Dodatne postavke za modemsku vezu

Postoji šest značajki pozivanja koje olakšavaju prilagodbu postupka modemskog pozivanja. U tablici dolje nalazi se kratak opis tih značajki, dok odjeljci koji slijede opisuju kako se značajke koriste.

Značajke pozivanja

Značajka pozivanja
Funkcija

Povratni poziv

Smanjuje telefonski račun jer postavlja poslužitelj za daljinski pristup da vas nazove nakon povezivanja. Da biste mogli koristiti tu mogućnost, administrator poslužitelja mora postaviti mogućnost povratnog poziva na poslužitelju.

Automatsko pozivanje

Automatsko pozivanje odredišta ovisno o prometu na mreži (primjerice, pozivanje davatelja internetskih usluga (Internet service provider, ISP)).

Modifikatori telefonskog broja

Umetanje znakova da bi se nametnulo određeno ponašanje pri biranju broja, npr. "zaustavljanje" ili "obustava biranja dok se ne unesu ulazni podaci". (Ti su znakovi korisni ako, primjerice, prvo morate pristupiti vanjskoj liniji ili vam je potrebna pomoć operatera.)

Mogućnosti ponovnog biranja

Određuje se koliko će puta veza automatski ponovo birati broj ako se ne poveže iz prvog pokušaja. Tu značajku možete postaviti i da se automatski ponovo povezuje ako vam se veza prekine zbog određenog razdoblja neaktivnosti.

Više telefonskih brojeva

Modemskoj vezi dodjeljuje se više odredišnih brojeva. (To je korisno ako imate popis telefonskih brojeva za povezivanje jer se, ako je prvi broj zauzet, automatski bira sljedeći broj na popisu.)

Pozivi uz pomoć operatera i ručno biranje

Nadjačava automatsko povezivanje kada trebate pomoć operatera ili morate ručno birati broj.

Savjet

 • Konfiguriranje mogućnosti poziva (kao što je biranje broja 9 za vanjsku liniju, onemogućivanje poziva na čekanju ili korištenje pulsnog biranja umjesto tonskog) za grupu veza unutar mjesta:

  Da biste otvorili mogućnosti telefona i modema, kliknite gumb StartSlika gumba Start, zatim Upravljačka ploča, pa Hardver i zvuk, a potom Mogućnosti telefona i modema.

  Ako prvi put otvarate mogućnosti telefona i modema, pojavit će se dijaloški okvir koji će tražiti da unesete pozivni broj i pristupne kodove.

Pokaži sve

Konfiguriranje povratnog poziva

Ako je računalo povezano s mrežom, postavke mrežnih pravila mogle bi onemogućiti izvršenje ovih uputa.

 1. Da biste otvorili Mrežne veze, kliknite gumb StartSlika gumba Start, kliknite Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje, a potom kliknite Upravljanje mrežnim vezama.

 2. Odaberite modemsku vezu, pritisnite tipku ALT, kliknite izbornik Dodatno, a zatim Osobne postavke za udaljeni pristup.

  Napomena

  • Ako prvi put otvarate mogućnosti telefona i modema na upravljačkoj ploči, pojavit će se dijaloški okvir Podaci o mjestu u kojem će se od vas tražiti da unesete pozivni broj i druge pristupne kodove.

 3. Kliknite karticu Povratni poziv, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  • Da biste isključili značajku povratnog poziva, kliknite Onemogući povratni poziv.

  • Da biste prilikom svakog povezivanja mogli odlučiti hoćete li koristiti značajku povratnog poziva, kliknite Pitaj me tijekom pozivanja kada poslužitelj to ponudi.

  • Da biste uvijek koristili značajku povratnog poziva, kliknite Povratni poziv upućuj mi na broj(eve), a zatim odaberite modem ili uređaj na koji želite primati povratne pozive.

  • Ako je polje Telefonski broj za odabrani uređaj prazno, kliknite Uredi, a zatim unesite broj.

  • Da biste uklonili modem ili uređaj s popisa mogućih uređaja na koje se upućuje povratni poziv, kliknite modem ili uređaj, a zatim Izbriši.

Napomena

 • Administrator sustava poslužitelja koji pozivate može odbijanjem korištenja značajke povratnog poziva ili omogućivanjem povratnog poziva na određeni broj nadjačati bilo koju postavku povratnog poziva koju postavite. Ako smatrate da su vam mogućnosti značajke povratnog poziva ograničene, obratite se administratoru sustava.

