Promjena izgleda povećala

  1. Da biste otvorili povećalo, kliknite gumb StartSlika gumba Start, kliknite Svi programi, pa Pomagala, potom Centar za olakšani pristup i na kraju Povećalo.

  2. Možete promijeniti sljedeće postavke povećala:

    • Da biste poboljšali čitljivost invertiranjem boja, odaberite Obrni boje. To može biti korisno ako je, na primjer, u dokumentu crni tekst na bijeloj površini, ali vama je lakše čitati bijeli tekst na crnoj površini.

    • Da biste usidrili prozor povećala uz rub zaslona, odaberite Usidreno i kliknite lokaciju s popisa Položaj sidrišta.

    • Da bi prilikom otvaranja povećala dijaloški okvir Postavke povećala ostao minimiziran, odaberite Minimiziraj pri pokretanju.