediti fotografiju.

Pokaži sve

Ručno podešavanje ekspozicije

 1. Dvaput kliknite fotografiju da biste je pregledali u prikazu samo jedne fotografije i kliknite Fino ugađanje.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za podešavanje osvjetljenja pomaknite klizač Osvjetljenje.

  • Za podešavanje kontrasta pomaknite klizač Kontrast.

  • Za podešavanje detalja sjene bez utjecaja na detalje središnjeg tona ili one osvijetljene pomaknite klizač Sjene.

  • Za podešavanje osvijetljenih detalja bez utjecaja na detalje središnjeg tona ili one u sjeni pomaknite klizač Osvijetljeno.

  • Za podešavanje najsvjetlije i crne točke fotografije, pod Histogram, pomaknite bijelu i crnu strelicu.

   Napomena

   • Kako primjenjujete efekte na fotografiju, histogram prikazuje podešavanje ekspozicije fotografije.

Ručno podešavanje boje

 1. Dvaput kliknite fotografiju da biste je pregledali u prikazu samo jedne fotografije i kliknite Fino ugađanje.

 2. Kliknite Podesi boju.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za podešavanje tona te kako bi boje fotografije bile toplije ili hladnije pomaknite klizač Temperatura boje.

  • Za podešavanje prevlasti boje pomaknite klizač Nijansa.

  • Za podešavanje jasnoće boja pomaknite klizač Zasićenost.

Ručno podešavanje detalja

 1. Dvaput kliknite fotografiju da biste je pregledali u prikazu samo jedne fotografije i kliknite Fino ugađanje.

 2. Kliknite Podesi detalj.

 3. Za podešavanje oštrine boje koristite klizač Izoštrenje.

 4. Za smanjenje šuma slike kliknite Analiziraj i zatim koristite klizač Smanji šum.

Ručno poravnanje fotografije

 1. Dvaput kliknite fotografiju da biste je pregledali u prikazu samo jedne fotografije i kliknite Fino ugađanje.

 2. Kliknite Poravnanje fotografije. Ako dodatno želite poravnati fotografiju, koristite klizač.

Ručno obrezivanje fotografije

 1. Dvaput kliknite fotografiju da biste je pregledali u prikazu samo jedne fotografije i kliknite Obreži.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za promjenu razmjera fotografije na popisu Razmjer kliknite razmjer.

  • Za određivanje prilagođenog razmjera fotografije na popisu Razmjer kliknite Prilagodi i zatim povlačite kutove okvira obrezivanja sve dok fotografija nema razmjer kakav želite.

  • Za promjenu veličine okvira obrezivanja, povucite kutove okvira obrezivanja. Ako odaberete standardnu veličinu ispisa, okvir obrezivanja zadržava razmjer prilikom promjene veličine. Prilagođeni okvir obrezivanja može biti bilo koje širine i visine. Za zadržavanje razmjera prilagođenog okvira obrezivanja držite pritisnutom tipku Shift dok mijenjate veličinu okvira obrezivanja.

  • Za promjenu kompozicije fotografije povucite okvir obrezivanja na novi položaj na fotografiji.

  • Za zakretanje okvira obrezivanja tako da je fotografija obrezana okomito ili vodoravno kliknite Zakretanje okvira.

 3. Ponovo kliknite Obreži da biste primijenili obrezivanje.

Ručno podešavanje crvenih očiju

 1. Dvaput kliknite fotografiju da biste je pregledali u prikazu samo jedne fotografije, kliknite Fino ugađanje, a zatim kliknite Crvene oči.

 2. Povucite okvir oko oka koje želite ispraviti i zatim otpustite gumb miša.

 3. Ponovite ovaj korak za svako oko koje želite ispraviti.

Napomena

 • Ako nakon korištenja alata Crvene oči i dalje vidite crvene oči, ponovite ove korake.

Ručna primjena crno-bijelog efekta

 • Dvaput kliknite fotografiju da biste je pregledali u prikazu samo jedne fotografije, a zatim u izborniku Efekti odaberite željeni efekt.

Spremanje uređivanja

Za spremanje promjena na fotografijama kliknite Zatvori datoteku i sve promjene će se automatski spremiti.

Napomena

 • Da biste uklonili promjene koje ste napravili na fotografiji, kliknite Poništi.

Promjena veličine fotografija

 1. Odaberite fotografije kojima želite promijeniti veličinu, a zatim na kartici Uredi u grupi Svojstva kliknite Promijeni veličinu.

 2. Kliknite popis Odaberi veličinu i zatim odaberite veličinu fotografija. Za prilagođenu veličinu, u okvir Najveće dimenzije unesite najveću širinu za fotografije.

 3. Kliknite Promijeni veličinu i spremi. Za spremanje fotografija promijenjene veličine na drugo mjesto, kliknite Pregledaj, a zatim odaberite postojeću mapu u koju želite spremiti fotografiju promijenjene veličine.


Ostali resursi

Trebate dodatnu pomoć?
Postavite pitanje na forumima

Imate li ideja za Galeriju fotografija?
Pošaljite nam povratne informacije