Konfiguriranje automatskog biranja

Ako je računalo povezano s mrežom, postavke mrežnih pravila mogle bi onemogućiti izvršenje ovih uputa.

Automatsko je biranje omogućeno prema zadanim postavkama, ali možete odabrati gdje ga želite omogućiti.

 1. Da biste otvorili Mrežne veze, kliknite gumb StartSlika gumba Start, kliknite Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje, a potom kliknite Upravljanje mrežnim vezama.

 2. Pritisnite tipku ALT, potom kliknite izbornik Dodatno, a zatim Osobne postavke za udaljeni pristup.

 3. Na kartici Automatsko biranje potvrdite okvir uz mjesto na kojem želite omogućiti automatsko biranje, a zatim kliknite U redu.

Konfiguriranje modifikatora telefonskog broja

Ako je računalo povezano s mrežom, postavke mrežnih pravila mogle bi onemogućiti izvršenje ovih uputa.

 1. Da biste otvorili Mrežne veze, kliknite gumb StartSlika gumba Start, kliknite Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje, a potom kliknite Upravljanje mrežnim vezama.

 2. Desnom tipkom miša kliknite modemsku vezu koju želite konfigurirati, a zatim kliknite Svojstva.

 3. Na kartici Općenito promijenite telefonski broj pomoću jednog ili više znakova iz sljedeće tablice.

  Modifikatori telefonskog broja

  Znak
  Funkcija

  , (zarez)

  Kratko zaustavljanje (na većini modema dvije sekunde) prije nastavka. Kada, na primjer, zovete iz hotelske sobe, možda ćete broju koji birate morati dodati brojku 9 da biste dobili vanjsku liniju. Na primjer: 9,555-0100.

  Zarez nakon brojke 9 stvara dovoljno dugu stanku da hotelski telefonski sustav poveže modem s vanjskom linijom prije nego se nastavi biranje broja.

  P

  Prebacivanje s tonskog biranja na pulsno.

  T

  Prebacivanje s pulsnog biranja na tonsko.

  $

  Čekanje na tonski upit pozivne kartice.

Savjet

 • Potvrđivanjem okvira Koristi pravila pozivanja, a zatim klikom na Pravila pozivanja možete stvoriti mjesto na koje se određena pravila pozivanja automatski primjenjuju. Ako se, na primjer, često povezujete od kuće i morate isključiti značajku poziva na čekanju, možete stvoriti mjesto koje automatski poziva kôd za isključivanje značajke poziva na čekanju prije nego se obavi poziv za povezivanje. Ako, međutim, vidite da se ispred vašeg broja biraju nepoznati znakovi, provjerite je li poništen okvir Koristi pravila pozivanja. Ako je okvir poništen, mjesto možda provodi pravilo pozivanja koje ne želite, npr. automatski unosi nulu (0) za međugradske pozive.

Konfiguriranje mogućnosti ponovnog biranja

Ako je računalo povezano s mrežom, postavke mrežnih pravila mogle bi onemogućiti izvršenje ovih uputa.

Modemska veza prema zadanim postavkama tri puta ponovo bira broj (u razmaku od minute) ako se ne može povezati s poslužiteljem za daljinski pristup. Ako se linija prekine, veza prema zadanim postavkama ne poziva ponovo broj. Slijedite ove korake da biste promijenili te mogućnosti.

 1. Da biste otvorili Mrežne veze, kliknite gumb StartSlika gumba Start, kliknite Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje, a potom kliknite Upravljanje mrežnim vezama.

 2. Desnom tipkom miša kliknite modemsku vezu koju želite konfigurirati, a zatim kliknite Svojstva.

 3. U odjeljku Broj pokušaja ponovnog pozivanja na kartici Mogućnosti odredite broj pokušaja ponovnog biranja modemske veze ako je prvi pokušaj neuspješan.

 4. U odjeljku Vrijeme između pokušaja ponovnog pozivanja kliknite strelicu da biste odredili koliko će trajati pauza između završetka jednog pokušaja i početka drugog.

