Razmjenjivanje i objavljivanje fotografija pomoću Galerije fotografija

Ako na računalu imate instaliran program za e-poštu, fotografije i videozapise možete razmjenjivati pomoću Galerije fotografija. Ako kao zadani program za e-poštu koristite Mail te u njemu imate konfiguriran najmanje jedan račun e-pošte, fotografije možete slati iz galerije fotografija putem fotografske e-pošte. Fotografska e-pošta omogućuje razmjenjivanje većeg broja fotografija nego što možete razmjenjivati putem privitaka e-pošte jer se fotografije koje šaljete prenose na OneDrive, a ne u pretinac primljene pošte na računalu primatelja.

Galerija fotografija omogućuje vam i objavu fotografija i videozapisa na blogovima ili web-mjestima kao što su Facebook i YouTube.

Pokaži sve

Razmjenjivanje fotografija ili videozapisa kao privitaka e-pošte u Galeriji fotografija

 1. Otvorite Galeriju fotografija i odaberite videozapise ili fotografije koje želite poslati e-poštom.

 2. Na kartici Početno u grupi Zajednički koristi kliknite E-pošta.

 3. Odaberite veličinu fotografija i kliknite Priloži.

Za slanje fotografija pomoću e-pošte iz Galerije fotografije (kao zadani program za e-poštu morate imati Mail te u njemu konfiguriran najmanje jedan račun e-pošte)

 1. Otvorite Galeriju fotografija i odaberite videozapise ili fotografije koje želite razmjenjivati e-poštom.

 2. Na kartici Početno u grupi Zajednički koristi kliknite Fotografska e-pošta.

 3. Odaberite Pošalji fotografije u privitku, odaberite veličinu fotografija i kliknite Priloži.

Objavljivanje fotografija i videozapisa na blogu ili web-mjestu

 1. Otvorite Galeriju fotografija.

 2. Odaberite fotografije ili videozapise koje želite objaviti, zatim kliknite karticu Stvori.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za objavljivanje fotografija i videozapisa na blogu ili web-mjestu u grupi Zajednički koristi kliknite Objavi na blogu.

  • Za objavljivanje fotografija i videozapisa na web-mjestu, na kartici Objavi odaberite odredište za objavljivanje i slijedite zaslonske upute. Za dodavanje druge destinacije za objavljivanje u galeriju Zajednički koristi kliknite Dodavanje dodatka, a zatim slijedite zaslonske upute.

Potrebna vam je dodatna pomoć?