  Namjena je te pauze omogućiti uređaju i telefonskoj liniji vraćanje u izvorno stanje prije ponovnog biranja, a daje vremena i odredišnom broju da postane dostupan ako je bio zauzet. Zadana je vrijednost jedna minuta. Ako vam to nije dovoljno, povećajte vrijednost. Možete eksperimentirati i s kraćim vremenskim razdobljima, ali ako je pauza prekratka, možda se uređaj ili telefonska neće uspjeti vratiti u izvorno stanje.

 5. U odjeljku Vrijeme neaktivnosti prije prekida kliknite strelice da biste odredili trajanje mirovanja prije prekida veze.

  I poslužitelj za daljinski pristup ima mjerač vremena za prekid veze. Ako Vrijeme neaktivnosti prije prekida postavite na višu vrijednost, možda će se veza prekinuti prije isteka tog vremena jer je poslužitelj postavljen na kraće vremensko razdoblje.

 6. Za automatsko ponovno biranje broja u slučaju da se veza prekine potvrdite okvir Pozovi ponovno ako se linija prekine.

Napomena

 • I neki web-preglednici imaju postavke za modemske veze. Pobrinite se da se te postavke ne sukobljavaju s vašim mogućnostima ponovnog biranja.

Dodjela više telefonskih brojeva modemskoj vezi

Ako je računalo povezano s mrežom, postavke mrežnih pravila mogle bi onemogućiti izvršenje ovih uputa.

 1. Da biste otvorili Mrežne veze, kliknite gumb StartSlika gumba Start, kliknite Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje, a potom kliknite Upravljanje mrežnim vezama.

 2. Desnom tipkom miša kliknite modemsku vezu koju želite konfigurirati, a zatim kliknite Svojstva.

 3. Na kartici Općenito kliknite Zamjene, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  • Ako želite da veza pokuša birati drugi telefonski broj u slučaju da je prvi broj na popisu nedostupan, potvrdite okvir U slučaju neuspjeha pokušaj sljedeći broj.

  • Ako želite da se prvi telefonski broj putem kojega se uspješno uspostavi veza premjesti na vrh popisa u odjeljku Telefonski brojevi te da se koristi prilikom sljedećeg pokušaja povezivanja, kliknite Brojeve na kojima je povezivanje bilo uspješno premjesti na vrh popisa.

  • Da biste dodali novi telefonski broj na popis, kliknite Dodaj, a zatim u odjeljak Telefonski broj unesite telefonski broj.

  • Da biste promijenili poredak telefonskih brojeva u odjeljku Telefonski brojevi, kliknite broj, a zatim klikajte strelice dok se broj ne pojavi na željenom mjestu.

  • Da biste iz odjeljka Telefonski brojevi uklonili telefonski broj, kliknite broj, a zatim Izbriši.

  • Da bi veza koristila već navedeni pozivni broj i pravila pozivanja, potvrdite okvir Koristi pravila pozivanja na kartici Općenito.

Savjet

 • Ako za vezu imate definirane zamjenske telefonske brojeve, prije uspostavljanja veze možete odrediti koji telefonski broj želite birati.

Omogućivanje poziva uz pomoć operatera i ručno biranje

Ako je računalo povezano s mrežom, postavke mrežnih pravila mogle bi onemogućiti izvršenje ovih uputa.

 1. Da biste otvorili Mrežne veze, kliknite gumb StartSlika gumba Start, kliknite Upravljačka ploča, pa Mreža i Internet, zatim Centar za mreže i zajedničko korištenje, a potom kliknite Upravljanje mrežnim vezama.

 2. Odaberite modemsku vezu, pritisnite tipku ALT, potom kliknite izbornik Dodatno, a zatim Pozivanje uz pomoć operatera. (Ako je značajka pozivanja uz pomoć operatera već omogućena, potvrđen je okvir Pozivanje uz pomoć operatera na izborniku Dodatno.)

 3. Dvokliknite vezu koju želite pozvati.

 4. Podignite telefonsku slušalicu i birajte broj ili zatražite operatera da to učini umjesto vas. Broj dodijeljen unosu prikazuje se u dijaloškom okviru da bi vam se olakšao rad.

 5. Čim završite s biranjem broja, kliknite Nazovi u dijaloškom okviru veze.

 6. Spustite slušalicu kada modem preuzme liniju (čut ćete klik nakon kojeg slijedi tišina).